รวม 9 แพลตฟอร์ม Web-App-LINE ฝีมือคนไทย เพื่อรู้ทันภัย COVID-19

475

เชื้อไวรัส COVID-19 ที่แพร่ระบาดไปยังผู้คนเกินหลักล้านและยังไม่มีทีท่าว่าจะหยุดได้ในเร็ววัน บ่งชี้ว่า มนุษย์ต้องใช้เทคโนโลยีและคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ อยู่เสมอ เพื่อให้อยู่รอดได้ในสภาพแวดล้อมที่แปรเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว โรคภัยที่รุนแรงยิ่งขึ้น โดยเฉพาะวิกฤตโรคระบาดครั้งนี้ หลายประเทศทั่วโลกจึงร่วมคิดร่วมลงทุนเพื่อสร้าง HealthTech, MedTech, DeepTech ฯลฯ อย่างเข้มข้น จริงจัง และเมื่อย้อนมาดูในประเทศไทยเอง ก็มีกลุ่มคนไทย องค์กรไทย ที่ร่วมกันสร้างโซลูชันส์ แพลตฟอร์ม ในหลากหลายรูปแบบ SALIKA จึงคัดสรร 9 แพลตฟอร์ม ที่น่าสนใจมาให้คนไทยได้ใช้ประโยชน์ในช่วงที่ COVID-19 แผลงฤทธิ์จนทำให้เราต้อง #StayHome #อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ แต่ก็ยังสงสัยอยู่ดีว่า เอ๊ะ…เราติดเชื้อแล้วหรือยัง?


แนะนำแพลตฟอร์มเด่นประเภท Web

  • แบบประเมินความเสี่ยงโอกาสในการติดเชื้อ COVID-19
เป็นแพลตฟอร์มที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลราชวิถีและกระทรวงสาธารณสุข รองรับทั้งภาษาไทย ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น และภาษาอังกฤษ เพื่อให้บุคคลทั่วไปใช้ประเมินความเสี่ยงที่จะติดเชื้อ COVID-19 ด้วยคำถาม 5-10 ข้อ ช่วยคัดกรองว่า ผู้ทำแบบประเมินเข้าข่ายเป็นผู้เสี่ยงติดเชื้อหรือไม่ และจะแสดงผลการประเมิน 3 ระดับ คือ 1. ไม่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง, 2. แยกตัว สังเกตอาการ หากไม่ดีขึ้นให้รีบพบแพทย์ และ 3. เข้าข่ายกลุ่มเสี่ยง ให้รีบพบแพทย์โดยด่วน

แอปฝีมือคนไทย

Website : http://rajavithi.emergencymed.net/test/th_index.php


  • แบบคัดกรองตนเองสำหรับผู้สงสัยโรคไวรัสโคโรนา​ 19
เป็นแพลตฟอร์มที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ที่ช่วยคัดกรองและแสดงผลการประเมิน 3 ระดับ คือ ไม่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง, แยกตัว สังเกตอาการ และเข้าข่ายกลุ่มเสี่ยง ให้รีบพบแพทย์ ทั้งนี้มี 3 ภาษาให้เลือกตอบ ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน

แพลตฟอร์ม ฝีมือคนไทย

Website : https://cmsdm.net/Self-Screening


  • เป็ดไทยสู้ภัย แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงสำหรับ Covid-19 พร้อมส่งต่อความรู้ที่เกี่ยวข้อง
จากความร่วมมือของพันธมิตรสตาร์ทอัพ องค์กรที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีระดับประเทศ และบุคลากรทางการแพทย์ที่มุ่งช่วยให้คนไทยฝ่าวิกฤต COVID-19 ไปด้วยกัน แพลตฟอร์มนี้จึงรวมไว้ทั้ง 1) แบบฟอร์มคัดกรองความเสี่ยงเบื้องต้นก่อนไปพบแพทย์ว่า ฉันติดโควิด-19 แล้วหรือยัง 2) ข่าวสารที่ผ่านการตรวจสอบแล้วใน “ชัวร์พร้อมแชร์!” 3) บทความเป็นประโยชน์ที่ “ต้องรู้” รวมถึง 4) การให้คำปรึกษาจากบุคลากรทางการแพทย์ผ่านการสื่อสารทางไกล

