Monday, August 26, 2019

‘รศ.ดร.ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ’ ภารกิจพลิก มทร.ตะวันออก สู่แหล่งผลิตกำลังคนตอบโจทย์ 10 s curve EEC ครบวงจร

พูดคุยกับ ‘รศ.ดร.ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ’ รักษาการแทนอธิการบดี มทร.ตะวันออก กับภารกิจผลิตบุคลากรตอบโจทย์ 10 + 2 อุตสาหกรรมเป้าหมาย อีอีซี

ผลวิจัยการันตี ‘เทรนด์ท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี’ มาแรง แนะเทคนิค SME คว้าโอกาสให้ทัน

ทุกเรื่องที่ต้องรู้สำหรับผู้ประกอบการทุกระดับ ที่จะปรับตัวรับ เทรนด์ท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี ก่อนจะถูกดิสรัป

ครูโรงเรียนวัดใหม่กระทุ่มล้ม ปรับวิธีสอนใหม่ทั้งหมด ตามแนวคิด SLC : School as Learning Community จากญี่ปุ่น

ทำความเข้าใจแนวคิดที่เริ่มต้นในญี่ปุ่น SLC : School as Learning Community หรือ โรงเรียนในฐานะชุมชนแห่งการเรียนรู้ พร้อมกรณีศึกษาของโรงเรียนในไทยที่นำแนวคิดนี้ไปใช้และได้เป็นต้นแบบของการศึกษาดูงาน

ต้นแบบห้องสมุดที่ไม่ยอมถูกดิสรัปต์ ‘หอสมุดแห่งชาติ ประเทศสิงคโปร์’ คลังความรู้ดิจิทัลของชาวสิงคโปร์

ทำความรู้จัก 'หอสมุดแห่งชาติ ประเทศสิงคโปร์' ห้องสมุดแห่งนี้อยู่รอดจากการดิสรัปต์ของเทคโนโลยีได้อย่างไร

ปรับเปลี่ยนประเทศสู่ศตวรรษที่ 21 ด้วยปัญญาจากท้องถิ่น ฝันให้ไกลและต้องไปให้ถึงของ ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์

มาฟัง เจ้ากระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ ไแสดงถึงวิสัยทัศน์เรื่องการพัฒนางานวิจัยของประเทศ

‘ฮ่องกง’ ท็อป 5 ตลาดส่งออกสินค้าไทย ออเดอร์ ‘ข้าวหอมมะลิ’ 2 แสนตันต่อปี เปิด FTA ต่อยอด

แม้สถานการณ์ทางการเมืองในฮ่องกงเวลานี้จะเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน มีความปั่นป่วนทั่วเกาะ แต่ ‘ฮ่องกง’ ยังเป็นตลาดสำคัญของสินค้าไทย เป็นผู้ซื้อข้าวหอมมะลิอันดับ 1 ในเอเชีย ท่ามกลางความสัมพันธ์ทางการค้าที่แนบแน่น และเปิดกว้างมากขึ้นทุกขณะ

Player-Manager ฟุตบอลอังกฤษ ต้นแบบ Demonstration Leadership ภาวะผู้นำทำให้ดู (ตอนจบ)

จากทฤษฎี Learning by Doing หรือ “การเรียนรู้โดยให้ลงมือกระทำ” ของ John Dewey นักปรัชญาการศึกษาในยุค 1950 ซึ่งเป็นแนวคิดที่ล้ำสมัยมากว่า 70 ปี โดย Learning by Doing คือลักษณะการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดประสบการณ์จริงจากการลงมือทำโครงการใดโครงการหนึ่งระหว่างเรียน แทนที่จะให้ท่องตำรา อ่านหนังสือ หรือทำแบบฝึกหัดบนกระดาษ

ติดปีกผู้ประกอบการ ด้วยหลักสูตร Netpreneur ครั้งแรกในไทย by Alibaba Business School

ผู้ประกอบการไทยจะได้มีโอกาสเรียนรู้จากโมเดลต้นแบบ อีคอมเมิร์ช ระดับโลกนี้ เมื่อ Alibaba Business School กันแล้ว

Big Data คืออะไร อยู่ในชีวิตประจำวันของเราตอนไหน ใช้ประโยชน์อะไรได้?

บทความที่จะทำให้เข้าใจ 'Big Data' มากขึ้น พร้อมทั้งตัวอย่างและประโยชน์จากการใช้งาน รวมถึงบทบาทของ Big Data ที่อยู่เบื้องหลังเทคโนโลยีอื่น เช่น IoT

ถ้าคุณจน การศึกษาสำคัญมาก แต่ถ้าคุณเก่ง ไม่มีใครถามถึงวุฒิการศึกษาคุณ

ผมเปลี่ยนคำว่า “เก่ง” แทนคำว่า “รวย” จากข้อคิดของ Bill Gates ที่กล่าวว่า “ถ้าคุณจน การศึกษาสำคัญมาก แต่ถ้าคุณรวย ไม่มีใครถามถึงวุฒิการศึกษาคุณ”

MOST POPULAR

Hot News