ร่วมหาทางออกให้เด็กไทย ฮาวทูฝึกฝน ทักษะภาษาต่างประเทศ ให้เป๊ะและปังกว่าเดิม

226

ต้องยอมรับว่า ทักษะภาษาต่างประเทศ ทั้งพูด ฟัง อ่าน เขียน นับเป็นจุดอ่อนสำคัญของเด็กไทยมาแทบจะทุกยุคทุกสมัย ทั้งหน่วยงานที่ดูแลด้านการศึกษาของชาติ ไปจนถึงโรงเรียน และผู้ปกครองเอง ต่างพยายามหาแนวทางที่เหมาะสม เพื่อช่วยสร้างรากฐานทักษะด้านนี้ให้กับเยาวชนไทยมาโดยตลอด ทว่า อาจยัง “แก้ไม่ถูกจุด”

จนกระทั่ง ได้อ่านบทความ “5 เหตุผลสำคัญว่าทำไมคุณถึงพูดภาษาอังกฤษไม่ได้สักที!” จากเว็บไซต์บริติชเคาน์ซิล กอปรกับรายงานข่าวเรื่อง “4 อุปสรรคเรียนรู้ภาษาเด็กไทย ต้องปรับแก้ตั้งแต่ ‘สอนจนถึงสอบ’” จากเว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ ซึ่งได้วิเคราะห์การเรียนการสอนเพื่อสร้างเสริมทักษะภาษาต่างประเทศทุกด้านไว้อย่างตรงไปตรงมา จึงได้นำมาแชร์ให้ทุกฝ่ายนำไปปรับใช้ โดยเฉพาะตัวเยาวชนผู้เรียนเอง เพื่อต่อยอดทักษะด้านนี้ไปสู่อนาคตที่สดใสต่อไป

ชี้อุปสรรคสำคัญที่ทำให้ ทักษะภาษาต่างประเทศ ของเด็กไทย ยังไปไม่ถึงไหนเสียที

“ประเทศไทยมีอุปสรรคด้านภาษาอังกฤษอันเกิดจาก ความไม่เท่าเทียม ทักษะภาษาของครูผู้สอน วิธีการสอน และวิธีการวัดผล” นี่คือเกริ่นจากรายงานข่าวที่อ้างอิงข้างต้น ซึ่งชี้ชัดไปยังต้นเหตุปัญหาการเรียนรู้ภาษาของเด็กไทยได้อย่างชัดเจน
จากนั้น รายงานข่าวได้อ้างอิงบทสัมภาษณ์ มร.แอนดรูว์ กลาส ผู้อำนวยการบริติช เคานซิล ประเทศไทย ที่มาฟันธงจากประสบการณ์ทำงานร่วมกับหน่วยงานด้านการศึกษาในประเทศไทยตั้งแต่สถานศึกษาขั้นพื้นฐานไปจนถึงอุดมศึกษา ไม่ว่าจะเป็นการอบรมครูภาษาอังกฤษ หรือกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ว่า 4 อุปสรรคสำคัญที่ทำให้เป้าหมายของการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศในไทยไม่ได้รับการเติมเต็มสักที คือ
หนึ่ง ค่าเฉลี่ยทักษะภาษาอังกฤษของครูภาษาอังกฤษระดับชั้นประถม-มัธยมศึกษา มากกว่า 75% อยู่ในระดับ A2 หรือต่ำกว่าพื้นฐาน
สอง ปัญหาทักษะภาษาอังกฤษในภาพรวมของประเทศไทย สะท้อนว่ามีปัญหาความไม่เท่าเทียมด้านการศึกษาในประเทศไทย
สาม การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทย ส่วนมากยังใช้การเรียนการสอนแบบยึดตามหลักไวยากรณ์ การแปล และท่องจำมากกว่าการเรียนการสอนที่มุ่งสู่เป้าหมายที่จะทำให้เด็กสามารถสื่อสารได้ในชีวิตจริง
สี่ ระบบการวัดผลทักษะภาษา ยังคงมุ่งเน้นไปที่การใช้ภาษาอังกฤษตามหลักไวยากรณ์ การอ่าน ซึ่งไม่ได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ที่จะใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารอย่างแท้จริง
เมื่อกล่าวถึงอุปสรรคสำคัญทั้ง 4 ด้านแล้ว ผู้อำนวยการ บริติช เคานซิล ประเทศไทย ได้ชี้ให้เห็นทางออกสำคัญเพื่อทลายอุปสรรคนี้ ซึ่งต้องเริ่มจาก Key Factor สำคัญ คือ ครูผู้สอน นั่นเอง