แพลตฟอร์ม ฝีมือคนไทย

Website : http://covid19.thaitechstartup.org


  • Covidtracker by 5Lab
เป็นเว็บไซต์ที่ทีมงานของบริษัทเอกชน 5Lab พัฒนาขึ้น จากจุดเริ่มต้นที่ต้องการเก็บ DATA เกี่ยวกับผู้ติดเชื้อโควิด-19 จากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้และจากประกาศของภาครัฐ เพื่อจัดทำ แผนที่ข่าว COVID-19 แสดงพิกัดของผู้ป่วยในพื้นที่ต่างๆ ได้ ซึ่งการพัฒนาแพลตฟอร์ม Covidtracker นี้ 5Lab ได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่าย รวมถึง Google ในการสร้างฐานข้อมูลและแสดงรายละเอียดผู้ป่วยพร้อมพิกัด ทั้งผู้ป่วยติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันแล้ว ผู้ที่อยู่ในช่วงกักตัว สอบสวนโรค เคสที่อยู่ระหว่างตรวจเชื้อ ผู้ที่รักษาหายแล้ว ยอดผู้ป่วยสะสม ฯลฯ

แพลตฟอร์ม covid-19

WebApp : https://covidtracker.5lab.co


แอปพลิเคชันกับทางไปดาวน์โหลด

แอปสำหรับเช็คอาการว่ามีแนวโน้มติดเชื้อ COVID-19 หรือไม่ พร้อมแนวทางการดูแลตัวเอง และรายชื่อโรงพยาบาลที่สามารถตรวจ COVID-19 ได้ คิดขึ้นโดย ร.อ.นพ.อดุลย์ชัย ธรรมาแสงเสริฐ แพทย์เฉพาะทางด้านศัลยกรรมตกแต่ง ผู้จัดการโครงการเครือข่ายผู้อภิบาลสุขภาพใกล้ชิดหมอทางไกลด้วยแอปพลิเคชัน และทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โดยผู้ใช้งานสามารถฝากคำถามเกี่ยวกับโรคไว้ได้ และในแอปยังมีคลิปวิดิโอที่เกี่ยวข้องกับโรคต่างๆ มีอาการที่พบบ่อยให้ศึกษา พร้อมด้วยคำอธิบายโรคที่เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับคนทุกเพศทุกวัย

ใกล้มือหมอ

ทางไปดาวน์โหลด 
Android :
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.myccdoctors iOS : https://apps.apple.com/gb/appใกล้มือหมอ 


แอปติดตามและประเมินสุขภาพของผู้ที่เดินทางมาจากประเทศซึ่งมีความเสี่ยงติดเชื้อ COVID-19 จากความร่วมมือของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับ กรมควบคุมโรค สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยแอปจะจัดเก็บเป็นรายงานสุขภาพและเส้นทางการเดินทางตลอดระยะเวลา 14 วัน เพื่อใช้ประเมินอาการ ดูพื้นที่เสี่ยง และหากพบว่ามีอาการเสี่ยง เจ้าหน้าที่จะไปให้คำแนะนำและช่วยเหลือด้านการตรวจเชื้อต่อไป ทั้งนี้ เริ่มใช้งานจริงที่สถาบันบำราศนราดูรเป็นแห่งแรก เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา

แพลตฟอร์ม DDC Care

ทางไปดาวน์โหลด
Android
 : DDC-Care Application
iOS : https://apps.apple.com/gb/app/ddc-care 


แอปที่ออกแบบมาเพื่อเป็นสื่อกลางในการค้นหาแพทย์ที่อยู่ใกล้บ้านและสามารถนัดหมายผ่านระบบได้ โดยจะเชื่อมโยงแพทย์ที่ตรงกับโรคหรือหรือแพทย์เฉพาะทาง ซึ่งแมตช์กับอาการของผู้ป่วย ทั้งยังเป็นแหล่งรวมข้อมูลคลินิกเฉพาะของจังหวัด ผู้ป่วยจึงไปพบแพทย์ที่อยู่ใกล้ได้ ไม่ต้องเดินทางเข้ามารักษาในเมืองหรือข้ามจังหวัด นอกจากนี้ ในแอปยังมีระบบแจ้งเตือนการนัดหมายทั้งสำหรับผู้ป่วยและแพทย์อีกด้วย

