สาลิกาคาบข่าว Vol.143/63

186

เปิดมอเตอร์เวย์พัทยามาบตาพุดเพิ่มศักยภาพอีอีซี เชื่อมอู่ตะเภาสู่ประเทศเพื่อนบ้าน

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดทดลองให้บริการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 สายกรุงเทพฯบ้านฉาง ส่วนต่อขยายช่วงพัทยามาบตาพุด ณ ด่านเก็บเงินค่าผ่านทางอู่ตะเภา พร้อมเปิดทดลองให้ประชาชนได้ใช้บริการโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางตั้งแต่วันที่ 22 .. 2563 เวลา 16.00 .เป็นต้นไป จนถึงสิ้นเดือน ส.. 2563 โดยผู้ใช้ทางสามารถเข้ามาใช้บริการได้ 2 ทาง คือ วิ่งต่อเนื่องจากทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 ช่วงชลบุรีพัทยา ที่บริเวณทางแยกต่างระดับมาบประชัน หรือเข้าจากทางหลวงหมายเลข 3 ถนนสุขุมวิท ที่ด่านอู่ตะเภา ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งและโลจิสติกส์ของภาคอุตสาหกรรม เติมเต็มโครงข่ายคมนาคมขนส่งในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ขยายโอกาสการค้าและการลงทุน กระจายรายได้สู่ท้องถิ่น ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโต

ทั้งนี้ ในพื้นที่ EEC ยังมีโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน, โครงการสนามบินอู่ตะเภารองรับผู้โดยสารได้ถึง 60 ล้านคนต่อปี ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) เมื่อวันที่ 21 .. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เร่งให้ดำเนินการต่อเชื่อมจากจุดสิ้นสุดมอเตอร์เวย์ช่วงพัทยามาบตาพุดไปยังสนามบินอู่ตะเภาระยะทางประมาณ 7 กม. เพื่อเติมเต็มระบบคมนาคมขนส่งในระเบียงเศรษฐกิจ EEC ให้สมบูรณ์ และอนาคตจะต่อขยายจากอู่ตะเภาไประยองปราจีนบุรีเพื่อเชื่อมกับประเทศเพื่อนบ้าน

บอร์ด กนอ. ไฟเขียวยกเว้นค่าเช่าที่ดินโรงงานในนิคมฯ ช่วยบรรเทาวิกฤต

นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการกนอ.ที่มี นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะประธานคณะกรรมการ กนอ. เป็นประธานการประชุมมีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมที่ประสบกับปัญหาเศรษฐกิจ จึงมีมาตรการช่วยเหลือประกอบด้วย
1. การลดค่าบำรุงรักษาที่ กนอ.เรียกเก็บกับผู้ใช้ที่ดินทุกรายในอัตรา 10% เป็นระยะเวลา 4 เดือน (มิถุนายนกันยายน 2563)
2. ยกเว้นการจัดเก็บค่าบริการอนุญาตการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมทั้งหมด 11 รายการ เป็นระยะเวลา 4 เดือน (มิถุนายนกันยายน 2563)
3. การยกเว้นหรือลดหย่อนค่าเช่าที่ดินและอาคารแบ่งเป็น 2 กรณี คือ กรณีผู้เช่าที่ชำระค่าเช่าเป็นรายเดือน ยกเว้นค่าเช่าระยะเวลา 3 เดือน และกรณีผู้เช่าที่ชำระค่าเช่าเป็นรายปี ลดหย่อนค่าเช่าอัตรา 25% ของค่าเช่าปี 2563 เป็นระยะเวลา 3 เดือน (เมษายนมิถุนายน 2563)
อีกทั้งยังได้ออกมาตรการช่วยเหลือผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรม โดยลดหย่อนค่ากำกับบริการอัตรา 10% ของค่ากำกับบริการปี 2563 และมาตรการสนับสนุนอื่นๆ เช่น ขยายระยะเวลาการชำระค่าบริการและค่าธรรมเนียมที่กนอ.เรียกเก็บจากเดิมที่ต้องชำระภายใน 20 วัน นับจากวันได้รับใบแจ้งหนี้ เป็น 60 วัน นับจากวันได้รับใบแจ้งหนี้ ขยายระยะเวลาการชำระค่าเช่าที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมได้จนถึงเดือนกันยายน 2563 และสามารถแบ่งชำระได้โดยจะต้องชำระให้ครบถ้วนภายในเดือนกันยายน 2563 โดยไม่มีดอกเบี้ย

