Monday, August 26, 2019

Global Industry Vision (GIV) : อัปเดต 10 เทรนด์ฮอต พร้อมคาดการณ์อนาคตของอุตสาหกรรมทั่วโลกถึงปี 2568

ตามไปดู Global Industry Vision (GIV) หรือ รายงานวิสัยทัศน์อุตสาหกรรมทั่วโลก ที่เผย 10 เทรนด์ฮอตที่คนทำธุรกิจต้องรู้ พร้อมทั้งคาดการณ์เทคโนโลยีถึงปี 2025

ติดปีกผู้ประกอบการ ด้วยหลักสูตร Netpreneur ครั้งแรกในไทย by Alibaba Business School

ผู้ประกอบการไทยจะได้มีโอกาสเรียนรู้จากโมเดลต้นแบบ อีคอมเมิร์ช ระดับโลกนี้ เมื่อ Alibaba Business School กันแล้ว

ผลวิจัยการันตี ‘เทรนด์ท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี’ มาแรง แนะเทคนิค SME คว้าโอกาสให้ทัน

ทุกเรื่องที่ต้องรู้สำหรับผู้ประกอบการทุกระดับ ที่จะปรับตัวรับ เทรนด์ท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี ก่อนจะถูกดิสรัป

วิธีสังเกต ลูกคุณเป็น “เด็กปัญญาเลิศ” (Gifted Child) ตอนจบ

National Association for Gifted and Talented จัดงานมอบรางวัลสำหรับบุคคลและองค์กรผู้สนับสนุนและส่งเสริมเยาวชนผู้มีความสามารถพิเศษ (Gifted Child) เป็นประจำทุกปี แต่รางวัลเหล่านี้ คุณอาจไม่เคยรู้

รถไฟความเร็วสูง : เศรษฐกิจระบบราง ตัวช่วยเปิดทางเชื่อมโลกให้ไทยแล่น

บทความที่วิเคราะห์ความจำเป็นของการมี 'รถไฟความเร็วสูง" ผลจากการเกิดเศรษฐกิจระบบราง รวมถึงตัวช่วยสำคัญที่จะผลักดันให้ประเทศไทยเติบโตและก้าวทันโลก

‘อีอีซี’ หมุดหมายแห่งมหาอำนาจ 2 ขั้วโลก

การโยกฐานออกจากจีนของ ‘แอปเปิล’ และ ‘อเมซอน’ และอีกหลายบริษัทของอเมริกา อาจไม่เพียงแค่ปัญหาสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯกับจีน แต่ในด้านหนึ่งกลับกลายเป็นการคานอำนาจด้านการลงทุนระหว่าง 2 ขั้วโลกในภูมิภาคเอเชีย คือนโยบายวันเบลท์วันโรด (One Belt One Road) ของจีน กับ นโยบายอินโด-แปซิฟิก (Free and Open Indo–Pacific) ของอเมริกา

ครูโรงเรียนวัดใหม่กระทุ่มล้ม ปรับวิธีสอนใหม่ทั้งหมด ตามแนวคิด SLC : School as Learning Community จากญี่ปุ่น

ทำความเข้าใจแนวคิดที่เริ่มต้นในญี่ปุ่น SLC : School as Learning Community หรือ โรงเรียนในฐานะชุมชนแห่งการเรียนรู้ พร้อมกรณีศึกษาของโรงเรียนในไทยที่นำแนวคิดนี้ไปใช้และได้เป็นต้นแบบของการศึกษาดูงาน

Player-Manager ฟุตบอลอังกฤษ ต้นแบบ Demonstration Leadership ภาวะผู้นำทำให้ดู (ตอนจบ)

จากทฤษฎี Learning by Doing หรือ “การเรียนรู้โดยให้ลงมือกระทำ” ของ John Dewey นักปรัชญาการศึกษาในยุค 1950 ซึ่งเป็นแนวคิดที่ล้ำสมัยมากว่า 70 ปี โดย Learning by Doing คือลักษณะการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดประสบการณ์จริงจากการลงมือทำโครงการใดโครงการหนึ่งระหว่างเรียน แทนที่จะให้ท่องตำรา อ่านหนังสือ หรือทำแบบฝึกหัดบนกระดาษ

ปรับเปลี่ยนประเทศสู่ศตวรรษที่ 21 ด้วยปัญญาจากท้องถิ่น ฝันให้ไกลและต้องไปให้ถึงของ ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์

มาฟัง เจ้ากระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ ไแสดงถึงวิสัยทัศน์เรื่องการพัฒนางานวิจัยของประเทศ

‘รังสีเทคนิค’ หลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ แสงสว่างแห่งวงการแพทย์ ความร่วมมือของ 2 สถาบันการศึกษา

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรและผลิตบุคลากรระดับปริญญาตรี สาขาวิชารังสีเทคนิค ซึ่งมีการลงนามความร่วมมือในวันที่ 15 สิงหาคม 2562

MOST POPULAR

Hot News