“ที่ผ่านมา บริติช เคานซิล ประเทศไทย ได้หารือกับกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ทำโครงการพัฒนาศักยภาพครู และพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษระดับโรงเรียน รวมถึงประสานไปยังมหาวิทยาลัยที่ผลิตครูสอนภาษา ควบคู่ไปกับการขยายเครือข่ายโรงเรียนและมหาวิทยาลัย (partner schools) เพื่อออกแบบการอบรมพัฒนาครูผู้สอน และขยายบริการด้านการสอบเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สอบมากยิ่งขึ้น”


กำแพง 5 ด้าน ถ้าข้ามได้ เด็กไทยฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้แน่นอน     

นอกจากตัวครูผู้สอนแล้ว เยาวชนผู้เรียนก็ต้องท้าทายตัวเอง เพื่อก้าวผ่านกำแพงที่เป็นทัศนคติส่วนตัว ซึ่งมาปิดกั้นศักยภาพในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของตนเองด้วยเช่นกัน โดยในส่วนนี้ บทความจากเว็บไซต์ บริติช เคาน์ซิล ชี้ว่า ผู้ปกครองช่วยกระตุ้นให้บุตรหลานสามารถก้าวผ่านอุปสรรคเหล่านี้ได้อีกแรงด้วย

  • เรียนเพื่อใช้สอบและใบปริญญา ไม่ใช่เพื่อการสื่อสาร
นี่นับเป็นตัวการของปัญหาในลำดับต้นๆ ของนักเรียนไทยเลยก็ว่าได้ เนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่เรียนภาษาอังกฤษแค่เพื่อใช้สอบ กอปรกับระบบการเรียนการสอนของไทยก็วางรูปแบบการสอนโดยเน้นสอนเรื่องไวยากรณ์หรือแกรมมาเป็นหลัก ทำให้นักเรียนส่วนใหญ่ต่างท่องจำหลักแกรมมาเพื่อเข้าไปสอบ ไม่ได้เรียนด้วยความตั้งใจนำไปใช้สื่อสารอย่างแท้จริง ทั้งที่หัวใจสำคัญของทักษะการพูดหรือการสื่อสารภาษาอังกฤษนั้น มุ่งเน้นไปที่การสื่อสารเพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจโดยในความเป็นจริง ไม่จำเป็นต้องถูกหลักไวยากรณ์ก็ได้ แค่สื่อสารรู้เรื่องก็เป็นอันใช้ได้แล้ว
  • เมื่อไม่มี passion กับการเรียน จึงไม่ชอบภาษาอังกฤษ ผลลัพธ์คือ สื่อสารไม่ได้
เป็นสัจธรรมที่ยากจะโต้เถียงว่า การเริ่มทำอะไรสักอย่างคงต้องมาจากความชอบหรือรักก่อน แล้วเราจะทำมันได้ดี ความจริงนี้ก็ใช้กับการเรียนภาษาอังกฤษด้วย เพราะอย่างที่กล่าวไปในข้อแรกแล้วว่าเมื่อเราตั้งใจเรียนไปเพื่อการสอบ แค่สอบผ่าน ก็ถือว่าบรรลุวัตถุประสงค์แล้ว จากนั้นก็ไม่ได้มีการสานต่อ ฝึกฝนทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษต่อเลย จึงไม่น่าแปลกใจที่เมื่อต้องใช้ภาษาอังกฤษจริงๆ เด็กไทยจึงพูด ฟัง อ่าน เขียน ไม่ได้
หากให้วิเคราะห์สาเหตุแล้ว ปัจจัยแรกอาจมาการระบบการเรียนการสอนที่ผิด ซึ่งเน้นแต่การสอนแกรมมา ทำให้เมื่อถึงเวลาที่ต้องนำไปใช้จริงในการสื่อสารแล้วก็มัวแต่กังวลเรื่องแกรมมา จนไม่สามารถสื่อสารได้ พาลทำให้ไม่อยากเรียนรู้หรือสื่อสารภาษาอังกฤษไปโดยปริยายเพราะรู้สึกว่ากดดันและไม่สนุก
  • ยอมจำนน คิดว่าตัวเองไม่เก่ง
ในเมื่อสื่อสารไม่ได้ พูดก็ไม่คล่อง ทั้งที่เรียนมาตั้งหลายปี พยายามแล้วก็ยังไม่เห็นผล ยิ่งนานวันเข้าก็ยิ่งโทษตัวเองว่าเราไม่เก่ง รู้สึกกดดัน ยิ่งถ้ามีเพื่อนที่สื่อสารได้ดีกวว่าให้เปรียบเทียบ ยิ่งรู้สึกแย่ลงไปอีก เหล่านี้ล้วนเป็นวัฏจักรที่นำมาสู่การยอมจำนน ปิดช่องทางการเรียนรู้ทักษะภาษาต่างประเทศของตนไปอย่างน่าเสียดาย
ถ้าใครเป็นเช่นนี้ ขอแนะนำให้หาทางเปิดรับวิธีการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศของตนในรูปแบบต่างๆ ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญแนะนำอยู่ในสื่อออนไลน์จำนวนมาก ทั้งฝึกทักษะการฟังจากเพลงที่ชอบ การดูภาพยนตร์ที่ชอบ ฝึกทักษะการอ่านจากนิยายหรือข้อเขียนที่ตนเองสนใจ ฝึกทักษะการเขียนด้วยการจดบันทึกประจำวันด้วยคำง่ายๆ แล้วค่อยๆ พัฒนาตนเองไปจนถึงฝึกทักษะการพูดกับเพื่อนต่างประเทศผ่านโปรแกรมแชทที่สร้างสรรค์มากมาย
  • อยากเก่งภาษา ต้องมีวินัยในการฝึกฝน และสร้างแรงจูงใจให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
แน่นอนว่าการที่เราจะพูดภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นๆ ได้อย่างคล่องแคล่วนั้น ย่อมเกิดขึ้นจากการฝึกฝน ไม่มีวิชาใดหรืออาชีพใดที่เรียนรู้ภายในครั้งเดียวแล้วจะทำให้คุณเป็นผู้เชี่ยวชาญได้เลยในระยะเวลาอันสั้น ดังนั้น การฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ ย่อมสร้างความมั่นใจให้กับตนเอง เมื่อถึงเวลาต้องใช้งานทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษจริงๆ จะทำให้เราไม่เขินอาย และกล้าที่จะพูดออกไป หรือให้จำไว้เสมอว่า ผิดเป็นครู
  • เรียนภาษาอังกฤษให้ดี ต้องอาศัยความตั้งใจ
หากคุณเคยเข้าคลาสเรียนภาษาอังกฤษแล้วคงเคยคุ้นชินกับคำว่า Really? หรือที่เราเข้าใจว่าแปลว่า จริงเหรอ? แล้วให้คุณลองหลับตาสัก 5 วินาทีนับจากนี้ แล้วลองนึกดูว่าจากสเกล 1 – 10 จากใจคุณจริงๆ ต้องการเรียนภาษาอังกฤษในสเกลใดกันแน่ โดยต้องซื่อสัตย์กับหัวใจตัวเองด้วยนะ
ถ้าคะแนนนั้นยังออกมาน้อยอยู่ อย่าเพิ่งถอดใจ แล้วรีบสร้างแรงจูงใจ หาแรงบันดาลใจในการเรียนภาษาอังกฤษให้เร็วที่สุด จากนั้นให้พุ่งเข้าชน เรียนภาษาอังกฤษด้วยความตั้งใจเต็มร้อย แค่นี้ ก็จะได้ผลตอบแทนกลับมาอย่างคุ้มค่า เรารับประกัน

