สาลิกาคาบข่าว Vol.45/63

151

รัฐบาลเคาะจ่ายผู้เสียชีวิตจากเหตุกราดยิงโคราชรายละ 1 ล้าน บาดเจ็บ 1-2 แสนบาท

www.thaigov.go.th
นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการติดตามมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์กราดยิงที่จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายเทวัญ ลิปตภัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและตัวแทนหน่วยงานเกี่ยวข้องเข้าร่วม สรุปหลักเกณฑ์พิจารณาในส่วนผู้เสียชีวิต 27 คน (ไม่ครอบคลุมผู้เสียชีวิต 3 ราย ประกอบด้วย ผู้ก่อเหตุ และคู่กรณีจำนวน 2 ราย ที่ต้องรอดูสำนวนการสอบสวนในทางคดีก่อน) จะได้เงินเยียวยารายละ 1 ล้านบาท สำหรับผู้บาดเจ็บจำนวน 58 ราย แบ่งเป็นบาดเจ็บสาหัส 29 คน ซึ่งตามกฎหมายการคลังและระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี มีหลักเกณฑ์ไว้ที่คนละ 200,000 บาท ส่วนบาดเจ็บไม่สาหัสหรือเล็กน้อย 29 คน พิจารณาจ่ายสูงสุดคนละไม่เกิน 100,000 บาท นอกจากนั้น ยังมีการเยียวยาด้านจิตใจ โดยกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ซึ่งจะมีมาตรการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง โดยเงินจำนวนนี้เป็นไปตามระเบียบราชการ ในการช่วยเหลือตามสิทธิ

เอ็กซิมแบงก์เสริมแกร่งอีอีซีเปิดแพกเกจปรับปรุงเครื่องจักรขยายโรงงานผ่อนนาน 15 ปี

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ลงนามกับองค์กรรับประกันแห่งประเทศญี่ปุ่น (Nippon Export and Investment Insurance : NEXI) ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการรับประกันเพื่อใช้บริการประกันการส่งออกและการลงทุนของ EXIM BANK เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงของผู้ส่งออกนักลงทุนไทยและญี่ปุ่นโดยเฉพาะในตลาด CLMV และในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี  ซึ่งจะช่วยให้การค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับญี่ปุ่นนขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่ต้องกังวลความเสี่ยงต่างๆที่จะเกิดขึ้น สำหรับผู้ประกอบการที่อยู่ในพื้นที่อีอีซียังสามารถขอรับสินเชื่อเอ็กซิมเพื่อโซนพิเศษอีอีซี แบ่งเป็นสินเชื่อระยะยาวเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน อาคาร โรงงาน ขยายกำลังการผลิตและปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักรมีระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 15 ปี สามารถเบิกกู้วงเงินหมุนเวียนได้ไม่เกิน 1.5 เท่าของวงเงินกู้ระยะยาวที่ได้รับอนุมัติ และระยะเวลาการเบิกกู้ไม่เกินวงเงินกู้ระยะยาวที่ได้รับอนุมัติ  และสินเชื่อหมุนเวียนเพื่อเสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ โดยขอรับอนุมัติได้ถึง 30 มิถุนายน 2563 พร้อมกันนี้ได้เชิญ นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการอีอีซี บรรยายในหัวข้อ Privilege & Advantage in setting up company in the Eastern Economic Corridor โดยกล่าวว่าอีอีซียินดีให้ความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านกลุ่ม CLMV เพื่อให้เกิดการลงทุนที่เชี่อมโยงกัน โดยไม่ได้มองอีอีซีป็นพื้นที่ 3 จังหวัดภาคตะวันออกเท่านั้น แต่วางPositioningเป็นศูนย์กลางที่จะทำให้เกิดความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและอาเซียนอย่างแท้จริง

