สาลิกาคาบข่าว Vol.80/63

133

ศูนย์โควิด-19 ยันมาตรการเทียบเท่าการปิดประเทศอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังการประชุมศูนย์ข้อมูลโควิด –19 ว่า ไม่อยากให้ประชาชนยึดติดกับคำว่าปิดประเทศ แต่ให้ดูผลลัพธ์คือการควบคุมเชื้อจากต่างประเทศและภายในประเทศว่าเราควบคุมได้แค่ไหน สำหรับเชื้อจากต่างประเทศ โอกาสที่จะมีคนเดินทางมาได้น้อยมาก วันนี้ทุกคนที่เดินทางเข้ามาไทยทั้งบก น้ำ อากาศ ต้องมีใบรับรองแพทย์อายุไม่เกิน 3 วัน ต้องมีกรมธรรม์ประกันสุขภาพ และต้องกักตัว 14 วัน เชื้อจากต่างประเทศเข้ามาแทบไม่มี แม้ไม่ปิดประเทศแต่ผลลัพธ์ก็คล้ายๆ กัน ส่วนเชื้อในประเทศนั้นที่พูดถึงคำว่าปิดกทม.หมายความว่าแค่ไม่ให้คนเข้าออกกทม. หรือไม่ให้ออกจากบ้านเลย ถ้าประกาศไปเลยจะเกิดผลคนจะแห่ออกไปต่างจังหวัดทันที เชื้อจะออกจาก กทม.อย่างรวดเร็วจนควบคุมไม่ได้ เราจึงเลือกใช้วิธีการที่จะควบคุมเชื้อในกทม.และปริมณฑลและถ้าไม่ให้ออกจากบ้านต้องมีแผนรองรับทั้งการเตรียมอาหารของใช้จำเป็นต้องมีการเตรียมพร้อมให้เพียงพอรวมถึงกระบวนการลำเลียงสิ่งของไปให้ตอนนี้เป็นการปรับพฤติกรรมคนไทยในการดูแลตัวเองอยากขอให้ทุกคนอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติหากต้องยกระดับพวกเราจะได้พร้อมที่จะเข้าสู่การยกระดับ

มท. สั่งด่วนผู้ว่าฯชายแดนปิดด่าน เหลือจุดผ่านแดนถาวรจังหวัดละหนึ่งแห่ง

ผลกระทบจากไวรัสโคโรน่า
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ส่งหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนทุกจังหวัด ระบุว่าเพื่อให้การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิดที่มีแนวโน้มการแพร่ระบาดที่รุนแรงขึ้น กระทวงมหาดไทยจึงขอให้จังหวัดชายแดนที่มีช่องทางผ่านแดนในพื้นที่ พิจารณาดำเนินการตามแนวทาง ดังนี้
  • 1. ระงับการใช้ช่องทางที่จุดผ่อนปรนการค้าและจุดผ่อนปรนพิเศษทุกแห่งในพื้นที่เป็นการชั่วคราว
  • 2. สำหรับจุดผ่านแดนถาวรให้จังหวัดพิจารณาระงับการใช้ช่องทางที่จุดผ่านแดนถาวรทุกแห่งในพื้นที่เป็นการชั่วคราว
กรณีหากพิจารณาเห็นว่ายังมีความจำเป็นในการใช้ช่องทางขอให้เหลือจุดผ่านแดนถาวรในพื้นที่จังหวัดละไม่เกิน 1 แห่ง สำหรับจังหวัดเชียงรายให้เหลือด้านประเทศละ 1 แห่ง โดยให้กำหนดเงื่อนไขการใช้ช่องทางให้เหมาะสมเพื่อให้สามารถคัดกรองการเข้าออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ กรณีผู้เดินทางที่มาจากท้องที่หรือเมืองท่านอกราชอาณาจักรซึ่งเป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายให้กักกันบุคคลดังกล่าวไว้ในสถานที่ที่กำหนด กรณีคนต่างด้าวให้กักกันในโรงแรมที่กำหนดไว้ โดยให้บุคคลผู้นั้นเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้ที่เกิดขึ้น กรณีคนไทยให้นำตัวส่งไปกักกันที่พำนักหรือที่พักอาศัยตามภูมิลำเนาของบุคคลนั้นเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน ในกรณีที่สถานการณ์แพร่ระบาดมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ให้จังหวัดมีคำสั่งระงับการใช้จุดผ่านแดนถาวรดังกล่าวทันที