ฝึกฝนทักษะภาษาเพิ่มได้ตลอดเวลา ผ่าน English Influencer on Youtube

นอกเหนือจากเทคนิคในการฝึกฝนภาษาอังกฤษด้วยตัวเองแล้ว เรายังมีตัวช่วยเป็น การเรียนออนไลน์ ผ่านช่องทาง Youtube มาฝากด้วย เพราะเดี๋ยวนี้มี English Influencer เกิดขึ้นมากมายบนยูทูป ไม่ว่าจะเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ หรือเพจสอนภาษาอังกฤษ ที่มาเปิดสอนภาษาอังกฤษฟรีๆบนยูทูป ซึ่งสามารถเรียกยอดไลค์ ยอดแชร์ ออนไลน์ ได้อีกทางหนึ่ง 

จาก Facebook : Super Influencer Thailand ได้สำรวจเหล่า English Influencer ที่ผันตัวมาเป็น Youtuber หรือ ผู้สร้างคอนเทนต์ทางยูทูป ให้ความรู้ด้านการเรียนภาษาอังกฤษทางช่องยูทูปแบบฟรีๆ และมียอดผู้ติดตามเป็น Top 5 ระดับประเทศ ดังนี้

  • Adam Bradshaw

มีผู้ติดตาม 9.22 แสนคน อาจารย์อดัม ได้รับการชื่นชมว่าเป็นอาจารย์ชาวต่างประเทศที่พูดภาษาไทยได้ชัดที่สุด และมีเทคนิคในการสอนภาษาอังกฤษซึ่งโดนใจคนรุ่นใหม่ ส่งให้เขาเป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษที่โด่งดังและประสบความสำเร็จที่สุดในประเทศไทย