ปตท.พร้อมเจรจาลดใช้ก๊าซในอ่าวไทยแต่ต้องมั่นใจไม่กระทบสัญญาระยะยาว

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) กล่าวถึงนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานที่ให้ปตท.ลดใช้ก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยลง เพื่อเปิดให้มีการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว(LNG) ที่มีราคาถูกลงเรื่อยๆ เพิ่มมากขึ้นว่า ปตท.เริ่มเจรจากับผู้ผลิตก๊าซในอ่าวไทยแล้ว แต่เรื่องดังกล่าวจะต้องไม่กระทบกับสัญญาซื้อขายก๊าซระยะยาวที่ปตท.มีอยู่ โดยเรื่องดังกล่าวอยากให้มองไปในระยะยาวด้วย และเป็นเรื่องใหญ่ที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) จะต้องเข้ามาดูแล  เพราะที่ผ่านมารัฐมีการเชิญชวนให้นักลงทุนเข้ามาลงทุนสำรวจและผลิตเพื่อความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ ซึ่งรัฐได้ประโยชน์ในเรื่องของค่าภาคหลวงและภาษี  รวมทั้งราคาก๊าซที่ถูกกว่าก๊าซที่นำเข้า แต่สถานการณ์ปัจจุบันที่LNGมีราคาถูกกว่าก๊าซในอ่าวไทยเพราะเกิดโอเวอร์ซัพพลาย ก็มีความต้องการที่จะเร่งนำเข้าซึ่งต้องพิจารณาให้รอบคอบ เพราะราคาLNG มีทั้งขาขึ้นและขาลง หากกรณีที่เป็นช่วงขาลงก็ดีไป แต่ถ้าเป็นช่วงที่ราคาขาขึ้นจะทำอย่างไร จะต้องกลับมาใช้ก๊าซในอ่าวไทยเพิ่มขึ้นหรือไม่ และหากไม่มีการเตรียมความพร้อมให้ดีก็จะส่งผลต่อความมั่นคงด้านไฟฟ้า ซึ่งบทบาทของปตท.ต้องให้ความสำคัญในเรื่องความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศด้วย ไม่ได้มองเฉพาะเรื่องธุรกิจหรือผลกำไรเพียงอย่างเดียว ทั้งนี้คลังLNGที่มีอยู่ในขณะนี้เพียงพอรองรับการนำเข้าLNG ได้ 11.5 ล้านตันต่อปี และในอีก 2ปีจะเพิ่มเป็น 19ล้านตันต่อปี ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ปตท.สามารถบริหารจัดการได้

..เตรียมเปิดช่องทางให้ SMEs-Startup ระดมทุนในวงกว้าง

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) พบว่าในปัจจุบัน SMEs และ Startup ยังไม่สามารถระดมทุนจากผู้ลงทุนในวงกว้างและนำกิจการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ เนื่องจากกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอาจไม่เอื้ออำนวยและต้นทุนในการระดมทุนค่อนข้างสูง ดังนั้นเพื่อส่งเสริมให้ธุรกิจดังกล่าวสามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้ตามเป้าหมายของแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีที่กำหนดการเพิ่มสัดส่วนเอสเอ็มอีต่อ GDP เป็นร้อยละ 60 ภายในปี 2580 ก.ล.ต. จึงจะเปิดช่องทางให้สามารถระดมทุนในวงกว้าง (Public Offering: PO) ได้ ขณะเดียวกันยังดูแลให้ผู้ลงทุนได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสม โดย ก.ล.ต. กำหนดแนวทางให้ SMEs และ Startup ที่เป็นบริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งมีผลการดำเนินการมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง (proven track record) หรือมีมูลค่ากิจการระดับหนึ่งแล้ว เช่น  SMEs ขนาดกลางตามนิยามของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และ SMEs ที่อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ สามารถระดมทุนจากบุคคลในวงกว้างและนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดรองได้โดยไม่ต้องยื่นคำขออนุญาต แต่ต้องยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อ ก.ล.ต. และจัดทำหนังสือชี้ชวนให้แก่ผู้ลงทุนเพื่อให้มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ก.ล.ต. https://www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.aspx?SECID=602 ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์จนถึงวันที่ 13 มีนาคม 2563

สาธารณสุขออกแบบประเมินตนเองเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19″ หรือไม่

นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค (คร.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงสถานการณ์ไวรัสโคโรนา19 หรือโควิด-19 ว่าขณะนี้เราอยู่ในระยะติดเชื้อภายในประเทศแบบวงจำกัด สิ่งสำคัญ คือประชาชนต้องตระหนักและพิจารณาตนเองว่ามีความเสี่ยงหรือไหม เพื่อจะได้ดูแลป้องกันตนเอง หากมีความเสี่ยงและเริ่มมีอาการจะได้เข้าสู่ระบบในสถานพยาบาลทั่วประเทศ โดยตอนนี้ สธ.ได้ร่วมกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ทำแบบคัดกรองตนเองออนไลน์สำหรับผู้ต้องสงสัยที่จะติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 หรือโรคโควิด-19 โดยจัดทำทั้ง 3 ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาจีน และภาษาอังกฤษ เพื่อคลายความวิตกกังวลประชาชน โดยสามารถเข้าไปตอบคำถาม 4 ข้อ เพื่อประเมินความเสี่ยงและดูคำแนะนำปฏิบัติตัว เมื่อดำเนินการตอบครบถ้วน ใช้เวลาไม่นาน ระบบจะประมวลผล และจะแจ้งผลเบื้องต้น มี 3 กลุ่ม คือ 1.ไม่มีความเสี่ยงอะไร ก็ดูแลตัวเองต่อไป เช่น กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย และใช้ชีวิตประจำวันตามที่ควร  2.อยู่ในเกณฑ์มีความเสี่ยง จะให้คำแนะนำ เช่น แยกตัวเองเฝ้าระวังสังเกตตัวเอง มีเหตุการณ์อะไรให้พบแพทย์  และ 3.กลุ่มเสี่ยงสูงมากหรือติดเชื้อแล้ว ให้มาพบแพทย์โดยเร็ว ทั้งนี้ สามารถเข้าไปประเมินตนเองได้ที่เว็บไซต์ http://sescimande.net/Self-Screening