บริษัทผวา! จ่อหยุดขายกรมธรรม์โควิด-19 หวั่นบางคนหวังติดโรคเอาประกัน

รายงานข่าวจากธุรกิจประกันภัยแจ้งว่า ขณะนี้บริษัทประกันหลายบริษัทกำลังพิจารณาที่จะหยุดขายประกันโควิดแบบเจอ จ่าย จบเนื่องจากสาเหตุว่าเริ่มมีความกังวลกรณีความเสี่ยงต่อการเกิดทุจริตเคลมสินไหมจากผู้เอาประกันภัย เพราะที่ผ่านมาเริ่มพบว่าผู้ซื้อประกันบางรายซื้อประกันโควิด-19หลายฉบับจากหลายบริษัท เพื่อต้องการเงินก้อนเป็นจำนวนมาก เช่น บางคนซื้อถึง 8 กรมธรรม์ ได้ทุนประกันรวมกว่า 500,000 -800,000 บาท ผ่านการลงทุนโดยจ่ายเบี้ยเพียง 5,000-6,000 บาท โดยหากคนกลุ่มนี้เกิดไม่มีรายได้ต้องหยุดงาน หรือธุรกิจมีปัญหา อาจพร้อมเอาตัวเองไปติดเชื้อไวรัสเพื่อเอาเงินประกัน ซึ่งอาจทำให้คนรอบข้างมีความเสี่ยงต่อการติด โควิด-19 เพิ่มขึ้นอีกด้วย นอกจากนี้ ความเสี่ยงจาการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จนทำให้ถึงขั้นเสียชีวิตนั้นพบว่ามีน้อยมากและกว่า 80% ของผู้ติดเชื้อมีอาการไม่รุนแรง จึงทำให้พื้นฐานการรับประกันไม่เหมือนกับประกันภัยโรคร้ายแรงอื่นๆ ซึ่งมีความสมเหตุสมผลในการคุ้มครองมากกว่า 

สอวช. สำรวจเอกชนรายได้วูบ 50% ลดจ้างงาน หมดเงินทุนหมุนเวียน

นายกิติพงค์ พร้อมวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) เปิดเผยผลสำรวจผลกระทบที่ภาคเอกชนได้รับจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด-19 มีผู้ประกอบการตอบแบบสำรวจแล้วประมาณ 100 ราย พบว่ารายได้จากการประกอบธุรกิจลดลงกว่า 50% และมีการลดการจ้างงานเพื่อพยุงธุรกิจให้อยู่รอด ประเด็นที่เป็นอุปสรรคในการทำธุรกิจคือด้านการตลาดเช่นถูกยกเลิกสินค้าและจำนวนผู้บริโภคลดลง อุปสรรคด้านเงินหมุนเวียนในช่วง 3-6 เดือนข้างหน้ามีแนวโน้มไม่เพียงพอจากต้นทุนแรงงาน ต้นทุนการผลิตหรือรายได้ลดลง รวมถึงอุปสรรคด้านซัพพลายเออร์ที่ไม่สามารถผลิตหรือส่งวัตถุดิบจากประเทศที่มีการแพร่ระบาด ผู้ประกอบการต้องการการสนับสนุนจากภาครัฐ ทั้งทางด้านการเงิน เช่น เงินอุดหนุน เงินกู้ การสนับสนุนด้านการลดหย่อนภาษี เช่น ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีนำเข้าสินค้าเครื่องจักร เป็นต้น การสนับสนุนการเข้าถึงตลาดรวมถึงการสนับสนุนด้านเทคโนโลยี เช่นการนำระบบดิจิทัลไปช่วยธุรกิจการสนับสนุนด้านการให้คำปรึกษาด้านธุรกิจการผลิตการบริการรวมถึงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะของลูกจ้าง

5 อันดับสินค้ายอดฮิตช่วงไวรัสระบาดเจลล้างมือยอดคลิกพุ่ง 8,000% 

www.thaihealth.or.th
ผู้ให้บริการเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น “Priceza” เผยการสำรวจสินค้าที่ผู้บริโภคมีความต้องการสูงในช่วงเกิดสถานการณ์ไวรัส COVID-19 ระบาดหนักจนทำให้ประชาชนเกิดความตระหนกกระทั่งมีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตประจำวันตามปกติ กลายเป็นความกังวลและคนเริ่มตื่นตัวต้องการสินค้าบางอย่างมากกว่าปกติ จนทำให้บางสินค้ามียอดคลิกเพิ่มสูงขึ้นถึง 8,000% ซึ่งเป็นตัวเลขที่น่าสนใจมาก โดย 5 อันดับสินค้ามียอดคลิกสูงสุดประกอบด้วย
  • อันดับ 1. หน้ากากอนามัย จากข้อมูลยอดคลิกสินค้าบนไพรซ์ซ่าพบว่ามีความต้องการเพิ่มสูงถึง 2,600% เทียบกับปี 2018
  • อันดับ 2. เจลล้างมือ มียอดคลิกเพิ่มสูงที่สุดถึง 8,000%
  • อันดับ 3. แอลกอฮอล์เจล เพิ่มสูงขึ้น 5,000% 
  • อันดับ 4. บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ยอดการคลิกเพิ่มขึ้น 84%
  • อันดับ 5. ปลากระป๋องยอดคลิกเพิ่มขึ้น 19%

