พัฒนาโซลูชัน ตอบโจทย์ ‘New Business Model’ ให้ได้ หัวใจสำคัญ ดันแบรนด์ไอทีให้ไปต่อได้ในทศวรรษนี้

154

ท่ามกลางการแข่งขันกันอย่างดุเดือดของตลาดสินค้าไอที แบรนด์ที่จะเอาชนะใจคนยุคนี้ได้ นอกจากจะต้องเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ ไว้วางใจได้ มีดีไซน์เรียบ หรู ดูดี ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่แล้ว สิ่งที่ทั้งผู้บริหารและฝ่ายการตลาดต้องครุ่นคิดให้มาก คือ กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ต่อจากนี้ไป ต้องตอบสนองการสร้าง ‘New Business Model’ หรือ รูปแบบการทำธุรกิจใหม่ ด้วย

หากอ้างอิงตาม บทความ Economic Intelligence Center (EIC) พิมพ์นิภา บัวแสง นักวิเคราะห์จาก SCB EIC ที่อธิบายไว้ว่า

“ยุค Digital Transformation เป็นยุคสมัยที่เทคโนโลยีพัฒนาอย่างรวดเร็ว เห็นได้จากการมีระบบคลังเก็บข้อมูล Cloud, Big Data, Internet of Things (IoT), สมาร์ทโฟน, ดีไวซ์, โซเชียลมีเดีย และเทคโนโลยีอื่นๆ อีกมากมาย โดยหัวใจหลักๆ ของยุค Digital Transformation คือ การมุ่งเน้นนำ Digital Technology มาปรับใช้กับทุกส่วนของธุรกิจ”

“ตั้งแต่ กระบวนการทำงานที่ปรับเปลี่ยนมาใช้เครื่องมือหรือโปรแกรมดิจิทัลมากขึ้น การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ การตลาดรูปแบบใหม่ วัฒนธรรมองค์กรที่ได้รับการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัย และการกำหนดเป้าหมายการเติบโตในอนาคต เพื่อให้องค์กรธุรกิจยุคนี้สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว ตอบโจทย์ธุรกิจใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในโลกทุกวันนี้ได้อย่างตรงจุด”

ดังนั้น ถ้าองค์กรไหนสามารถปรับเอาแนวคิดนี้เข้ากับการ ปฏิรูปองค์กรยุคดิจิทัล หรือ Digital Transformation ย่อมเป็นการปูทางสู่การคิดค้นโซลูชัน ที่ตอบโจทย์ ‘New Business Model’ ได้ อย่างสร้างสรรค์
หนึ่งในโมเดลขององค์กรไอที ที่น่าจะทำให้เราเห็นภาพของการใช้โมเดลการพัฒนาโซลูชันหรือสินค้าไอทีใหม่ๆ ขึ้นเพื่อตอบสนอง ‘New Business Model’ อยู่ในกระบวนการปฏิรูปองค์กรในยุคดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งเราอยากกล่าวถึง คือ เอเซอร์ Acer โดยเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา บริษัท เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ จำกัด ได้จัดงานแถลงข่าว [email protected] เพื่อประกาศทิศทางการดำเนินธุรกิจของแบรนด์และทุกกลุ่มธุรกิจภายใต้แบรนด์เอเซอร์

ปฏิวัติองค์กรด้วยแนวคิด Dual Transformation ผสานความต้องการของผู้ใช้ พร้อมจับมือพาร์ทเนอร์ สร้างโซลูชันตอบโจทย์ ‘New Business Model’

ในช่วงเริ่มต้นงานแถลงข่าว อลัน เจียง กรรมการผู้จัดการ ประจำประเทศไทยและภูมิภาคอินโดไชน่า บริษัท เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ จำกัด กล่าวถึงแนวคิดในการก้าวต่อของแบรนด์เอเซอร์ในทศวรรษใหม่ว่า
“ในยุคนี้การเติบโตของเทคโนโลยี ล้วนสอดคล้องกับความต้องการใช้งานของผู้บริโภคทั้งในกลุ่มผู้ใช้งานทั่วไป และกลุ่มลูกค้าองค์กรที่ต่างก็มีความต้องการใช้งานด้านเทคโนโลยีแตกต่างกันออกไป ทั้งความล้ำสมัยทางด้านต่างๆ ความอัจฉริยะเพื่อความสะดวกสบาย รวมถึงการทำในสิ่งที่เหนือความสามารถของมนุษย์”

