เปิดมุมมองการลงทุนใน อุตสาหกรรมผลิตหน้ากากอนามัย & นวัตกรรมการผลิตหน้ากากผ้า ปูทางสู่การมีใช้แบบไม่ขาดแคลน

171

ในช่วงเวลาแห่งวิกฤต นอกจากข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์การระบาดที่มีมาให้ได้รับฟังกันทุกวันแล้ว ก็มักจะมีข่าวดีๆในมุมบวกเกิดขึ้นเป็นเส้นคู่ขนานไปด้วยเสมอ โดยเฉพาะในสังคมไทย ซึ่งเป็นสังคมแห่งการแบ่งปัน ไม่ว่าจะเป็นข่าวการบริจาคเงิน สิ่งของ อาหาร ไปจนถึงข่าวของภาคธุรกิจเอกชนที่มีความพร้อม และปรับสายการผลิตให้เป็นโรงงานผลิตหน้ากากอนามัย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เร่งด่วนเพื่อแจกจ่าย บรรเทาความเดือดร้อนจากการขาดแคลน หน้ากากอนามัย ในยามวิกฤตเช่นนี้ จากนั้นหากผ่านพ้นช่วงนี้ไปแล้ว ส่วนใหญ่โรงงานนั้นก็จะได้รับการต่อยอดสู่การผลิตเพื่อจำหน่าย เป็นการลงทุนใน อุตสาหกรรมผลิตหน้ากากอนามัย ต่อไป

โมเดลนี้ ทำให้เกิดคำถามว่าแล้วการลงทุนใน อุตสาหกรรมผลิตหน้ากากอนามัย ในประเทศไทย มีศักยภาพมากพอหรือคุ้มค่าที่จะลงทุนหรือไม่

ขณะเดียวกัน ที่ผ่านมา เมื่อเกิดภาวะขาดแคลนหน้ากากอนามัย ส่งผลให้เกิดธุรกิจผลิตหน้ากากผ้าขึ้นอย่างแพร่หลาย โดยหน้ากากผ้าแต่ละแบรนด์ ก็พยายามสร้างจุดขายมาเพื่อแข่งขันกัน ซึ่งคุณสมบัติหนึ่งที่มักจะต้องมีในหน้ากากผ้ายุคนี้ คือ นวัตกรรมการป้องกันเชื้อโรคต่างๆนั่นเอง
มาถึงตอนนี้ ทั้งมุมมองการลงทุนใน อุตสาหกรรมผลิตหน้ากากอนามัย และ นวัตกรรมป้องกันเชื้อโรคในหน้ากากผ้า จึงเป็นประเด็นน่ารู้ที่อัปเดตไว้ไม่ตกเทรนด์อย่างแน่นอน

อุตสาหกรรมผลิตหน้ากากอนามัย ของไทย มีศักยภาพอยู่และไปได้อีกไกล ถ้าได้รับการส่งเสริมอย่างถูกทาง

เพื่อเปิดมุมมองในประเด็นโอกาสการลงทุนใน อุตสาหกรรมผลิตหน้ากากอนามัย ของไทย โดยเฉพาะการลงทุนในผ้าที่ใช้ทำหน้ากากอนามัย ตอบสนองปัญหาการขาดแคลนหน้ากากอนามัย ทำให้คนไทยมีอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (PPE) ใช้อย่างยั่งยืน ณัฐนันท์ อภินันท์วัฒนกูล นักวิเคราะห์ จาก Economic Intelligence Center (EIC) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้เขียนบทความ เรื่อง “EIC มองโอกาสลงทุนผ้าทำหน้ากากอนามัย เพื่อคนไทยมีใช้อย่างยั่งยืน” ขึ้น ซึ่งพุ่งประเด็นไปวิเคราะห์ถึงโอกาสที่เกิดขึ้นในวิกฤตนี้อย่างตรงไปตรงมา

