Friday, May 24, 2019

ในยุคหลายขั้วมหาอำนาจ (Multipolar Era) ความร่วมมือระหว่างรัฐจะเป็นจริงได้ ถ้ารัฐนั้นมีอธิปไตย

Multipolar Eraจากภาวะไม่แน่นอนของสงครามการค้าระหว่าง 'สหรัฐอเมริกา' กับ 'จีน' ส่งสัญญาณเชิงลบมากขึ้น ขณะเดียวกัน รัฐที่มีอธิปไตยกลับดำเนินนโยบายของตนได้อย่างอิสระในยุคหลายขั้วมหาอำนาจ (Multipolar Era)

ส่องโลก ส่องเรา แล้วมุ่งมั่นซ่อม – สร้างอนาคตตัวเอง

ถ้าจะพิจารณาถึงการสร้างและพัฒนาความก้าวหน้าของแต่ละประเทศ ต้องย้อนไปดูรากฐานการปรับสร้างตัวตนของชาตินั้นๆ อาทิ ญี่ปุ่น จีน เยอรมนี แล้วย้อนมอง 'เมืองไทย' ที่กำลัง 'สร้างอนาคตตัวเอง'

ถึงคราวเข้าใจ ‘ระบบคลาวด์’ ว่าไม่สามารถตอบทุกโจทย์ขององค์กรได้

คำถามที่สำคัญสำหรับ CIO ส่วนใหญ่ คือ เทคโนโลยีคลาวด์รูปแบบใดที่จะสามารถตอบโจทย์เป้าหมายขององค์กรในการยกระดับธุรกิจสู่การเป็น 'องค์กรดิจิทัล' ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด การทำความเข้าใจระบบคลาวด์ที่มีเลือกใช้มากมายในปัจจุบัน ว่าเหมาะ อะไรไม่เหมาะ จึงเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะมีผลต่อความปลอดภัยของข้อมูลในองค์กรด้วย

สหวิทยาการ สร้างเครือข่ายพัฒนา ‘ธุรกิจสปาแอนด์เวลเนส’ สู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพครบวงจร

อัปเดตหลากแง่มุม ติดปีก ธุรกิจสปาแอนด์เวลเนส ไปสู่ Medical and Wellness Service ครบวงจร

‘อุตสาหกรรมการบิน’ ของจีน ตั้งรับ – ปรับตัวแค่ไหนในยุคดิจิทัล

ไม่ใช่แค่ชาวจีนเท่านั้นที่ต้องปรับตัวเข้ากับยุคดิจิทัล อุตสาหกรรมการบินของจีนก็ต้องปรับตัวเข้าสู่ระบบดิจิทัลเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นสายการบิน อากาศยาน งานบริการ

ประเทศที่สะอาดที่สุดในโลก จัดการด้าน ‘สิ่งแวดล้อม’ กันอย่างไร

ทุกๆ ปีสื่อมวลชนและองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพ การคุ้มครองสุขภาพ และนิเวศวิทยา จะเผยแพร่การจัดอันดับ 'ประเทศที่สะอาดที่สุดในโลก' จาก 'ดัชนีประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อม'

จีนเลือกวิธี ‘ลดดอกเบี้ย – เพิ่มปริมาณสินเชื่อ’ ในระบบธนาคาร เพื่อกระตุ้นอุปสงค์ภายในประเทศ

จีน 'ลดดอกเบี้ย' โดยมีเป้าหมายที่จะเป็นแหล่งเงินทุนอันมั่นคงสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก (TMLF) ซึ่งมีเงื่อนไขในการให้สินเชื่อที่มีสิทธิพิเศษมากคือ ให้กู้เงินได้นานถึง 3 ปี และการชำระดอกเบี้ยครั้งแรกจะครบกำหนดภายใน 1 ปี นับเป็นกลไกทางการเงินที่จีนผ่อนคลายลงมาก

‘อุตสาหกรรมการป้องกันประเทศ’ 1 ใน 12 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ไม่มีไม่ได้ ถ้าต้องการเห็นเศรษฐกิจไทยมั่นคง & พึ่งพาตัวเองได้

รู้หรือไม่ว่าอุตสาหกรรมซึ่งเป็นรากฐานสำคัญ สร้างความมั่นคงและปูทางประเทศไปสู่ประเทศที่พึ่งพาตัวเองได้ในที่สุด คืออุตสาหกรรมการป้องกันประเทศ

ได้เวลา SMEs ไทย เกาะกระแสโลก ‘แอนตี้พลาสติก’ ส่ง ‘เทรนด์ธุรกิจรักษ์โลก’ โตไม่หยุด

อัปเดต ทางสดใสของ ‘เทรนด์ธุรกิจรักษ์โลก’ ว่าจะนำมาต่อยอดเพื่อให้ธุรกิจโตแรงแบบไม่หยุดได้อย่างไร

เชื่อไหมว่า ต่อไป ‘มาตรการคว่ำบาตร’ จะเป็นแค่คำขู่

สหรัฐอเมริกาใช้ 'มาตรการคว่ำบาตร' ทางเศรษฐกิจ เป็นเครื่องมือกำหนดนโยบายต่างประเทศ แทนการเจรจาต่อรอง นับว่าเป็นการลงโทษที่คุกคามอธิปไตยของรัฐนั้นๆ

MOST POPULAR

Hot News