Thursday, November 14, 2019

Ong-On Prajankett

mm
3 POSTS 0 COMMENTS
ดร.องค์อร ประจันเขตต์ นักวิชาการด้านสาธารณสุขและการศึกษา ผ่านประสบการณ์หลากหลาย ทั้งงานวิจัย งานสอน และงานบริการวิชาการ ปัจจุบันได้ทุนไปศึกษาด้านการดูแลผู้สูงอายุที่สหรัฐอเมริกา จะมาแลกเปลี่ยนมุมมองที่น่าสนใจกับแฟน Salika

MOST POPULAR

Hot News

SHARES
SHARES