สาลิกาคาบข่าว Vol.83/63

169

ประธานฯเครือไมเนอร์ ส่งจดหมายถึงนายกฯใช้มาตรการเจ็บแต่จบ

วิลเลี่ยม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค ประธานกรรมการ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) กลุ่มบริษัทผู้ดำเนินธุรกิจโรงแรม ร้านอาหารและเครื่องดื่ม การจัดจำหน่ายและผลิตสินค้าระดับโลก ส่งหนังสือถึง พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนมาตรการรับมือกับวิกฤติการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งปัจจุบันรัฐบาล กรุงเทพมหานคร และหลายจังหวัด ได้ออกมาตรการคุมเข้มเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด แต่ยังมีหลายคนในประเทศที่ยังไม่เข้าใจถึงความร้ายแรงของสถานการณ์ อีกทั้งยังปรากฎประชาชนจำนวนมากที่เดินทางกลับต่างจังหวัดหลังจากที่กรุงเทพมหานครได้ออกประกาศปิดสถานที่ต่างๆ ซึ่งจะก่อให้เกิดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศได้มากขึ้น จึงขอสนับสนุนให้มีมาตรการเพิ่มเติมอื่นๆ ที่ทางรัฐบาลจะกำหนดเพื่อให้แน่ใจว่าประเทศไทยจะยุติการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ ขอให้รัฐบาลประกาศอย่างชัดเจนที่จะให้คนไทยอยู่ที่บ้านและจำกัดการเดินทางเพื่อประโยชน์ของประเทศ รวมถึงมาตรการอื่นใดที่รัฐบาลจะดำเนินการ ประเทศอื่นๆ ได้ดำเนินการห้ามไม่ให้มีการรวมตัวกันมากกว่า 20 หรือ 30 คนซึ่งเป็นมาตรการที่พิสูจน์ว่ามีประสิทธิภาพเชื่อว่าภาคเอกชนอื่นๆ จะให้การสนับสนุนและมีมาตรการที่คล้ายกันและเต็มใจที่จะยอมรับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจในช่วงระยะเวลาอันสั้นเพื่อที่จะฟื้นตัวจากวิกฤตการณ์นี้ได้ดีที่สุดเพื่อให้เศรษฐกิจฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว

กสทช.’ ชง ครม. อัพสปีดเน็ตมือถือ 10 GB นาน 3 เดือนหนุน Work from Home

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า ที่ประชุม กสทชมีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือประชาชนและผู้ที่ได้รับผลกระทบฯ โดยการลดค่าใช้จ่ายด้านโทรคมนาคมและส่งเสริมการทำงานที่บ้านผ่านอินเทอร์เน็ต เตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเป็นเรื่องเร่งด่วนประกอบด้วย 1.สนับสนุนให้ประชาชนสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์เคลื่อนที่ (Mobile Broadband) เพิ่ม 10 กิกกะไบต์ ต่อคน ต่อเดือน ให้แก่ผู้ใช้งานในปัจจุบัน โดยผู้ใช้บริการ 1 คนจะได้รับการสนับสนุน 1 เลขหมาย ต่อ 1 ผู้ให้บริการ โดยจะสนับสนุนเป็นระยะเวลา 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีได้ลงมติเห็นชอบมาตรการดังกล่าว จนถึงวันที่ 30 มิ.. 2563 โดยใช้ฐานลูกค้าที่มีผู้ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน ณ วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเท่านั้น โดยให้หักจากเงินที่ผู้ให้บริการมีหน้าที่จะต้องชำระค่าประมูลคลื่นความถี่ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขใบอนุญาตที่กสทช.กำหนด จนกว่าจะครบจำนวน และให้ กสทช. นำเงินส่วนที่เหลือส่งเป็นรายได้แผ่นดินต่อไป โดยประชาชนจะสามารถรับสิทธิได้ด้วยการลงทะเบียนผ่านระบบ USSD ของผู้ให้บริการแต่ละค่ายที่ตนใช้งานอยู่ 2.สนับสนุนการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ประจำที่ (Fixed Broadband) ให้แก่ผู้ใช้งานในปัจจุบัน โดยปรับเพิ่มขนาดความจุ (Capacity) เท่าที่ผู้ให้บริการจะสามารถดำเนินการได้ กล่าวคือกรณีบริการ ADSL/VDSL/Copper ให้ปรับเพิ่มความเร็วสูงสุดที่สามารถทำได้ และกรณีบริการ FTTX ให้ได้ระดับความเร็ว (Download) 100 Mbps โดยหักเป็นค่าใช้จ่ายจากเงินที่ต้องนำส่งกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.)