โดย ณัฐนันท์ ผู้เขียนบทความนี้ได้อ้างอิงถ้อยแถลงของ องค์การอนามัยโลก (WHO) ที่ระบุว่าจากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ทำให้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (PPE) อย่างหน้ากากอนามัยหรือถุงมือ มีความต้องการสูงขึ้นถึง 100 เท่า
ยิ่งในช่วงที่มีการระบาด ประเทศต่างๆก็จำเป็นต้องเพิ่มกำลังการผลิตหน้ากากอนามัย และมีมาตรการจำกัดหรือห้ามการส่งออก เพื่อให้มีเพียงพอต่อความต้องการใช้ในประเทศ
อย่างไรก็ตาม SCB EIC มองว่าเมื่อสถานการณ์ COVID-19 คลี่คลาย จะทำให้ความต้องการหน้ากากอนามัยอาจลดลงบ้าง แต่ด้วยปัญหาด้านมลพิษทางอากาศ กระแสรักษ์สุขภาพ และแนวโน้มจำนวนผู้ป่วยด้านระบบทางเดินหายใจที่สูงขึ้น ก็ยังจะเป็นปัจจัยสนับสนุนให้ความต้องการหน้ากากอนามัยในอนาคตยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องอยู่ดี
เมื่อมาพิจารณาในบริบทของประเทศไทย ผู้เขียนบทความชี้ว่ามีปัจจัยบวกของการลงทุนในอุตสาหกรรมการผลิตผ้าและแผ่นกรองอยู่
ถ้าจำแนกปัจจัยบวกใน อุตสาหกรรมผลิตหน้ากากอนามัยของไทย จะพบว่ามีอยู่ 3 ประการ คือ
 • ไทยมีวัตถุดิบสำหรับผลิต polypropylene non-woven ที่เพียงพอ
เพราะหน้ากากอนามัยที่ใช้ในปัจจุบันมี 2 ประเภทหลัก ได้แก่ หน้ากากที่ใช้ทางการแพทย์ (Surgical masks) และหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง (Respirator masks) โดยมีความแตกต่างกันที่ประสิทธิภาพการกรองอนุภาค
หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ และหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง จัดเป็นอุปกรณ์การแพทย์ที่ใช้ป้องกันอนุภาคขนาดเล็กเข้าสู่ร่างกาย ผลิตจากผ้าแบบไม่ถักไม่ทอ (non-woven) ขึ้นรูปโดยใช้เส้นใยจากผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี ซึ่งหน้ากากทั้งสองแบบมีความแตกต่างกันที่ประสิทธิภาพการกรองอนุภาค

สำหรับประเทศไทย เรามีโรงงานผลิตหน้ากากอนามัย 11 โรง ผลิตหน้ากากอนามัยได้ราว 40.5 ล้านชิ้นต่อเดือน โดยข้อมูลจากกรมการค้าภายในระบุว่า ในภาวะปกติความต้องการใช้หน้ากากอนามัยของไทยอยู่ที่ประมาณ 30 – 40 ล้านชิ้นต่อเดือน แต่จากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ทำให้ความต้องการหน้ากากอนามัยเพิ่มขึ้น 5 เท่าตัว มาอยู่ที่ความต้องการราว 200 ล้านชิ้นต่อเดือน
แต่เนื่องด้วยไทยมีปัจจัยส่งเสริมด้านการผลิตหน้ากากอนามัยภายในประเทศ และเรามีความพร้อมด้านวัตถุดิบหลักที่ใช้ผลิตหน้ากากอนามัย อย่างเม็ดพลาสติก polypropylene อยู่แล้ว ทำให้ไทยค่อนข้างได้เปรียบในอุตสาหกรรมการผลิตหน้ากากอนามัยทีเดียว
ยืนยันได้ด้วย ข้อมูลในปี 2019 ไทยมีกำลังการผลิต polypropylene กว่า 2.5 ล้านตันต่อปี โดยมีกำลังการผลิตจริงที่ 2.1 ล้านตัน ถูกนำไปใช้ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์จำพวกเส้นใยราว 5% ของการผลิตทั้งหมด ซึ่งปริมาณการผลิต polypropylene ของไทยมีเพียงพอต่อความต้องการใช้ในประเทศ และยังสามารถส่งออกได้ราว 9.5 แสนตันในปี 2019 ด้วย
 • ไทยให้สิทธิพิเศษด้านการลงทุนแก่อุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการแพทย์
สำหรับการส่งเสริมการลงทุนจากภาครัฐ จากข้อมูลของ Medical Devices Intelligence Unit ปัจจุบันรัฐบาลไทยได้ให้สิทธิพิเศษกับอุตสาหกรรมทางการแพทย์ เช่น ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักร ซึ่งจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา 8 ปี และสิทธิประโยชน์อื่นๆ ตามเกณฑ์
 • ไทยมีนโยบายส่งเสริมให้ประเทศเป็นศูนย์กลางด้าน Medical Tourism และอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub)
โดยอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร นับเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ (New S-Curve) ในโครงการ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ด้วย โดยคาดว่าในอนาคตอันใกล้จะมีทั้งโรงพยาบาล คลินิกเฉพาะทางสำหรับผู้สูงอายุ คลินิกทันตกรรม คลินิกเวชศาสตร์ชะลอวัย และการตรวจรักษาโรคทั่วไป ที่เริ่มก่อสร้างในปี 2020 และคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2023
ทั้งหมดนี้ จึงเป็นปัจจัยส่งเสริมสำคัญที่จะทำให้ตลาดหน้ากากอนามัยมีโอกาสเติบโตได้อีกมาก และเป็นผลดีต่อการขยายตัวของความต้องการทั้งผ้าและแผ่นกรองหน้ากากอนามัยต่อไปในอนาคต
แต่อย่างไรก็ตาม ความท้าทายในระยะสั้น ที่ต้องก้าวผ่านไปให้ได้ในช่วงนี้ คือ การนำเข้าเครื่องจักรผลิตผ้าและแผ่นกรองจะทำได้ยากลำบากในช่วงนี้ เพราะผ้าและแผ่นกรองที่นำเข้าจากจีนต้องรอนานและมีต้นทุนเพิ่มสูงขึ้นมาก