กระดาษโน้ตจากฟางข้าว เขียนเสร็จทิ้งลงบนดินกลายเป็นผักได้

จารุวรรณ คำเมือง ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ หจก.ฟางไทย แฟคทอรี ผู้ผลิตกระดาษจากฟางข้าวในชุมชนบ้านสามขา อ.แม่ทะ จ.ลำปาง ด้วยแรงบันดาลใจอยากทำธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เปลี่ยนลานดินหลังบ้านให้กลายเป็นห้องแล็ปเล็กๆ ในปี 2557 ใช้เวลา 3 ปีลองผิดลองถูกจนสามารถผลิตกระดาษจากฟางข้าวสำเร็จ และได้รับรางวัลระดับโลกในฐานะธุรกิจเพื่อเศรษฐกิจสีเขียว นอกจากนี้ยังพัฒนาไปสู่การทำกระดาษโน้ต สมุดโน้ตจากฟางข้าวที่มีเมล็ดพืชฝังอยู่ในเนื้อกระดาษ อาทิ กะเพรา โหระพา ดาวเรือง ถั่ว ทานตะวัน เมื่อเขียนเสร็จแล้ว ขยำ ใส่ลงบนภาชนะหรือบนดิน รดน้ำประมาณ 3 วันกระดาษแผ่นนั้นจะงอกกลายเป็นพืชขึ้นมาได้ จากนั้นสามารถย้ายต้นกล้าไปปลูกในดินต่อได้ ส่วนกระดาษฟางข้าวก็จะย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยตามธรรมชาติ ไม่ต้องทิ้งให้กลายเป็นขยะเหมือนกระดาษทั่วไป

จีนยกระดับการจัดหาสินค้าเกษตรป้อนประชาชนหลังไวรัสโควิด-19 ระบาด

สำนักข่าวอินโฟเควสท์รายงานจีนเตรียมเดินหน้ายกระดับการจัดหาสินค้าการเกษตรเพื่อรับมือกับภาวะขาดแคลนหลังไวรัสโควิด-19 แพร่ระบาด หนังสือเวียนระบุว่ารัฐบาลท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเสริมความแข็งแกร่งของการผลิต การขนส่ง และการควบคุมคุณภาพของผัก เนื้อสัตว์ ไข่ นม ธัญพืชและผลิตภัณฑ์เกษตรอื่น ๆ ทั้งนี้ ภาครัฐต้องร่วมมือกับหน่วยงานด้านการเกษตรขนาดใหญ่ อาทิ สหกรณ์ หรือเจ้าของธุรกิจ เพื่อแก้ไขปัญหาแรงงานขาดแคลนและกระตุ้นกระบวนการผลิตต่าง ๆ นอกจากนี้ รัฐบาลจีนยังได้เน้นย้ำถึงความสำคัญในการฟื้นฟูการผลิตเนื้อหมูโดยเร็วที่สุด พร้อมเรียกร้องให้มีการยกระดับการป้องกันโรคติดต่อในสัตว์ ซึ่งรวมถึงไข้หวัดหมูแอฟริกันและการรับมือกับโรคระบาดชนิดใหม่อย่างรวดเร็ว ขณะเดียวกันจะสร้างหลักประกันเรื่องการขนส่งสินค้าการเกษตรอย่างราบรื่นผ่าน “ช่องทางสีเขียว” โดยยานพาหนะในการขนส่งจะต้องได้รับการยกเว้นค่าทางหลวง รวมถึงการจัดการที่รัดกุมในตลาดซื้อขายสัตว์ปีก ซึ่งต้องมีการฆ่าเชื้อโรคตามเวลาที่กำหนด และควบคุมดูแลอย่างเคร่งครัด