“ที่ผ่านมา เราจะได้ยินผู้คนกล่าวถึง ปัญญาประดิษฐ์ (AI) แมชชีน เลิร์นนิง ไฮบริด คลาวด์ บล็อกเชน เอดจ์ คอมพิวติ้ง รวมถึงเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆมากขึ้น ขณะที่เทคโนโลยี 5G ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญของ “ดิจิทัลทรานฟอร์มเมชัน” ที่จะมาช่วยขับเคลื่อนเทคโนโลยีต่างๆ ให้กลายเป็นความจริง สิ่งเหล่านี้เองที่ทำให้เอเซอร์เห็นโอกาสและศักยภาพในการนำเสนออุปกรณ์ โซลูชันต่างๆ ที่จะทำให้ผู้ใช้งานมีความพร้อมและความมั่นใจในการใช้งานทุกอุปกรณ์ไอที เพื่อตอบสนอง New Business Model ได้อย่างไร้รอยต่อ ผ่านกลยุทธ์ Dual Transformation”

โดยหลักการของ Dual Transformation ที่ อลัน เจียง ซีอีโอเอเซอร์ ประจำประเทศไทยและภูมิภาคอินโดไชน่า กล่าวถึง เป็นแนวคิดการดำเนินธุรกิจ ที่เอเซอร์ได้นำมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับเทรนด์เทคโนโลยี ความต้องการของผู้ใช้งาน ตลอดจนจุดแข็งด้านสินค้าไอที ทั้งผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์
จากนั้นสานต่อสู่ความร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ที่จะช่วยยกระดับและสร้างประสบการณ์ตรงให้กับผู้บริโภคทำให้เกิดธุรกิจใหม่ (Create Multiple Business engine) หรือตอบโจทย์ New Business Model ใหม่ ได้แบบตรงจุด
ขณะที่ ในส่วนของการสำรวจความต้องการของผู้บริโภค หรือ Consumer พบว่ามีความต้องการใช้งานเฉพาะด้าน หรือเฉพาะกลุ่ม ทำให้เกิด Micro Trend ช่วยผลักดันให้เกิดแบรนด์ใหม่ขึ้นมา (From Product to Brand) ได้ด้วย

เปิดศักราช ตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มลูกค้าการศึกษา ในฐานะ Education’s IT Vendor

ด้วยเล็งเห็นว่า ความต้องการของลูกค้าองค์กรนั้นมีความเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะภาคการศึกษา ดังนั้น สำหรับแนวทางการดำเนินธุรกิจในศักราชใหม่ของธุรกิจเอนเทอร์ไพรส์ของเอเซอร์ จึงมุ่งเน้นนำจุดแข็งของการเป็น Multi-brand solution Provider ที่นำเสนอ Total Solution Design, Professional Service และ One-Stop-Efficient Support เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าองค์กร มาปรับ หรือ Customize ใหม่ ให้ตอบโจทย์ในการเป็น Education’s IT Vendor อย่างชัดเจน

โดยเอเซอร์เอนเทอร์ไพรส์ ได้วางกลยุทธ์การตลาดเพื่อตอบรับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะการปรับใช้ AI ในอุตสาหกรรมการศึกษา กระทั่งเกิดเป็น New Business Model ในภาคอุตสาหกรรมนี้เช่นกัน
นิธิพัทธ์ ประวีณวงศ์วุฒิ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด นำเสนอบริการที่ตั้งใจออกแบบให้ตอบสนองรูปแบบธุรกิจใหม่ในภาคกลุ่มการศึกษาไทย ดังนี้
  • Qualified Education Services การให้บริการด้านการศึกษาที่มีคุณภาพ ประกอบด้วย

STEAM Education : การเรียนรู้แบบบูรณาการการเรียนการสอนด้าน วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) ศิลปะ (Arts) และคณิตศาสตร์ (Mathematics) เข้าด้วยกันเพื่อให้เกิดกระบวนการคิด ทำ และแก้ปัญหา ซึ่งเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่ทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ในการฝึกทักษะ