แจ็ค หม่าบริจาคหน้ากากอนามัย 2 ล้านชิ้นช่วยไทยและอาเซียนต้านไวรัส

www.xinhuathai.com
เป็นอีกหนึ่งเศรษฐีใจบุญ แจ็ค หม่า ผู้ก่อตั้งอาลีบาบา ก่อนหน้านี้ได้จัดส่งหน้ากากอนามัย 1 ล้านชิ้นไปช่วยเหลือชาวญี่ปุ่นที่กำลังเผชิญกับการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่รุนแรงขึ้น เพื่อตอบแทนน้ำใจที่ก่อนหน้านี้ประชาชนชาวญี่ปุ่นส่งอุปกรณ์ป้องกันโรคมาช่วยเหลือชาวจีนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ช่วงที่มีการระบาดอย่างรุนแรงในจีน ล่าสุดเดินหน้าให้ความช่วยเหลือประเทศอื่นๆ ซึ่งเป็นพันธมิตรธุรกิจทั้งมาเลเซีย, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์ และ ไทย ภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิ Jack Ma Foundation และ Alibaba Foundation โดยประกาศผ่านแถลงการณ์ว่าทางมูลนิธิจะจัดส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นเพื่อต่อสู้กับไวรัส Covid-19 ประกอบด้วย หน้ากากอนามัย 2 ล้านชิ้น, ชุดตรวจโรค 150,000 ชุด, ชุดป้องกันโรค 20,000 ชุด และหน้ากากป้องกันโรค 20,000 อัน พร้อมข้อความให้กำลังใจว่าเราจะจับมือกับเพื่อนบ้านในอาเซียนและเอเชียร่วมกันต่อสู้ Covid-19”

เพลิงโอลิมปิกส่งถึงแดนอาทิตย์อุทัย ท่ามกลางกระแสหวั่นโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

www.xinhuathai.com
สำนักข่าวซินหัวรายงาน เพลิงโอลิมปิกถูกส่งมาถึงญี่ปุ่นเมื่อวันศุกร์ (20 มี..) ท่ามกลางความหวาดวิตกเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) เนื่องจากเหลือเวลาอีกเพียง 4 เดือนเท่านั้นก่อนที่จะถึงพิธีเปิดโอลิมปิกโตเกียว เครื่องบินเช่าเหมาลำโตเกียว 2020 โก (Tokyo 2020 Go) ได้นำเพลิงโอลิมปิกบินข้ามทวีปมาลงจอดที่ฐานมัตสึชิมะของกองกำลังป้องกันตนเองทางอากาศของญี่ปุ่นในจังหวัดมิยางิ ทาดาฮิโระ โนมูระ นักยูโด และซาโอริ โยชิดะ นักมวยปล้ำเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิก 3 สมัย เป็นผู้รับเพลิงโอลิมปิกจากประตูเครื่องบิน ก่อนส่งต่อให้กับโยชิโระ โมริ ประธานคณะกรรมการจัดงานการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกโตเกียว 2020 โมริ อดีตนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นกล่าวกับฝูงชนขนาดย่อมว่าผมซาบซึ้งใจอย่างยิ่งที่การเริ่มต้นพิธีนี้ลุล่วงไปได้ด้วยดีตอนแรกเราวางแผนให้เด็กๆ มาต้อนรับเพลิงโอลิมปิกที่นี่ แต่แผนดังกล่าวถูกยกเลิกไปด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยอดีตนายกฯ ให้สัญญาว่าจะจัดการแข่งขันโอลิมปิกที่มั่นคงและปลอดภัยพิธีต้อนรับเพลิงโอลิมปิกครั้งนี้จัดขึ้นโดยปราศจากผู้เข้าชมงาน มีเพียงเจ้าหน้าที่โอลิมปิกโตเกียว 2020 เข้าร่วมไม่กี่คนเท่านั้น สำหรับเพลิงโอลิมปิกที่ได้รับการขนานนามโดยผู้จัดงานโอลิมปิกโตเกียวว่าเพลิงแห่งการฟื้นฟูจะถูกนำไปจัดแสดงในจังหวัดทางตอนเหนือ 3 จังหวัดที่เผชิญเหตุแผ่นดินไหวและสึนามิเมื่อปี 2011 ก่อนที่การวิ่งคบเพลิงจะเริ่มต้นขึ้นในวันที่ 26 มี.. ที่สนามกีฬาเจวิลเลจในฟุกุชิมะ