ZeekDoc

ทางไปดาวน์โหลด
Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.zeekdoc
iOS : https://apps.apple.com/us/app/zeekdoc


ใช้งานง่ายผ่าน LINE Chatbot

  • สบายดีบอท
ช่องทางบันทึกสุขภาพและอาการของกลุ่มเฝ้าระวังติดเชื้อแบบออนไลน์ (ที่ไม่ระบุตัวตน) ซึ่งพัฒนาขึ้นโดย Open Dream สามารถให้คำแนะนำตามอาการ และใช้สังเกตอาการย้อนหลังได้ รวมทั้งสามารถติดตามสถานการณ์ COVID-19 ข้อมูลเกี่ยวกับโรคติดเชื้อ และแนวทางป้องกันโรค เรียกได้ว่าเป็น ‘ฐานข้อมูลระบบป้องกันโรคระบาดแบบมีส่วนร่วม’ ซึ่งสามารถส่งข้อมูลไปยังกรมควบคุมโรคเพื่อศึกษาสัญญาณโรคระบาดต่อไป

สบายดีบอท

แพลตฟอร์ม covid-19

ID Line : @Sabaideebot


  • AWAY COVID-19
เป็นแพลตฟอร์มที่บริษัท MAPEDIA จัดทำขึ้นเพื่อตรวจสอบตำแหน่งผู้ป่วย Covid-19 หรือพื้นที่สุ่มเสี่ยงที่จะเจอโรคระบาด ผู้ใช้งานสามารถดูตำแหน่งปัจจุบันและบริเวณโดยรอบได้ว่า ณ ขณะนั้นอยู่ในพื้นที่เสี่ยงหรือไม่ ทั้งยังมีฟังก์ชันเตือนก่อนเข้าใกล้พื้นที่ที่มีเคส สามารถบอกเส้นทางไปยังสถานที่ตรวจเชื้อจากตำแหน่งที่อยู่ได้ พร้อมกันนี้ ยังมีระบบเผยสถิติผู้ติดเชื้อในประเทศไทย ช่องทางไปสู่การบริจาค/ขอรับสิ่งของ ตลอดจนแนะนำร้านที่มีเวชภัณฑ์ให้ซื้อหา

away covid-19

ID LINE : @awaycovid19 


นวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆ ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ ล้วนมีส่วนในการผลักดันให้เกิด ‘New normal’ (ความปกติในรูปแบบใหม่) เร็วขึ้น และในที่สุดก็จะกลายเป็นวิชาภาคบังคับที่เราต้องเรียนรู้เครื่องมือ เพิ่มพูนทักษะดิจิทัล เตรียมพร้อมสำหรับการก้าวสู่วันที่เราไม่สามารถกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมๆ ได้อีก
ดูอย่างตอนนี้ เพื่อนวัยเรียน เพื่อนที่ทำงาน ต่างก็อยู่ในโหมด #อยู่บ้าน หรือ #กักตัว จึงหันไปสร้างปฏิสัมพันธ์ผ่านโลกออนไลน์แทน ส่งผลให้การใช้งาน DATA ทั่วโลกพุ่งพรวดเป็นประวัติการณ์ จนถึงขั้นที่ EU ขอให้ Netflix, YouTube, Facebook ลดความคมชัดของวิดีโอลงเพื่อลดการบริโภค DATA ในยุโรป และนำ DATA ไปซัพพอร์ตในภาวะวิกฤตแทน

ที่มา : 

บทความแนะนำเกี่ยวกับการดูแลตัวเอง การสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเรื่องเชื้อไวรัส COVID-19 ที่เป็นต้นตอของโรคอุบัติใหม่ ตลอดจนมาตรการหรือแนวทางที่ประเทศอื่นใช้กัน

แชร์วิธีเอาตัวรอด จาก ‘คู่มือป้องกัน โรคโควิด-19’ ส่งตรงจาก มณฑลยูนนาน ประเทศจีน คู่ค้าของไทย พร้อมฝ่าวิกฤตโรคระบาดไปด้วยกัน

อัปเดตมาตรการ ‘การเว้นระยะห่างทางกายภาพ Physical distancing’ ที่ WHO ใช้แทน Social distancing ทางรอดของมนุษยชาติจากวิกฤตโควิด-19

สำรวจ 9 จุดสุดพีคที่เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรค พร้อมแนะการทำความสะอาดอย่างถูกวิธี