Adaptive Classroom : การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ทำให้การเรียนการสอนต้องทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป การจัดเตรียมการเรียนการสอนที่สามารถปรับเปลี่ยนตลอดเวลาจะช่วยเพิ่มคุณภาพการเรียนการสอนได้มากขึ้น
Artificial Intelligence Readied AI : เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่กล่าวถึงในแทบทุกอุตสาหกรรม ดังนั้น การปั้นบุคลากรเพื่อสนองความต้องการของตลาด นอกจากอาจารย์ผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญแล้ว อุปกณ์การเรียนการสอนทางด้าน AI ก็มีความสำคัญ อุปกรณ์ที่จะใช้ต้องมีประสิทธิภาพสูงเพียงพอ และคุ้มค่ากับการลงทุนเพื่อตอบโจทย์การเติบโตของ AI ด้วย

  • การสร้าง Smart Campus ในฝัน
นับเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายของกลุ่มการศึกษา ที่ต้องการขับเคลื่อนไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะที่มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
Better Living : สร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา ไม่ว่าจะเป็นความปลอดภัยด้านข้อมูลส่วนตัว ความปลอดภัยจากบุคคลภายนอก
Innovative University : ให้บริการเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์สถานศึกษาหลายแห่งตั้งเป้าไว้ว่านอกจากการเป็น smart campus และการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) ที่จะลดการใช้กระดาษ ลดการใช้ทรัพยากรสิ้นเปลืองต่างๆ อย่างยั่งยืน
Green Environment : การจัดการระบบนิเวศหรือสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา ยกตัวอย่าง การเปิดปิดไฟในห้องเรียน เมื่อไม่มีคนอยู่แล้วไฟในห้องก็จะปิดเอง การตั้งค่าไฟฟ้าตามทางเดินต่างๆ ที่สามารถจับสัญญาณคนเดินผ่านแล้วไฟจะติดขึ้นเอง ในส่วนนี้จะช่วยในการประหยัดพลังงาน และประหยัดค่าใช้จ่ายในอนาคตของสถานศึกษาได้อย่างมากในระยะยาว
Better Living : ด้วยสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันเป็นเรื่องที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ ส่งผลกระทบได้ทั้งสุขภาพ ลุกลามไปยังชีวิตประจำวัน ดังนั้น ในสถาบันการศึกษา จึงควรมีเทคโนโลยีที่รองรับอุปกรณ์การรายงานสภาพแวดล้อม อุปกรณ์ฟอกอากาศอัจฉริยะต่างๆ ที่ช่วยลดมลภาวะในบริเวณสถาบันด้วย

  • Cultural And Social Driven เทคโนโลยีเพื่อบริหารจัดการ Big Data ในสถาบันการศึกษา
ต้องสามารถตอบสนองการทำ Effectively Research การเก็บข้อมูลเพื่องานวิจัยเป็นหนึ่งในแผนงานของเกือบทุกมหาวิทยาลัย องค์ความรู้และข้อมูลต่างๆ ใน 1 งานวิจัยมีทั้งข้อมูลภายนอกจากการสอบถาม ไปจนถึงข้อมูลจากโลกโซเชียล หรือในอินเทอร์เน็ตมีปริมาณมหาศาล โดยส่วนสำคัญของการวิเคราะห์นี้ คือ การเก็บข้อมูลที่ครบถ้วน เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลที่ถูกต้อง มีประสิทธิภาพและคาดการณ์ได้แม่นยำ ดังนั้น จึงมีมีระบบเทคโนโลยีที่ไว้วางใจได้ ในการเก็บรักษาข้อมูลออนไลน์นี้ได้ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ

นำเสนอ สินค้าไอที บนความต้องการของผู้ใช้งาน และตอบโจทย์ รูปแบบธุรกิจใหม่ในยุคนี้ ที่แท้ทรู