ทองคำอาหารดันส่งออก เม.. บวก 2.12% 4 เดือนเกินดุล 6.3 พันล้านเหรียญฯ

..พิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กล่าวถึงการส่งออกเดือน เม.. 2563 มีมูลค่า 18,948.2 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 2.12% ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 ติดต่อกัน โดยมีปัจจัยหนุนคือการส่งออกทองคำในเดือนนี้ที่ขยายตัวสูงขึ้นจากการที่นักลงทุนเห็นสัญญาณการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกจึงเปลี่ยนมาถือสินทรัพย์ปลอดภัยมากขึ้น และยังมีการส่งออกสินค้ากลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ที่เพิ่มขึ้น เพราะผลกระทบจากสงครามการค้าลดลง รวมถึงสินค้าเกษตรและอาหาร เช่น ข้าว เพิ่มครั้งแรกในรอบ 18 เดือน อาหารสัตว์เลี้ยง เพิ่ม 34.33% อาหารทะเลแช่แข็ง ผักและผลไม้ ไก่สดแช่แข็งและแปรรูป สิ่งปรุงรสอาหาร ยังคงขยายตัวได้ดี แต่สินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับน้ำมัน เช่น พลาสติกและเคมีภัณฑ์ รถยนต์และส่วนประกอบ เครื่องใช้ไฟฟ้า ยังชะลอตัวส่งออกได้ลดลง ทั้งนี้ หากหักมูลค่าสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับน้ำมัน ทองคำ และอาวุธยุทธปัจจัยซึ่งเป็นการส่งกลับคืนออกไป การส่งออกเดือนเม..2563 จะติดลบ 7.53% ส่วนการส่งออกรวม 4 เดือนของปี 2563 (..-เม..) มีมูลค่า 81,620.3 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 1.19% แต่ถ้าหักสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับน้ำมัน ทองคำ และอาวุธยุทธปัจจัยออก จะขยายตัวติดลบ 0.96% ส่วนการนำเข้าเดือนเม..2563 มีมูลค่า 16,485.9 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 17.13% และนำเข้ารวม 4 เดือน 75,224.3 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 5.72% โดยเดือนเม..2563 เกินดุลการค้า 2,462.3 ล้านเหรียญสหรัฐ และ 4 เดือน เกินดุลการค้า 6,390 ล้านเหรียญสหรัฐ

สอวช. ผุดแพลตฟอร์มไทยแลนด์เทรดเพิ่มช่องทาง SMEs กระจายสินค้าสู่ตลาดโลก

นายกิติพงค์ พร้อมวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) เปิดเผยการหารือจัดตั้ง Thailand Trade Platform เนื่องจากจากความห่วงใยผู้ประกอบการในธุรกิจเอสเอ็มอีที่ทั้งภาครัฐและเอกชนควรมีบทบาทเข้าไปเสริมความแข็งแกร่งให้กับภาคส่วนดังกล่าว โดยได้เชิญบริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด ซึ่งมีประสบการณ์ในการพัฒนาแพลตฟอร์มการค้าในหลายประเทศมาแลกเปลี่ยนมุมมองเพื่อมาประยุกต์ใช้กับประเทศไทย โดย Thailand Trade Platform เป็นแพลตฟอร์มการค้าและบริการดิจิทัลที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการมีช่องทางการขายสินค้าและบริการทั้งในประเทศและต่างประเทศผ่านระบบออนไลน์ ทั้งการซื้อขายแบบธุรกิจกับลูกค้า ธุรกิจกับธุรกิจ และธุรกิจกับภาครัฐ มีการเชื่อมโยงระบบทั้งช่องทางการซื้อขาย การทำธุรกรรมแบบอิเล็กทรอนิกส์ การจ่ายเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนการบริการของภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์อยู่ในแพลตฟอร์มเดียว และยังเป็นแพลตฟอร์มที่ออกแบบให้มีความปลอดภัยของข้อมูลทางการค้าโดยใช้ Private Blockchain เป็นเครื่องมือ  นอกจากแพลตฟอร์มดังกล่าวจะช่วยในเรื่องการเพิ่มโอกาสในการซื้อขายแล้ว ยังเป็นการลดต้นทุนและขั้นตอนทางการค้าให้กับผู้ประกอบการและยังสามารถเป็นช่องทางให้ผู้ประกอบการก้าวสู่เวทีโลกได้

