E-HCert App แอปเก็บข้อมูลโควิดด้วย Blockchain แก้ไขไม่ได้ เริ่มใช้แล้วในไซปรัส

85

ในบรรดาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ COVID-19 หากมองลึกลงไปในมุมสาธารณสุข ถือว่าวิกฤตนี้เพิ่มภาระหนักให้ระบบการดูแลสุขภาพทั่วโลก

จึงเชื่อว่าปี 2020 นี้ จะทำให้สถานพยาบาลทั้งของภาครัฐและภาคเอกชนเห็นความสำคัญของการเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ ระบบบันทึกข้อมูลสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ (EHR : Electronic Health Record) ที่จำเป็นต้องเปลี่ยนข้อกำหนดในเรื่องความปลอดภัยและการแบ่งปันข้อมูลระหว่างกัน

ข้อมูลสุขภาพที่เจ้าตัวย้อนดูได้ แก้ไขไม่ได้ 

ท่ามกลางวิกฤตการณ์โรคระบาดครั้งใหญ่ มีประเด็นน่าสนใจเกิดขึ้นที่ สาธารณรัฐไซปรัส ประเทศเล็กๆ ซึ่งมีประชากรไม่ถึง 2 ล้านคน แต่เริ่มใช้ E-HCert App แพลตฟอร์มที่ใช้เทคโนโลยี Blockchain เป็นฐานในการเก็บข้อมูลการตรวจเชื้อโควิดของพลเมืองไซปรัส

E-HCert App มาจากไหน?

เหตุเกิดจากวิกฤตโควิด บล็อกเชนสาธารณะชั้นนำชื่อ VeChain จึงร่วมมือกับ I-Dante พัฒนา E-HCert App โซลูชันสำหรับบันทึกข้อมูลการทดสอบโควิด-19 ขึ้น ด้วยวิธีการทดสอบปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรสแบบย้อนกลับ (Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction: RT-PCR) และการทดสอบแอนติบอดี (การทดสอบแบบเร็ว)

VeChain เปิดตัวในปี 2558 ด้วยวัตถุประสงค์ที่จะเชื่อมโยงเทคโนโลยีบล็อกเชนกับโลกแห่งความเป็นจริงเข้าด้วยกัน จึงวางโครงสร้างการบริหารครบวงจร มีโมเดลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง และมี IoT แบบบูรณาการ

VeChain จึงเป็นผู้บุกเบิกการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนสาธารณะ ซึ่งมีบริษัทดำเนินงานทั่วโลก ทั้งในสิงคโปร์ ลักเซมเบิร์ก โตเกียว เซี่ยงไฮ้ ปารีส ฮ่องกง และซานฟรานซิสโก

ส่วน I-DANTE LTD ก่อตั้งขึ้นในเดือนธันวาคม 2562 โดย Etna Digital Growth (บริษัทที่ปรึกษาและบริษัทซอฟต์แวร์ในอิตาลี) และ CircleServus LTD (บริษัทที่ปรึกษาในไซปรัส) ตั้งขึ้นเพื่อสร้างโซลูชันการดูแลสุขภาพแบบดิจิทัลที่ใช้ประโยชน์จากพลังของ VeChainThor Blockchain

www.medihospital.com
ความสำเร็จจากความร่วมมือระหว่าง VeChain และ I-Dante ในการพัฒนาโซลูชันทางการแพทย์บนบล็อกเชนก่อนหน้านี้ ทำให้เกิดแนวคิดในการสร้าง E-HCert App ซึ่งตอนนี้นำไปใช้อยู่ที่ Mediterranean Hospital of Cyprus โดยมี ระบบ EHR ใหม่ที่ช่วยให้กระบวนการทำงานมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ฟังก์ชันบนแอป E-HCert มีดังนี้
  • ตรวจทดสอบที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19
  • แจ้งผลสถานะการตรวจสุขภาพให้กับแต่ละบุคคล 
  • เปิดให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลสุขภาพดังกล่าวได้อย่างปลอดภัยตามความต้องการของบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลนั้นๆ 

บันทีกข้อมูลสำคัญในช่วงที่มีโรคระบาด

ผลการทดสอบของประชาชนว่าติดเชื้อโควิด-19 หรือไม่ ถือว่ามีความสำคัญต่อสวัสดิการสาธารณะและสิทธิส่วนบุคคล
เจ้าหน้าที่ทั่วโลกจึงเรียกร้องให้สถาบันที่ดูแลสุขภาพใส่ใจการเข้าถึงข้อมูลสถานะสุขภาพให้มีความปลอดภัยและถูกกฎหมาย นอกจากนี้ ตัวประชาชนเองก็ยังต้องการหลักฐานที่น่าเชื่อถือและไว้ใจได้ในเรื่องสุขภาพของพวกเขาและควบคุมความเป็นส่วนตัวของตนเองได้อย่างเต็มที่

อย่างไรก็ตาม ระบบ EHR ปัจจุบันแสดงให้เห็นความไม่สมบูรณ์อย่างร้ายแรงในแง่ของความสามารถในการทำงานร่วมกัน ความไม่เปลี่ยนแปลง การปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ และค่าใช้จ่าย