มาในส่วนของผลิตภัณฑ์ไอทีแต่ละซีรีย์ภายใต้แบรนด์เอเซอร์ ที่เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของการพัฒนาสินค้าตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้งานและรูปแบบธุรกิจใหม่ที่มาแรงและเป็นเทรนด์ในยุคนี้อย่างแท้จริง
สุพงศ์ ตั้งตรงเบญจศีล รองผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจค้าปลีก อธิบายถึงพฤติกรรมผู้ใช้งานสินค้าไอทีในยุคนี้ก่อนว่า
“ความต้องการผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์ไอทีในปัจจุบัน มีหลักการที่เหมือนกันคือ ความต้องการความสะดวกสบายในการใช้งาน และความต้องการมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เอเซอร์จึงนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้งานที่หลากหลาย โดยพัฒนาออกมาภายใต้ซีรีย์ต่างๆ ที่มีเอกลักษณ์ของแบรนด์อย่างชัดเจน”
“ไม่ว่าจะเป็น Acer Aspire สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป Acer Nitro สำหรับผู้ที่ต้องการใช้งานทั่วไปและเล่นเกมในแบบ casual หรือ Acer Swift สำหรับผู้ต้องการโน๊ตบุค ที่มีดีไซน์ เรียบ หรู ดูดี พกพาสะดวกด้วยขนาดเครื่องที่บางเบา”

มาถึงซีรีย์ไฮไลต์ของเอเซอร์ ที่ได้รับความนิยมจากนักเล่นเกมมืออาชีพอย่างมากในช่วงเวลาที่ผ่านมา และชื่อของซีรีย์ก็เป็นที่จดจำของเหล่าเกมเมอร์เช่นกัน นั่นคือ ผลิตภัณฑ์ไอทีที่รองรับกลุ่มเกมมิ่งดีไวซ์อย่าง Predator ที่มีทั้ง Notebook, Desktop, Monitor และ Gaming gear
และจากผลตอบรับที่ดีของผู้ใช้งาน Predator นี้เอง ที่คุณสุพงศ์ ชี้ว่า

“ที่ผ่านมา เราพบ Micro Trend ใหม่ ในกลุ่มผู้ใช้งาน Predator ด้วย กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ต้องการอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง แต่มีดีไซน์ที่สอดรับกับ งานครีเอเตอร์ในด้านต่างๆ เอเซอร์จึงตอบโจทย์นี้ ด้วยการเปิดตัวแบรนด์ ConceptD ไปเมื่อเร็วๆ นี้ โดย ConceptD เป็นซีรีย์ผลิตภัณฑ์ไอทีที่จะมาตอบโจทย์งานออกแบบไอที ออกแบบสื่อดิจิทัล ได้อย่างตรงใจเหล่ากราฟิกดีไซน์มืออาชีพ”

ขณะเดียวกัน เอเซอร์ยังพบพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีความต้องการใช้งานอุปกรณ์ไอทีที่เน้นความแข็งแรง ทนทาน สามารถใช้งานได้ในทุกสภาพแวดล้อม ด้วยเหตุนี้จึงเกิดกการพัฒนาซีรีย์ Acer Enduro ขึ้น ที่มีทั้งโน้ตบุ๊ค วินโดวส์แท็บเล็ต และแอนดรอยส์แท็บเล็ต ซึ่งที่สุดแล้ว ผู้บริหารเอเซอร์เน้นย้ำว่าทุกซีรีย์ผลิตภัณฑ์ไอทีของเอเซอร์ล้วนพัฒนาขึ้นมาจากความต้องการใช้งานของผู้บริโภคทั้งสิ้น
และนี่เอง ที่ทำให้แบรนด์เอเซอร์ ยังคงโลดแล่นและตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์ไอทีในบ้านเราอย่างแท้จริง

เรียนรู้ เทคนิคการสร้างแบรนด์ จากหลากหลายแบรนด์ชั้นนำกันต่อ

Boehringer Ingelheim แบรนด์เก่า แต่เก๋าด้านการบริหารบุคคลยุคใหม่ จนได้รับรางวัล ‘นายจ้างดีเด่นแห่งปี 2563’ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเกาหลีใต้

เบื้องหลังความสำเร็จอันเกรียงไกรของ SWISS MADE ปฏิบัติการสร้างแบรนด์ “สวิสเซอร์แลนด์” อันลือลั่น

เหตุผลที่แบรนด์ L’Oreal ต้องมี ‘Beauty Accelerator’ แม้ว่าจะขายสินค้าได้มากกว่าปีละ 7,000 ล้านชิ้น!