ดังนั้น เพื่อจัดการกับความท้าทายนี้ในระยะยาว ผู้ผลิตหน้ากากอนามัยไทยต้องพัฒนาความสามารถทางการแข่งขัน ทั้งตลาดในประเทศและตลาดส่งออก เพราะคู่แข่งสำคัญ คือ จีน และไต้หวัน ที่มีฐานตลาดใหญ่กว่าครึ่งหนึ่งของโลก นอกจากนี้ ยังมีความท้าทายด้านเทคโนโลยี ซึ่งไทยยังต้องพึ่งพาเทคโนโลยีการผลิตผ้าและแผ่นกรอง melt-blown non-woven จากต่างประเทศด้วย
โดยสรุปแล้ว ผู้เขียนบทความ จึงได้แนะนำไว้ในตอนท้ายว่าการลงทุนในอุตสาหกรรมต้นน้ำของการผลิตหน้ากากอนามัย อย่างธุรกิจผลิตผ้าชั้นใน ผ้าชั้นนอก และแผ่นกรองของหน้ากากอนามัย ควรได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐ เพื่อให้ supply chain ของการผลิตหน้ากากอนามัยครบถ้วนสมบูรณ์
อย่างน้อยก็เพื่อให้สามารถผลิตหน้ากากอนามัยให้มีเพียงพอต่อความต้องการใช้ภายในประเทศในยามวิกฤต ที่อาจเกิดการแพร่ระบาดของโรคอื่นๆได้อีกในอนาคต ซึ่งถ้าทำได้ย่อมเป็นการปูทางสู่ความมั่นคงทางสุขภาพของประชาชนได้ในระยะยาว

