วิธีลดความซับซ้อนของระบบ Supply Chain ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

63

การแข่งขันทางธุรกิจที่เพิ่มสูงขึ้นและสงครามการค้าโลก (ที่สงบศึกชั่วคราวเพราะ COVID-19) ส่งผลให้ อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ที่ต้องบริหารจัดการกับอายุสินค้า ความซับซ้อนในการจัดตารางการผลิตรุ่นต่างๆ และการตรวจสอบย้อนกลับ ยังต้องพร้อมปรับเปลี่ยนหรือตั้งรับความไม่แน่นอนด้านภาษี แนวคิดเรื่องการทำธุรกิจอย่างยั่งยืน และกฎระเบียบที่เพิ่มขึ้น ซึ่งประเด็นเหล่านี้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มจึงต้องเร่งปรับตัว โดยอาจ ‘ดิสรัปต์ตัวเอง’ ก่อนที่จะถูกคนอื่นดิสรัปต์

ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความซับซ้อนและแนวโน้มนานัปการส่งผลกระทบอย่างมากต่อระบบซัพพลายเชนของบริษัทในภาคอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการจัดหา การผลิต จนถึงการจัดส่ง

เริ่มจากเชื่อมต่อกับตลาดโลก

เรามักจำกัดตัวเราและให้ความสำคัญกับสิ่งที่สามารถควบคุมได้
2 ปีที่ผ่านมา อินฟอร์ (Infor) ผู้ให้บริการระบบคลาวด์มากกว่า 68,000 องค์กรทั่วโลก สำรวจบริษัทที่อยู่ในเครือข่ายซัพพลายเชนทั่วโลกบนแพลตฟอร์ม Infor Nexus พบว่าประมาณ 46% ของผู้ตอบแบบสำรวจระบุว่า พวกเขาใช้เวลานานถึง 3 วัน เพื่อมองหาผลิตภัณฑ์ที่ต้องการว่าอยู่ที่ใดบ้าง และจะมีพร้อมวางตลาดเมื่อไร
นั่นแสดงให้เห็นได้ชัดว่า ยังไม่มีข้อมูลที่ทำให้บริษัทเหล่านั้นสามารถตัดสินใจได้อย่างสมเหตุสมผลในทันที
นอกจากนี้ ยังมี ช่องว่างเกี่ยวกับวิธีการที่ผู้ผลิตใช้ติดต่อกับลูกค้า ซัพพลายเออร์ และผู้ให้บริการภายนอกองค์กร เช่น การเชื่อมต่อแบบ point-to-point ที่หลากหลายผ่านการเชื่อมต่อผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับร่วมกัน (Electronic Data Interchange: EDI), พอร์ทัลที่ใช้ หรือสเปรดชีต หรืออีเมล และช่องทางการเชื่อมต่ออื่นๆ 
บริษัทต่างๆ จึงจำเป็นจะต้องเชื่อมต่อกับคู่ค้าทั่วโลกด้วยวิธีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เป็นที่รู้จัก ด้วย แพลตฟอร์มเครือข่ายธุรกิจที่เชื่อมต่อได้หลากหลายองค์กร ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถรวบรวมและแบ่งปันข้อมูลแบบเรียลไทม์ ขจัดการทำงานแบบไซโลที่ไม่ได้เกิดขึ้นภายในองค์กรเท่านั้น แต่ระหว่างองค์กรของคุณกับผู้ที่คุณทำธุรกิจด้วยเช่นกัน 

คาดการณ์และรับมือกับความผันผวนที่อาจเกิดขึ้น

การคาดการณ์และการตอบสนองต่อความผันผวน เริ่มได้จากเรื่องของ ประสิทธิภาพพื้นฐานและระบบอัตโนมัติในโรงงาน โดยคุณต้องตอบคำถามว่า
  • จะเพิ่มประสิทธิภาพให้กับตารางการผลิตอย่างไร
  • จะจัดการกับปัญหาคอขวดต่างๆ เพื่อทำงานได้ดีขึ้นอย่างไร ทั้งงานที่อยู่ในกระบวนการดำเนินงานทั่วไป หรือความรวดเร็วของกระบวนการต่างๆ ภายในสายงานบรรจุของบริษัทฯ
เครื่องมือที่จะเข้ามาช่วยในการจัดตารางการทำงานต่างๆ ที่ให้ความสำคัญกับตัวแปรทั้งหมด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการผลิตเป็นเพียงคำตอบส่วนหนึ่งเท่านั้น แต่เมื่อคุณนำโซลูชันด้านการจัดการสินทรัพย์ที่คุณมีอยู่มาใช้ร่วมกับโซลูชันในการจัดตารางเวลา คุณจะเข้าใจได้มากขึ้นว่า จะวางแผนการบำรุงรักษาอย่างไร เพราะจะเห็นภาพที่ชัดเจนว่า อุปกรณ์ใดต้องการการบำรุงรักษาแบบใด โซลูชั่นด้านการจัดตารางการผลิตและการบริหารจัดการสินทรัพย์ มีผลต่อระบบซัพพลายเชนและความสามารถในการส่งมอบของผลิตภัณฑ์ของบริษัท และควรเป็นโซลูชันที่รวมอยู่ด้วยกัน ไม่ใช่เป็นระบบที่แยกกันบริหารจัดการ