ไซโคลนอำพันคร่า 80 ชีวิตในเบงกอลตะวันตก โมดีลงพื้นที่ตรวจสอบ

www.xinhuathai.com
สำนักข่าวซินหัวรายงานยอดผู้เสียชีวิตจากไซโคลนอำพันในรัฐเบงกอลตะวันตก ทางตะวันออกของอินเดียพุ่งขึ้นเป็น 80 รายในวันศุกร์ (22 ..) ขณะเดียวกัน นเรนทรา โมดี นายกรัฐมนตรีอินเดียได้ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายจากทางอากาศมีผู้เสียชีวิต 80 รายเพราะไซโคลนอำพัน เราได้อพยพประชาชนมากกว่า 600,000 คน ความเร็วและความหนาแน่นของไซโคลนเลวร้ายยิ่งกว่าเดิม เหตุการณ์ครั้งนี้เป็นยิ่งกว่าภัยพิบัติระดับชาติ” มมตา พันรชี (Mamata Banerjee) มุขมนตรีรัฐเบงกอลตะวันตกให้สัมภาษณ์กับสื่อ โดยเธอให้ข้อมูลว่าไซโคลนอำพันมีรัศมี 450 กิโลเมตร พันรชีเสริมว่า “ฉันไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนในชีวิต การจ่ายไฟฟ้าได้รับความเสียหายอย่างหนัก แม้แต่บ้านของฉันก็ไม่มีไฟฟ้าใช้ การเชื่อมต่อเครือข่ายมือถือก็ขัดข้องเช่นกัน แต่ไม่ต้องกังวล ทุกอย่างจะดีขึ้นขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ระบุว่าโมดีได้เดินทางมาถึงสนามบินโกลกาตา หลังออกเดินทางจากเดลีเมื่อช่วงเช้าวันศุกร์เพื่อสำรวจรัฐเบงกอลตะวันตกและรัฐโอริสสาจากทางอากาศ และตรวจสอบความเสียหายจากพายุไซโคลนอำพันด้วยตนเอง

ปากีสถานฯแอร์ไลน์ตกกลางชุมชนก่อนร่อนลงจอดไม่กี่นาทีพร้อมคนบนเครื่องนับร้อย

en.wikipedia.org/Pakistan_International_Airlines
วันนี้ (22 .. 63) สำนักงานการบินพาณิชย์ของปากีสถานรายงานว่าเที่ยวบิน PK-8305 ของสายการบินปากีสถานอินเตอร์เนชันแนลแอร์ไลน์ส (Pakistan International Airlines) พร้อมกับผู้โดยสาร 99 คน และลูกเรือ 8 คน ตกลงในย่านชุมชนจินนาห์ การ์เดน ใกล้กับสนามบินการาจี ทำให้บ้านเรือนที่อยู่ใกล้เคียงได้รับความเสียหาย ประชาชนที่อาศัยในชุมชนอย่างน้อย 25 รายถูกนำส่งโรงพยาบาลรักษาอาการบาดเจ็บ บริเวณที่เกิดเหตุมีกลุ่มควันดำหนาแน่นพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าจำนวนมาก สื่อท้องถิ่นรายงานว่าเครื่องบินดังกล่าวบินมาจากเมืองลาฮอร์ ประเทศปากีสถาน โดยมีกำหนดลงจอดที่สนามบินการาจีทางตอนใต้ของประเทศในเวลา 14.30 กัปตันของเครื่องบินลำดังกล่าวได้รายงานเหตุขัดข้องทางเทคนิคแก่หอบังคับการบิน ก่อนที่สัญญาณจะขาดหายไปจากจอเรดาร์และกลายเป็นโศกนาฏกรรมดังกล่าว