Let’s review ! นวัตกรรมหน้ากากผ้า สู้โควิด รู้ได้แบบไหนดีจริง 

ที่ผ่านมา ตลาดหน้ากากผ้ามีการแข่งขันที่ดุเดือดไม่แพ้ Gadget ดิจิทัลไหนๆเลย โดยจุดขายเด่นๆที่บรรดาผู้ผลิตหยิบมาสู้กัน ถ้าไม่ใช่เรื่องดีไซน์ ก็เห็นจะเป็นแนวคิดนวัตกรรมป้องกันเชื้อโรคหลากหลายรูปแบบ จนผู้บริโภคอย่างเราๆอดตั้งคำถามกันไม่ได้ว่าอันไหนดีจริง อันไหนแค่คำโฆษณาชวนเชื่อเท่านั้น
มาถึง ตัวช่วยแรกที่เราอยากแนะนำกัน คือ การมองหาตราสัญลักษณ์รับรองจาก สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ที่เมื่อปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ได้มีการเปิดตัว ฉลากคุณภาพหน้ากากผ้า หรือ “Smart Fabric” ขึ้น
ดร.ชาญชัย สิริเกษมเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เปิดเผยว่า
“คณะกรรมการบริหารเครื่องหมายคุณภาพสิ่งทอไทย ได้มีมติเห็นชอบในหลักเกณฑ์และอนุมัติให้ใช้เครื่องหมาย Smart Fabric หน้ากากผ้า เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 โดยต้องผ่านการทดสอบและมีประสิทธิภาพสามารถใช้งานซ้ำและผ่านการซักล้างอย่างน้อย 10 ครั้งขึ้นไป และควรต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้”
 • สามารถกรองฝุ่นละอองขนาดเล็ก 0.5 ไมครอน ไม่น้อยกว่า 65%โดยคุณสมบัติดังกล่าวยังสามารถกัน PM 2.5 ได้
 • การซึมผ่านได้ของอากาศ (1 – 50 ซีซี ต่อพื้นที่ตารางเซนติเมตรต่อวินาที) โดยหากอากาศยิ่งผ่านได้มากประสิทธิภาพการป้องกันฝุ่นละอองไอจามก็จะยิ่งน้อย
 • ความคงทนของสีต่อการซักอยู่ระดับปานกลาง
 • คุณภาพของสีสารเคมีที่ใช้ย้อมและคุณภาพผ้าต้องปลอดภัยไม่มีสารก่อมะเร็ง
 • การสะท้อนน้ำ เพื่อสร้างความมั่นใจอีกหนึ่งขั้นของการสวมใส่
นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ที่ผ่านมา ซึ่งทำให้หน้ากากผ้านั้นได้รับฉลากคุณภาพหน้ากากผ้า หรือ “Smart Fabric” แล้ว ยังมีตัวอย่างนวัตกรรมหน้ากากผ้าที่ได้รับการยอมรับและมีความน่าเชื่อถือมาบอกกันด้วย
 • หน้ากากผ้าสะท้อนน้ำ
นวัตกรรมหน้ากากผ้านี้ ผลิตโดย บริษัท มณีอินเนอร์แวร์ จำกัด โรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปกว่า 19 ปี ที่ถือเป็นโมเดลต้นแบบของผู้ประกอบการในการปรับกระบวนการผลิต โดยเป็นผู้พัฒนานวัตกรรม “หน้ากากผ้าสะท้อนน้ำ” ที่นำไปปรับใช้ทั้งกับหน้ากากผ้าที่ผลิตจากผ้าคอตตอน สำหรับจำหน่ายประชาชนทั่วไป
และผลิตหน้ากากผ้าสะท้อนน้ำ ป้องกันสารคัดหลั่งจากการไอ จาม เสมหะ สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ โดยมีดีไซน์ที่สวยงามสอดคล้องกับประโยชน์การใช้งาน
ผู้สนใจ ติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท มณีอินเนอร์แวร์ จำกัด โทร 02-4454554

 • หน้ากากผ้า Techno Mask
นอกจากจะได้รับ ฉลาก Smart Fabric แล้ว หน้ากากผ้า Techno Mask ของ BrandThai นั้น ยังมาพร้อมกับคุณสมบัติพิเศษของเส้นใย Polyester / Rayon และ Spandex สามารถป้องกันฝุ่น ไรฝุ่น เชื้อรา และแบคทีเรียโดยเฉพาะ
ยิ่งไปกว่านั้นยังลงน้ำยา “Sanitized” ซึ่งเป็นน้ำยา anti-microbial ที่นำเข้าจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ทำให้หน้ากากผ้านี้ไม่เกิดแบคทีเรียหรือเชื้อรา พร้อมด้วยน้ำยา “Anti-odor” ป้องกันการเกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์
และผ้าที่นำมาผลิตยังเป็นผ้า “Cool-Mode” ที่สวมใส่สบาย ระบายอากาศและเหงื่อได้ดี ทั้งยังสามารถซักน้ำได้ถึง 30 ครั้งโดยคุณสมบัติของน้ำยายังคงเดิม
สำหรับผ้าที่นำมาผลิต หน้ากากผ้านี้ ยังผ่านการทดสอบและรับรองจากสถาบันสิ่งทอว่าเป็นผ้าที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับทำหน้ากากผ้า สามารถกรองฝุ่นละอองขนาดเล็ก 0.5 ไมครอนได้ไม่น้อยกว่า 65% มีอากาศซึมผ่านและหายใจได้แต่ยังคงประสิทธิภาพในการป้องกันละอองจากการไอจามได้
ผู้สนใจสามารถสั่งซื้อหน้ากากผ้า smart fabric ของ BrandThai หรือต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่ เพจเฟสบุ๊ค BrandThai หรือ โทร 09-5 635 – 5295

