สถาบัน Ethisphere เผยชื่อองค์กรไทยที่ ‘ดำเนินงาน-บริหารงานอย่างมีจริยธรรมมากที่สุดในโลก’ ประจำปี 2020

348

คนที่ทำงานในองค์กรที่มีเครือข่ายระดับโลกอาจคุ้นชื่อ สถาบัน Ethisphere® กันมาบ้าง เพราะเป็นองค์กรจากสหรัฐอเมริกาที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการวัดและกำหนดมาตรฐานทางจริยธรรม (World’s Most Ethical Companies) โดยองค์กรที่ผ่านเกณฑ์ก็จะมีการป่าวประกาศชื่อให้โลกรู้

ในด้านวิธีคัดเลือกองค์กรต่างๆ ว่ามีการดำเนินงาน บริหารงานอย่างมีจริยธรรมและคุณธรรม ทาง Ethisphere จะประเมินอย่างเข้มงวดภายใต้ระบบ Ethics Quotient (EQ) โดยให้องค์กรตอบคำถาม 5 ด้าน รวมกว่า 200 ข้อ ได้แก่
 1. ด้านวัฒนธรรม
 2. ด้านบทบาททางสิ่งแวดล้อมและสังคม
 3. ด้านบทบาททางจริยธรรม
 4. ด้านการกำกับดูแลกิจการ
 5. ด้านการสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมที่แข็งแกร่ง
จากนั้นองค์กรที่เข้าร่วมกระบวนการประเมินจะได้รับคะแนนจาก การให้ข้อมูลเชิงลึกของแต่ละองค์กร โดยข้อมูลเชิงลึกสามารถเป็นตัวบ่งชี้ให้นำกลับไปใช้พัฒนาลักษณะขององค์กร วัดผล ตลอดจนปรับปรุงวัฒนธรรมองค์กรให้ดีขึ้นได้
worlds most ethical companies Ethisphere
รายชื่อบริษัทส่วนหนึ่งที่ปรากฏบนเว็บไซต์ www.worldsmostethicalcompanies.com
องค์กรใดก็ตามที่ได้รับยกย่อง ทางสถาบัน Ethisphere จะมอบความสำเร็จให้ชุมชนในองค์กรผ่าน Business Ethics Leadership Alliance (BELA) นอกจากนี้ องค์กรทั้งหมดที่เข้าร่วมในการประเมินจะได้รับ Analytical Scorecard โดยทุกองค์กรจะเห็นคะแนนโครงการของตนเองพร้อมกับคะแนนขององค์กรอื่น ซึ่งถือเป็นมาตรฐานของการประเมินผลแบบองค์รวม สำหรับแนวทางปฏิบัติและข้อมูลเชิงลึกจากผู้ได้รับคัดเลือกปี 2563 จะได้รับการเผยแพร่ในรายงานและเว็บแคสต์ (Webcast) ในเดือนมีนาคมและเมษายนของปีนี้

องค์กรเดียวในไทยที่มีชื่อในลิสต์ 2020 World’s Most Ethical Companies
ในปีนี้มีบริษัทที่ได้รับเลือกทั้งสิ้น 132 องค์กร จาก 21 ประเทศทั่วโลก และ 51 ประเภทธุรกิจ โดย บริษัท ดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นองค์กรเดียวในประเทศไทยที่มีชื่อในลิสต์องค์กรที่ดำเนินงานอย่างมีจริยธรรมของปี พ.ศ.​ 2563
dtgo ดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น Ethisphere ทิพพาภรณ์ อริยวรารมย์
“พวกเราทุกคนเชื่อเสมอว่าความสำเร็จจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน หากเรามีความมั่นใจในการทำงานเพื่อพัฒนาและสร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคมที่เราอยู่ ตลอดจนทุกสิ่งบนโลกใบนี้อย่างยั่งยืน” ทิพพาภรณ์ อริยวรารมย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง บริษัท ดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าว
ด้านพันธกิจของกลุ่มบริษัทดีทีจีโอ มีอยู่ว่า “การดำเนินงานขององค์กรจะต้องให้ประโยชน์ต่อคนส่วนใหญ่ สังคมที่เราอยู่ องค์กรของเรา และผู้มีส่วนร่วมอื่นๆ“ ซึ่งในปี พ.ศ. 2562 ก็ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในองค์กรที่ดำเนินงานอย่างมีจริยธรรมด้วยเช่นกัน จึงถือเป็นองค์กรแรกจากประเทศไทยที่ได้รับเกียรตินี้นับตั้งแต่เริ่มมีการประกาศ World’s Most Ethical Companies ในปี พ.ศ. 2550 โดยเป็นหนึ่งในสี่องค์กรที่ได้รับคัดเลือกประเภท “การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์” จาก บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ จำกัด (MQDC) บริษัทสำคัญในกลุ่มบริษัทดีทีจีโอซึ่งทำหน้าที่พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ภายใต้พันธกิจ For All Well-Being มุ่งดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างประโยชน์ ไม่เฉพาะเพียงแค่สังคม แต่ยังรวมถึงสรรพสิ่งทั้งหมด
นอกเหนือจากนี้ ดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น ยังเป็นส่วนหนึ่งของ Global Compact Network Thailand (GCNT) ซึ่งเป็นองค์กรที่อุทิศตนเพื่อให้ภาคเอกชนเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามหลักการ 10 ข้อของ UN Global Compact โดยเริ่มจากการสร้างคุณค่าขององค์กร มีแนวทางหลักในการทำธุรกิจ ครอบคลุมถึงการใช้แรงงานด้านสิทธิมนุษยชน สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านคอร์รัปชัน สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนและเป้าหมายสหประชาชาติ ว่าด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้ง 17 ประการภายในปี 2573

กลุ่มบริษัทดีทีจีโอทำธุรกิจอะไรบ้าง
บริษัท ดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2536 มีบริษัทในเครือจำนวนมาก ดังนี้
 • บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ จำกัด (MQDC) ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
 • บริษัท ดีที ดีไซน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ดูแลทางด้านการออกแบบงานสถาปัตยกรรม
 • บริษัท ดีแพลนส์ จำกัด ดูแลด้าน การออกแบบ การจัดการโครงการ และให้คำปรึกษาด้านการจัดการการก่อสร้าง
 • บริษัท ดี ซูพรีม คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดหาและการค้าระดับโลก
 • บริษัท ดิจิต้าไลฟ์ จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านอีคอมเมิร์ซ

อยากรู้เพิ่มว่าองค์กรใดที่ได้รับคัดเลือกในปี 2020 World’s Most Ethical Companies ไปที่ลิงก์นี้ https://worldsmostethicalcompanies.com/honorees

ดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น ยังดำเนินโครงการเพื่อช่วยเหลือภาคสังคมผ่านมูลนิธิพุทธรักษา มูลนิธิ ธนินท์ เทวี เจียรวนนท์ และโครงการต่างๆ เรื่อยมา ทั้งยังมีการร่วมทุนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน โดย
 • ร่วมก่อตั้ง บริษัท โอโบตรอยด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (Obodroid) และ บริษัท โอโบตรอนส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (Obotrons) ในการพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์และนวัตกรรม รวมถึง Home Intelligent Systems
 • ร่วมงานกับบริษัท อีอีซี-ดีที กรีนพาวเวอร์ (EEC – DT Green Power) ในการออกแบบและดำเนินงานด้านระบบพลังงานและสาธารณูปโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 • ร่วมก่อตั้ง บริษัท เอ็มคิวดีซีไบรท์ จำกัด ซึ่งเป็นธุรกิจด้านไลฟ์สไตล์และความบันเทิง