ไม่ทอดทิ้ง! ผู้ประกันตน 39 และ 40 ติดโควิด-19” ประกันสังคมดูแล

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กล่าวถึงกรณีผู้ประกันตนภาคสมัครใจมาตรา 39 และ มาตรา 40 หากเจ็บป่วยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ประกันสังคมจ่ายสิทธิประโยชน์กรณีเจ็บป่วยแล้วขาดรายได้ โดยผู้ประกันตนมาตรา 39 หากมีอาการเจ็บป่วย สามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลได้ที่โรงพยาบาลตามสิทธิ์ที่เลือกไว้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ เว้นแต่เป็นกรณีฉุกเฉินให้เข้าโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด สปส.จะจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินให้ เมื่อแพทย์ตรวจแล้วพบการติดเชื้อโควิด-19 ผู้ประกันตนมาตรา 39 จะได้รับเงินค่าทดแทนการขาดรายได้อันเนื่องมาจากการเจ็บป่วยและต้องหยุดงานตามคำสั่งของแพทย์ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้าง หรือ วันละ 80 บาท ส่วนผู้ประกันตนมาตรา 40 หากมีอาการเจ็บป่วยขอให้เข้ารักษาโดยใช้สิทธิ์หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และหากพบว่าป่วยต้องหยุดพัก จะได้รับค่าทดแทนการขาดรายได้สูงสุดวันละ 300 บาทและได้รับไม่เกิน 90 วัน

ฟรี! ทรูฯ ส่งแพลตฟอร์มออนไลน์หนุนองค์กรธุรกิจสถาบันการศึกษาฝ่าโควิด-19

e-Education
นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวถึงแพลตฟอร์มใหม่ “TRUE VIRTUAL WORLD” เทคโนโลยีคลาวด์จากทรูนำความพร้อมองค์รวมของกลุ่มทรูในด้านดิจิทัลเทคโนโลยี ผสานจุดเด่นโซลูชั่นทั้งที่ใช้ในองค์กรและให้บริการแก่ลูกค้าและกลุ่มธุรกิจ เครือข่ายด้านการศึกษาออนไลน์ รวมถึงระบบเซิร์ฟเวอร์ขนาดใหญ่ โครงข่ายที่ครอบคลุมทั้งบรอดแบนด์ 5G/4G ตลอดจนคลังคอนเทนต์คุณภาพครบทุกเรื่องการศึกษาและสาระความรู้ เพื่อร่วมสนับสนุนทั้งภาคองค์กรธุรกิจ สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ และคนไทยทุกคน ให้ทำงาน เรียน และใช้ชีวิตคุณภาพอย่างไร้ขีดจำกัดที่บ้าน ทุกที่ ทุกเวลา แบบง่ายๆ ผ่านออนไลน์ที่ www.truecorp.co.th ได้ทันที โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในช่วงสถานการณ์วิกฤตนี้ สามารถเชื่อมต่อระบบงานในบริษัท สั่งงาน ส่งรับไฟล์งาน อนุมัติงาน สื่อสารภายใน ตั้งกลุ่ม แชท รวมถึงจัดการประชุมแบบออนไลน์ได้สูงสุดถึง 1,500 คน บริหารจัดการเรียนการสอน นิสิต นักศึกษา นักเรียนในสถาบันสามารถเข้าเรียนออนไลน์ ได้จากที่บ้านและที่อื่น ทุกที่ ทุกเวลา รวมทั้งยังเข้าถึงข้อมูลความรู้ ตามหลักสูตรการศึกษาของภาครัฐ ตลอดจนวัดและประเมินผลการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ไทยสมายล์หยุดบินต่างประเทศทุกเส้นทาง เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสารขอเงินคืนได้เต็มจำนวน