E-HCert App ที่สร้างขึ้นบนบล็อกเชนสาธารณะนี้ ให้โซลูชันการบันทึกข้อมูลสำหรับบันทึกข้อมูลการทดสอบโควิด-19 โดยใช้วิธีการทดสอบปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรสแบบย้อนกลับ (Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction: RT-PCR) และการทดสอบแอนดิบอดี) จะถูกนำมาเพื่อยกระดับการจัดการและการรับมือโควิด-19 ของโรงพยาบาล ตั้งแต่สิ้นเดือนพฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

www.vechain.org

การเป็นคนไข้ในไซปรัส

เมื่อพลเมืองไซปรัสเดินทางไปโรงพยาบาลเพื่อรับการตรวจ RT-PCR และแอนติบอดี ประวัติการตรวจร่างกายของพวกเขาจะถูกอัปโหลดขึ้นบน VeChainThor Blockchain และผลการตรวจที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้จะแสดงขึ้นใน E-HCert Native App
นอกจากนี้ ด้วยเหตุที่ E-HCert เป็นไปตามข้อกำหนดของ GDPR แอปนี้จึงเปิดโอกาสให้เจ้าของข้อมูลสามารถควบคุมข้อมูลของตัวเองได้อย่างสมบูรณ์ และใช้สิ่งนี้เพื่อพิสูจน์สถานะของสุขภาพตนเองเมื่อกลับไปทำงาน ขึ้นเครื่องบินไปต่างประเทศ และเพื่อขออนุญาตทำกิจกรรมอื่นๆ

ยุคปฏิรูปสุขภาพดิจิทัล 

โควิด-19 เป็นตัวกระตุ้นให้บุคคลและองค์กรให้เห็นความสำคัญของการทำ Digital Transformation ตั้งแต่การเก็บข้อมูล (Data) ในรูปแบบดิจิทัล การเข้าถึงข้อมูล การส่งต่อข้อมูล ฯลฯ และยังส่งผลให้อุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพขยายตัว โดยดูได้จากสื่อ The Wall Street Journal ที่แสดงข้อมูลว่า มีโรงพยาบาล 33 แห่ง จาก 50 แห่งในสหรัฐอเมริกา ทำงานร่วมกับ Amazon, Google หรือ Microsoft บริษัทอินเทอร์เน็ตยักษ์ใหญ่ต่างกำลังแข่งขันกันเพื่อขึ้นเป็นผู้นำในตลาดนี้

เมื่อเทียบกับเทคโนโลยีดั้งเดิมแล้ว บล็อกเชนมอบโอกาสที่ดีกว่าให้กับบริษัทต่างๆ ทั้งในด้านการตรวจสอบระบบข้อมูลการดูแลสุขภาพของพวกเขา ตลอดจนการปรับเปลี่ยนแนวทางการทำงานให้เหมาะสม ขณะเดียวกันก็ช่วยให้ผู้ป่วยทุกรายสามารถเก็บประวัติการรักษาของตนไว้อย่างปลอดภัย และสามารถแบ่งปันกับทุกฝ่ายทั่วโลกได้ในทันที
ในฐาะนะแพลตฟอร์มบล็อกเชนสาธารณะชั้นนำระดับโลก VeChain ตั้งใจจะใช้ประสบการณ์ในอุตสาหกรรมบล็อกเชนเพื่อส่งเสริมพันธมิตรในภาคการดูแลสุขภาพมากขึ้น ซึ่งการทำเช่นนี้จะช่วยให้ VeChain ก้าวขึ้นเเป็นศูนย์กลางในการเร่งการเปลี่ยนผ่านสู่ความเป็นดิจิทัลของอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ
สำหรับ Mediterranean Hospital of Cyprus เป็นหนึ่งในสถาบันดูแลสุขภาพสมัยใหม่ของเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในสาธารณรัฐไซปรัส ก่อตั้งโดย Dr. Andreas Panayiotou เนื่องจากต้องการพัฒนาและสร้างสถานพยาบาลที่น่าเชื่อถือและมีกลไกการดำเนินงานที่ยืดหยุ่น โดยมีพันธกิจในการให้บริการทางการแพทย์ที่ปลอดภัยและมีคุณภาพสูง พื่อให้ได้รับความไว้วางใจและการยอมรับในด้านคุณภาพของการบริการจากทุกคน นอกจากนี้ยังเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกที่เข้าร่วมในระบบการดูแลสุขภาพทั่วไป (GHS) ของไซปรัส

www.i-dante.com
I-DANTE LTD ก่อตั้งขึ้นในเดือนธันวาคม 2562 โดย Etna Digital Growth (บริษัทที่ปรึกษาและบริษัทซอฟต์แวร์ในอิตาลี) และ CircleServus LTD (บริษัทที่ปรึกษาในไซปรัส) เพื่อสร้างโซลูชันการดูแลสุขภาพแบบดิจิทัลที่ใช้ประโยชน์จากพลังของ VeChainThor Blockchain
นอกจากนี้ Vechain ยังร่วมมือกับพันธมิตรเชิงกลยุทธ์อย่าง PwC และ DNV GL ทำให้สามารถสร้างความสัมพันธ์กับองค์กรชั้นนำมากมายในหลายอุตสาหกรรม อาทิ Walmart China, BMW, BYDr, H&M, LVMH, D.I.G, ENN, AWS, PICC, ASI