กระทรวงอุตสาหกรรมวางโรดแมป ‘หุ่นยนต์’ ยกระดับประเทศไทยสู่ ‘ฮับ’ นวัตกรรมขั้นสูงแห่งอาเซียน

847

ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยมีทิศทางที่ผ่อนคลายลงอุตสาหกรรมหลายประเภทเริ่มปรับตัวสู่บรรทัดฐานใหม่เพื่อให้สามารถดำเนินการสอดคล้องกับสภาวะที่เปลี่ยนแปลงไปหลังการแพร่ระบาด เช่น การรักษาระยะห่างระหว่างบุคคลที่จะกลายเป็นข้อกำหนดอย่างหนึ่งในกระบวนการผลิต ตลอดจนหุ่นยนต์และเครื่องจักรอัตโนมัติรูปแบบต่างๆ จะถูกนำมาใช้มากขึ้นเพื่อลดความเสี่ยง โดยประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความพร้อมด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติสูง และจะมีโอกาสดึงดูดการลงทุนจากทั่วโลกหลังจากนี้หากมีการเตรียมพร้อมรับมืออย่างเหมาะสม


กระทรวงอุตสาหกรรมจึงได้สั่งการให้สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม นำกูรูจากสถาบันชั้นนำด้านหุ่นยนต์ต่างๆ อาทิ สถาบันไทยเยอรมัน มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ผนึกกำลังกับพันธมิตรอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ทั้งในไทยและต่างประเทศ วางยุทธศาสตร์ นโยบายและแผนงาน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศไทยให้เข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ และดิจิทัลของโลกให้ได้ในอนาคตอันใกล้นี้

นวัตกรรมหุ่นยนต์

โดยที่ผ่านมา จุลพงษ์ ทวีศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ได้นำทัพนักธุรกิจและนักวิชาการไทยร่วมหารือกับคณะผู้บริหารสมาคมนักธุรกิจด้านระบบหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติของประเทศญี่ปุ่น เพื่อวางแนวทางความเป็นไปได้เกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติร่วมกันให้เกิดขึ้นทั้งในประเทศไทยและกลุ่มประเทศอาเซียน ตลอดจนเข้าร่วมหารือสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป (สถานทูตไต้หวัน) เพื่อหาแนวทางวางแผนการดำเนินงานให้เกิดกิจกรรมขึ้นจริงในทางปฏิบัติ ตั้งแต่การแลกเปลี่ยนการพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีขั้นสูง และการถ่ายทอดเทคโนโลยี รวมถึงเชื่อมโยงความเป็นมิตรทางธุรกิจ
นอกจากนี้ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทางเครือข่ายอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ต่างๆ ของทางกระทรวงอุตสาหกรรมยังได้ร่วมมือกันพัฒนานวัตกรรมหุ่นยนต์ขนส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดภาระในการทำงานของบุคลากร โดยมีบริษัททีเคเคคอร์ปอเรชั่นผู้ดำเนินธุรกิจตัวแทนจัดจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมอุปกรณ์เครื่องจักรขนาดใหญ่เป็นแกนนำในการพัฒนาและเตรียมยกระดับเป็นหุ่นยนต์รูปแบบมาตรฐานสำหรับโรงพยาบาลและศูนย์สุขภาพเมื่อการแพร่ระบาดผ่านพ้นไป

นวัตกรรมหุ่นยนต์

กัลยาณี คงสมจิต รองประธานกรรมการบริหารบริษัท ทีเคเค คอร์ปอเรชั่น ให้ข้อมูลว่าการสร้างหุ่นยนต์ดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือของเครือข่ายที่ทางกระทรวงอุตสาหกรรมได้สร้างไว้ ร่วมกับประสบการณ์และความชำนาญด้านการพัฒนาหุ่นยนต์อุตสาหกรรมของทางบริษัท โดยได้พัฒนามาจากทักษะของบุคลากรคนไทยทั้งหมด ซึ่งหุ่นยนต์นี้เป็นตัวอย่างหนึ่งในการแสดงศักยภาพด้านการบูรณาการและการผลิตหุ่นยนต์ที่มีศักยภาพสูงทัดเทียมกับมาตรฐานโลก และเชื่อว่าการส่งเสริมจากภาครัฐบาลจะทำให้เกิดการพัฒนาที่สร้างความเจริญทางเศรษฐกิจ อันนำไปสู่อนาคตที่ยั่งยืนของประเทศไทย

นวัตกรรมหุ่นยนต์

ดร.ธันยวัต สมใจทวีพร ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ทางกระทรวงอุตสาหกรรมกำลังจัดวางโรดแมปเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมของประเทศไทยให้สอดรับกับพลวัตของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป โดยจะมุ่งเน้นส่งเสริมการใช้งานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ และเทคโนโลยีดิจิทัล ให้เป็นที่แพร่หลายมากขึ้น นอกจากนี้ปัจจุบันประเทศไทยกำลังเป็นที่สนใจของนานาประเทศ และได้รับการยอมรับถึงศักยภาพในหลายๆ ด้าน มีความเป็นไปได้สูงที่ประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมขั้นสูง รวมถึงเป็นศูนย์กลางทางการค้าและการลงทุนของอาเซียนภายในอนาคตอันใกล้นี้

สอดคล้องกับเมื่อเร็วๆ นี้ สื่อ U.S. News & World Report จากสหรัฐอเมริกาได้เปิดเผยผลการจัดอันดับประเทศที่ดีที่สุดสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ในปี 2020 โดยพบว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่เหมาะสำหรับการเริ่มธุรกิจใหม่ที่สุดในโลก เนื่องจากมีความเหมาะสมในแง่ของต้นทุนการผลิต ระบบการบริหาร แหล่งทุน และ ความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆ 

นอกจากนี้ ยังเป็นประเทศที่มีความมั่นคงทางสาธารณสุขติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจเข้ามาลงทุนของบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่