Youtube Channel : Adam Bradshaw

  • UNFOX English

มีผู้ติดตาม 6.03 แสนคน ช่องยูทูปที่เกิดจากไอเดียของ 2 English Influencers เจ้าของเว็บไซต์ UNFOX English Club ที่สร้างคลับเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ด้วยความมุ่งมั่นจะทำให้ประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษของทุกคนเปลี่ยนไป ไม่เน้นที่การเรียนจากบทเรียน แต่เน้นให้สมาชิกได้ฝึกฝนและลงมือพัฒนาทักษะทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน จริงๆ ให้ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้เองตลอดเวลา “เราจะไม่สอนภาษาอังกฤษคุณ แต่จะสอนให้คุณเรียนรู้ภาษาอังกฤษ” นี่คือสโลแกนของช่องทางการเรียนรู้นี้

Youtube Channel : UNFOX Channel

  • TiNathan Channel

มีผู้ติดตาม 4.85 แสนคน Tina Taylor เป็นอีกหนึ่งยูทูปเบอร์ ที่ตั้งใจทำคลิปสั้นๆเพื่อนำเสนอเคล็ดลับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษตามวิธีที่เธอเคยใช้และได้ผล โดยจากเว็บไซต์ Tina Academy เธอได้เขียนถึงงที่มาและแชร์ประสบการณ์เรียนภาษาอังกฤษไว้ด้วยว่า

“ตั้งแต่จำความได้ตีน่าจะไม่ค่อยชอบเรียนภาษาอังกฤษในห้องเรียนเท่าไหร่ เพราะฟังครูไม่ค่อยรู้เรื่อง แต่พอเกรดออกมาก็ได้เกรด 4 วิชานี้ตลอด ตีน่าชอบเรียนเอง มีเทคนิคในการจำ ในการนำเอาออกมาใช้เอง เลยสามารถเอาตัวรอดได้ พอมาทำ Tina Academy เลยคิดเอาไว้ว่าอยากนำเสนอการสอนแบบง่ายๆ บ้านๆ ไม่ต้องใช้ศัพท์หรู ไม่ต้องใช้ศัพท์ยาก และพยายามไม่พูดไทยคำอังกฤษคำ เพราะคนไทยบางคนเข้าใจผิดว่าภาษาอังฤษเข้าใจยากและจับต้องไม่ได้ แต่ตีน่าไม่อยากให้เป็นแบบนั้น”

Youtube Channel : TiNathan Channel

  • Chris คริส

ผู้ติดตาม 4.06 แสนคน เจ้าของเว็บไซต์ www.EnglishbyChris.com ที่นำเสนอวิธีเรียนและฝึกฝนภาษาอังกฤษในหลายรูปแบบ หลายช่องทาง ทั้งการเรียนนผ่านคลิปวิดีโอในเว็บไซต์ และผ่านทางหนังสือที่เขาเขียนขึ้น และแน่นอนว่าเขายังทำคลิปวิดีโอสอนภาษาอังกฤษ ผ่านการทำรายการนำเสนอทางช่องยูทูป เรียนภาษาอังกฤษฟรีโดย English by Chris ที่สอนภาษาอังกฤษง่ายๆตั้งแต่ระดับพื้นฐาน ไล่ระดับไปจนถึงระดับที่สามารถใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน

Youtube Channel : Chris คริส

  • TalkAmerican byMsLingLingOfficial 

มีผู้ติดตาม 3.1 แสนคน ช่องยูทูปที่มี ‘คุณหลิงหลิง’ อดีตนักเรียนแลกเปลี่ยนที่สหรัฐอเมริกา มาแชร์ความรู้ภาษาอังกฤษ และชวนให้ทุกคนได้ฝึกไปพร้อมๆกัน ทั้งคำศัพท์ สแลง วลี หรือสำนวน โดยคอนเทนต์ที่โดนใจผู้ชมและผู้เรียนภาษาอังกฤษชาวไทย แบบที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อน คือ การนำเพลงไทยที่ฮิตในแต่ละช่วงมาแปลเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมร้องโคฟเวอร์ให้ได้ฟังกัน สร้างสีสันให้การฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษไม่น่าเบื่อ

Youtube Channel : TalkAmerican byMsLingLingOfficial


ที่มา :


ยังมีแนวคิดดีๆสำหรับปฏิรูปการเรียน ภาคการศึกษาไทย ให้อ่านเพิ่มเติม

สะท้อน ดัชนีความเชื่อมั่นครูไทย ปี 2562 พบ ‘ความเป็นผู้นำ’ เพิ่ม แต่ ‘ทักษะด้านเทคโนโลยี & ภาษา’ ยังขาด พร้อมแนะแนวทางพัฒนาทักษะครูไทยแห่งศตวรรษที่ 21

AI Robot กับหน้าที่ช่วยสอนภาษา เด็กญี่ปุ่นโตมาจะต้องเก่งอังกฤษ!

ฟินแลนด์โมเดล เด็กทำแบบนี้ในห้องเรียนก็ได้เหรอ? กับ 6 เรื่องน่ารู้สำหรับครูและผู้เรียนโดย 2 ผู้บริหารด้านเทค