สายการบินไทยสมายล์ ได้ประกาศหยุดบินเส้นทางระหว่างประเทศทุกเส้นทางเป็นการชั่วคราว โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง สำหรับเส้นทางบินภายในประเทศยังคงให้บริการตามปกติ ผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกเที่ยวบิน สายการบินไทยสมายล์ได้อำนวยความสะดวกดังนี้ 
  • 1. การขอคืนเงิน สามารถคืนบัตรโดยสารได้เต็มจำนวนโดยไม่มีค่าธรรมเนียม ผู้โดยสารสามารถทำรายการได้ด้วยตนเองโดยระบุการขอคืนเงินตามเงื่อนไขบัตรโดยสาร ผ่าน https://member.thaismileair.com/customerservice/refund
  • 2. เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ผู้โดยสารที่มีความประสงค์เปลี่ยนแปลงการเดินทาง และ/หรือเปลี่ยนแปลงเส้นทางบิน สามารถทำได้โดยไม่มีค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด

มิตรภาพยามยาก! ‘เวชภัณฑ์จากรัฐบาลจีนบริจาคให้ไทยสู้โควิด-19’ ถึงกรุงเทพฯแล้ว

เพจเฟซบุ๊ก Chinese Embassy Bangkok สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ระบุว่า เวชภัณฑ์ที่รัฐบาลจีนส่งให้ไทยในการต่อสู้กับโรคระบาดมาถึงกรุงเทพแล้ววันที่ 23 มีนาคม 2563 เป็นเวชภัณฑ์ที่รัฐบาลจีนบริจาคให้ประเทศไทยในการต่อสู้กับโรคโควิด-19 ได้ส่งมาถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ เวชภัณฑ์ดังกล่าวได้แก่ ชุดตรวจหาเชื้อโควิด-19 หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ หน้ากาก N95 และชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เป็นต้น ขณะที่ นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงที่ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 ภายใต้ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ทำเนียบรัฐบาลวันเดียวกันว่าประเทศไทยได้รับการช่วยเหลือจากจีน โดยมีการส่งชุดตรวจโรคโควิด-19 จำนวน 2 หมื่นชุด หน้ากากอนามัย 1 แสนชิ้น หน้ากาก N95 จำนวน 2 หมื่นชิ้น ชุดป้องกัน 2 หมื่นชุดมาให้

Netflix ยอมลดคุณภาพสตรีมมิ่งในยุโรป เพิ่มพื้นที่การใช้เน็ตช่วงไวรัสระบาด

คณะกรรมาธิการยุโรปหรืออียูขอให้เน็ตฟลิกซ์ (Netflix) ช่วยลดคุณภาพระบบสตรีมมิ่งในยุโรปลงเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุอินเทอร์เน็ตล่มจนแก้ไขไม่ทัน เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้คนยุโรปต้องอยู่บ้านและชมวิดีโอออนไลน์กันมากขึ้น โดยเน็ตฟลิกซ์ยอมลดคุณภาพวิดีโอสตรีมมิ่งในยุโรป 30 วัน มาตรการดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจาก เทียร์รี เบรตัน เจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหภาพยุโรปด้านตลาดภายในออกมาเรียกร้องให้ประชาชนหันไปใช้ความคมชัดระดับมาตรฐาน (SD) หากไม่จำเป็นต้องใช้งานถึงขั้นความคมชัดระดับสูง (HD) หลังจากนั้น รีด ฮาสติงส์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของเน็ตฟลิกซ์ได้ตัดสินใจลดคุณภาพของวิดีโอหลังเจรจากับเบรตันแล้ว และเบรตันกล่าวชื่นชมเน็ตฟลิกซ์ในการตัดสินใจอย่างรวดเร็ว ซึ่งความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยให้ระบบอินเทอร์เน็ตใช้งานได้อย่างราบรื่นในช่วงวิกฤตโรคโควิด-19 การตัดสินใจดังกล่าวจะช่วยลดทราฟฟิกหรือปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตของเน็ตฟลิกซ์บนเครือข่ายทั่วยุโรปได้มากกว่า 25% ในขณะเดียวกันสมาชิกยังคงได้รับบริการที่มีคุณภาพเหมือนเดิม