SIMULIA XFlow เทคโนโลยี 3D เบื้องหลังการออกแบบ รพ.เหลยเสินซาน ที่สร้างเสร็จใน 14 วัน

141

จำได้ไหม…ตอนที่เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่เริ่มระบาดในจีน สี จิ้นผิง สั่งการให้สร้างโรงพยาบาลเพื่อรักษาผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 โดยเฉพาะ และให้แล้วเสร็จภายใน 14 วัน จนกระทั่งเป็น โรงพยาบาลเหลยเสินซาน (Leishenshan Hospital) ซึ่งสามารถรองรับผู้ป่วยได้มากกว่า 1,500 เตียง สร้างความตื่นตะลึงให้คนทั่วโลก

เบื้องหลังของการสร้างโรงพยาบาลเหลยเสินซาน ในนครอู่ฮั่นได้อย่างรวดเร็วนั้น มีการใช้เทคนิคแบบโมดูลาร์ด้วยความเร็วเฉพาะตัวแบบจีนหรือ “China Speed” ด้วยความร่วมมือจาก  สถาบันออกแบบสถาปัตยกรรมประจำภูมิภาคภาคใต้ตอนกลางของจีน (CSADI) และ Dassault Systèmes บริษัทผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ 3D สัญชาติฝรั่งเศส นำเทคโนโลยีการสร้างแบบ 3DEXPERIENCE มาจำลองการปนเปื้อนและประเมินการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสภายในระบบระบายอากาศของโรงพยาบาล เพื่อเตรียมรับมือหากเกิดผลกระทบเชิงลบจากความเสี่ยงที่ไม่ได้วางแผนการระบายอากาศเอาไว้

SIMULIA XFlow ซึ่งขับเคลื่อนด้วยแพลตฟอร์ม 3DEXPERIENCE

ซอฟต์แวร์สร้างแบบจำลองขั้นสูงกับความสำเร็จแบบ China Speed

CSADI ได้รับโจทย์ให้ออกแบบโรงพยาบาลเหลยเสินซาน โดยมีเป้าหมายหลักคือ ลดและควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสที่อาจส่งผลต่อสภาพแวดล้อมบริเวณใกล้เคียง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ลดการติดเชื้อภายในโรงพยาบาลและลดการแพร่ระบาดไปสู่ชุมชนและประชาคมภายนอก และเนื่องจาก CSADI เป็นพันธมิตรกับ Dassault Systèmes ในประเทศจีน ทาง Dassault Systèmes จึงนำซอฟต์แวร์สร้างแบบจำลองขั้นสูง SIMULIA XFlowlที่ขับเคลื่อนบนแพลตฟอร์ม 3DEXPERIENCE ให้ CSADI นำไปใช้ประโยชน์ ดังนี้
  • จำลองการไหลเวียนของเหลวทั้งภายในและภายนอกอาคาร  
  • จำลองการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสในระบบระบายอากาศ 
  • จำลองโครงสร้างอื่นๆ ภายในโรงพยาบาลเหลยเสินซาน 

SIMULIA XFlow 3D tech 3DEXPERIENCE

ระบบจำลองการ ‘หมุนเวียนของอากาศ’ ด้วย SIMULIA XFlow แบบ 3D

จาง เฉิน ผู้อำนวยการศูนย์วิศวกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยี ที่ CSADI กล่าวถึงนวัตกรรมการออกแบบด้วยซอฟต์แวร์ 3D ว่า 
“เทคโนโลยีจาก Dassault Systèmes พัฒนาขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและปูรากฐานสำหรับงานออกแบบในอนาคต โดย CSADI ทำงานด้วยความรวดเร็วเฉพาะตัวแบบที่เรียกว่า ‘China Speed’ ผ่านทางซอฟต์แวร์ SIMULIA XFlow จำลองการหมุนเวียนของอากาศภายในอาคารแบบ 3D พร้อมกับนำเสนอแนวทางที่ช่วยจัดการและควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสภายในอาคารและห้องพักผู้ป่วยแบบแยกเดี่ยวที่มีความดันอากาศภายในห้องต่ำกว่าภายนอก หรือที่เรียกว่า ห้องความดันลบ เพื่อป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ไม่ให้ติดเชื้อ” 
นอกจากนี้ CSADI ยังใช้ SIMULIA XFlow จำลองผลกระทบของการระบายอากาศออกจากโรงพยาบาลสู่พื้นที่รอบนอกและบริเวณใกล้เคียง ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องคำนึงถึงก่อนการก่อสร้างจริง และช่วยให้การวางโครงสร้างกับการออกแบบโรงพยาบาลในแต่ละจุดทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
SIMULIA XFlow 3D tech dassault systeme
Source : www.youtube.com/user/3dsSIMULIA

ร่วมด้วยช่วยกัน…จนกระทั่งภารกิจลุล่วง

ยิน ฉาง ผู้อำนวยการ Dassault Systèmes ประจำประเทศจีน กล่าวถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการให้ความช่วยเหลือองค์กรธุรกิจในประเทศจีนรับมือกับ COVID-19 ด้วยการนำเสนอเทคโนโลยีที่มุ่งเน้นการฟื้นฟูและพัฒนาธุรกิจของผู้ประกอบการหลังจากการระบาดใหญ่ โดยอธิบายว่า
“เราเพิ่มความสามารถให้เทคโนโลยีบูรณาการสิ่งต่างๆ รอบตัวเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตได้ เนื่องจากการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกคนให้ดีขึ้น คือแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้พวกเราก้าวเข้ามามีส่วนร่วมเชิงบวกในช่วงการระบาดใหญ่ และเป็นแนวทางการพัฒนาให้แก่โรงพยาบาลอื่นๆ ในอนาคตได้” 

โรงพยาบาลเหลยเสินซาน Leishenshan Hospital

SIMULIA XFlow 3D Software

Leishenshan Hospital
Leishenshan Hospital | Source : www.xinhuathai.com

ภารกิจนี้ Dassault Systèmes ส่งมอบ (donation) SIMULIA XFlow ซอฟต์แวร์โซลูชันส์ซึ่งขับเคลื่อนบนแพลตฟอร์ม 3DEXPERIENCE ให้ CSADI ใช้ ทั้งยังให้ใช้ 3D Virtual Twin ในการออกแบบระบบงานด้านวิศวกรรมและด้านการผลิตเพื่อสร้างโรงพยาบาลเหลยเสินซาน
ตลอดจนสนับสนุนการสร้างระบบที่รองรับการทำงานระยะไกลเพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถทำงานร่วมกันได้ทุกที่ ทุกเวลา และปิดท้ายด้วยการให้ทำงานร่วมกันบนระบบคลาวด์แบบ 3D เพราะจะช่วยให้การจำลองงานออกแบบรวดเร็วยิ่งขึ้น และลดภาระงานด้านการจัดการระบบเอกสารได้อีกด้วย

ที่มา :


ย้อนดูเกี่ยวกับการก่อสร้างโรงพยาบาลสนามจนแล้วเสร็จ โดยในบทความด้านล่างนี้ระบุว่า ก่อสร้างเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาเพียง 10 วัน!

สู้ศึกไวรัสโคโรนา ไม่มีคำว่าเป็นไปไม่ได้! และนี่คือ ‘รพ.หั่วเสินซาน’ เปิดรับผู้ป่วยเข้ารักษาชุดแรกแล้ว