เมื่อพูดถึงเรื่องของประสิทธิภาพและระบบอัตโนมัติ ยังมีความท้าทายในการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการขนส่งและการจัดการคลังสินค้าขององค์กร และความเข้าใจเรื่องของความซับซ้อนในการทำงานเหล่านี้ ซึ่งใช้เป็นช่องทางในการพัฒนาตลาด สมรรถนะ และความต้องการบางอย่างเปลี่ยนไป ไม่ว่าบริษัทของคุณจะทำอีคอมเมิร์ซเอง หรือทำงานร่วมกับบริษัทด้านอีคอมเมิร์ซอื่นๆ ในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้า ต่างก็มองหาเครื่องมือที่สามารถช่วยให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
การปรับปรุงประสิทธิภาพ เป็นตัวขับเคลื่อนในอุตสาหกรรมอาหารมานานหลายทศวรรษ แต่สิ่งที่มีความผันผวนมากที่สุด คือ แนวคิดเรื่องความยั่งยืนและความโปร่งใส
สิ่งที่ผู้บริโภคกำลังมองหาส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความต้องการของตลาดอย่างต่อเนื่อง เช่น เดิมทีฉลากผลิตภัณฑ์จะระบุเพียงเช่นปราศจากไขมัน หรือไม่ได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการตัดต่อพันธุกรรมหรืออื่นๆ แต่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ฉลากผลิตภัณฑ์จะต้องระบุให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เพราะผู้บริโภคต้องการที่จะรู้ถึงส่วนผสมของผลิตภัณฑ์นั้นๆ และตอนนี้ แนวโน้มนี้ก็กำลังขยายตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพราะเรื่องความยั่งยืนในวันนี้อาจรวมถึงสุขลักษณะของฟาร์ม ความยั่งยืนของวัตถุดิบที่ใช้ การใช้พลังงาน การลดการใช้พลาสติก และการใช้บรรจุภัณฑ์ให้น้อยที่สุด
ในประเด็นนี้ อินฟอร์มีลูกค้าหลายรายที่ให้ความสำคัญกับการตรวจวัดและรายงานเรื่องความยั่งยืน หนึ่งในนั้นคือ การตั้งคำถามพื้นฐานด้านการเลี้ยงดูประชากรโลกที่กำลังเพิ่มขึ้นด้วยแนวทางที่ยั่งยืน ซึ่งส่วนหนึ่งที่จะช่วยได้ก็คือ การนำเสนอโซลูชันระดับโลกมาช่วยให้ระบบซัพพลายเชนมีประสิทธิภาพมากขึ้น
บริษัทแต่ละแห่งอาจมีวัตถุประสงค์และความต้องการที่แตกต่างกัน รวมทั้งมีวิธีการของตนเองในการแก้ไขปัญหาเรื่องความยั่งยืน สำหรับบางบริษัทอาจหมายถึงการมีระบบที่ดีขึ้นในการติดตามและสืบค้นย้อนกลับไปยังวัตถุดิบในการผลิต สำหรับบริษัทอื่นๆ อาจจะหมายถึงการมีระบบที่ดีขึ้นในการวัดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือการจัดการน้ำเสีย
ดังนั้น ความท้าทายของบริษัทต่างๆ จึงอยู่ที่การกำหนดสิ่งที่ต้องการตรวจวัด สิ่งที่ต้องการติดตามสืบค้นย้อนกลับ และในทางกลับกัน ก็ต้องมีเครื่องมือที่สามารถทำแบบนั้นได้เช่นกัน

ความผันผวนสุดท้ายที่พบนั้นเป็นเรื่องใหม่

บริษัทผลิตอาหารและเครื่องดื่มต่างคุ้นเคยกับการวางแผนตามช่วงเทศกาล อายุของสินค้า และการส่งเสริมการขาย แต่เมื่อไม่นานมานี้ ต้องรับมือกับความท้าทายที่เพิ่มขึ้นในด้าน กฎระเบียบ และ พิกัดอัตราภาษีศุลกากร ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ ซึ่งรวมถึงเรื่อง กำลังคน ด้วย

บริษัทด้านอาหารและเครื่องดื่มจะตอบสนองความต้องการของตลาดได้อย่างไร หากบริษัทไม่สามารถหาคนมาทำงานในโรงงานได้

เพื่อให้สามารถพิจารณาตัวแปรทั้งหมดได้อย่างถี่ถ้วนรอบด้าน บริษัทต่างๆ จึงต้องอาศัยเครื่องมือวางแผนขั้นสูงที่ค่อนข้างฉลาด เนื่องจากไม่อาจคาดเดาอะไรได้ถูกต้องและดีที่สุดจากเครื่องมือธรรมดาที่มีอยู่ การเลือกใช้เทคโนโลยีที่ครบวงจร มีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับ และได้รับความไว้วางใจจากทั่วโลกจึงเป็นสิ่งสำคัญที่บริษัทด้านอาหารและเครื่องดื่มต้องพิจารณา

 

 

เรื่อง : ฟาบิโอ ทิวิติ รองประธานบริษัท อินฟอร์ อาเชียน