 • หน้ากากผ้า Nano Zinc Oxide
บริษัท ดี พีลโล 999 (ประเทศไทย) ปรับไลน์การผลิต จากการผลิต ผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องนอน ภายใต้แบรนด์ “Dpillow” มาเป็นการวิจัยและพัฒนา (R&D) จนได้เส้นใย Nano Zinc Oxide สำหรับทอเป็นผืนผ้าและต่อยอดทำเป็นผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่า “Dmask” หน้ากากผ้า ซึ่งมีคุณสมบัติในการยับยี่การเจริญเติบโตของเชื้อสแตฟิโลค็อกคัส ออเรียส ,เคล็บซีเอลลา นิวโมเนีย ,แคนดิดา อัลบิแคนส์ ,อีโคไล ซูโดโกแนส แอรูจิโนซา และไรฝุ่น
ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในเวลานี้ ที่ต้องเผชิญกับปัญหาเรื่องของฝุ่น PM2.5 และการป้องกันแพร่เชื้อของไวรัสโคโรนา หรือโควิด-19
สำหรับช่องทางการจำหน่ายนั้น ปัจจุบันมีการส่งให้กับแมคโคร ประมาณ 1,000 ชิ้น โดยกระจายไปยังร้านขายยาทั้งหมดของแมคโคร 16 สาขา นอกจากนี้ก็จะเป็นการจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์เป็นหลัก ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้บริโภค มีรางวัลการันตีคุณภาพผ้า วัสดุที่ใช้ผลิตหน้ากากนี้จาก International Innovation Award 2017 และผ่านการรับรอง Certificate จาก THTI SGS BOKEN FDA
ผู้สนใจ สามารถสั่งซื้อได้ที่ Facebook: Dpillow zinc bedding ชุดเครื่องนอนป้องกันแบคทีเรียอย่างถาวร Phone: 086 470 1752, 02 322 7668
นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของ นวัตกรรมหน้ากากผ้า ที่ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคและผ่านการรับรองจากสถาบันรับรองคุณภาพทั้งในและต่างประเทศ หากผู้ผลิตท่านใด ต้องการแนะนำ หน้ากากผ้าคุณภาพ เพิ่มเติมสามารถให้รายละเอียดและข้อมูลติดต่อเพื่อสั่งซื้อมาที่ e-mail : [email protected] ได้ทันที

ที่มา :


ไม่ตกทุกเทรนด์ หน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า ที่เราต้องใช้ในการฝ่าวิกฤตโรคระบาดไปด้วยกัน

ภารกิจที่ไม่มีคำว่าเป็นไปไม่ได้ของ บมจ.SNC เปิด ‘โรงงานผลิตหน้ากากอนามัย’ มอบจริง 2.2 ล้านชิ้น ร่วมสร้างสังคมไทยปลอดโควิด

โรงงานผลิตหน้ากากอนามัยจากทุนเจ้าสัวซีพี เริ่มต้นที่ห้องปลอดเชื้อ Clean Room

DIY ‘หน้ากากอนามัย & เจลแอลกอฮอล์’ แพงนัก ทำใช้เองเลย ไอเทมยอดฮิต ติดตัวไว้สู้ไวรัส COVID-19

จากหน้ากากป้องกันฝุ่น PM 2.5 สู่ ‘หน้ากากป้องกันไวรัสโคโรนา’ กับเรื่องจริงที่ต้องรู้ ‘ใส่หน้ากากอนามัย ป้องกันได้แค่ไหน’