Friday, March 22, 2019

Executive Function คู่แข่ง Brain-Based Learning (ตอนจบ)

ทุกวันนี้ ดูเหมือนว่า บรรดา “ทฤษฎีเกี่ยวกับการคิด” ค่อนข้างจะไม่มีอะไรใหม่ หรือเรียกได้ว่าแทบไม่มีความเคลื่อนไหว และคืบหน้า หลังจาก “วงการวิชาการด้านการคิด” ได้เดินทางมาถึง “กระบวนการคิดขั้นสูง”

13 ปี หลักสูตร CUTIP จุฬาฯ กับภารกิจติดอาวุธทางปัญญา สร้างนวัตกรไทยรุ่นใหม่

ทำความรู้จักหลักสูตร CUTIP ที่มีความน่าสนใจในฐานะ หลักสูตรยอดนิยมอันดับต้นๆที่สร้างนักนวัตกรไทยรุ่นใหม่

Demand Driven : โละ ‘การศึกษา’ ที่ปรับตัวไม่ทันโลก จัดระบบใหม่ตาม ‘ความต้องการจริง’ เพื่อพัฒนาประเทศ

ระบบการศึกษาแบบเก่าหลบไป! มาร่วมขับเคลื่อนการจัดการศึกษาใหม่ (Demend Driven) โดยนำแนวคิดที่ 'ตอบสนองความต้องการ' (Demand Side) มาแทนที่ Supply Side

Executive Function คู่แข่ง Brain-Based Learning (ตอนที่ 2)

ทุกวันนี้ ดูเหมือนว่า บรรดา “ทฤษฎีเกี่ยวกับการคิด” ค่อนข้างจะไม่มีอะไรใหม่ หรือเรียกได้ว่าแทบไม่มีความเคลื่อนไหว และคืบหน้า หลังจาก “วงการวิชาการด้านการคิด” ได้เดินทางมาถึง “กระบวนการคิดขั้นสูง”

Reunion เพื่อนสมัยอนุบาล กับมุมมองด้านความต้องการของ ‘เด็กสมัยนี้’

ตอนที่เรียน ผมและเพื่อนสองสามคนจนมาก ต้องดื่มน้ำก๊อกต่างข้าวกลางวัน แต่ปรากฏว่า เด็กสมัยนี้มีกินและมีเสื้อผ้าครบ และยังมีรัฐบาลจ่ายให้ในสิ่งที่ขาด

Executive Function คู่แข่ง Brain-Based Learning (ตอนแรก)

ทุกวันนี้ ดูเหมือนว่า บรรดา “ทฤษฎีเกี่ยวกับการคิด” ค่อนข้างจะไม่มีอะไรใหม่ หรือเรียกได้ว่าแทบไม่มีความเคลื่อนไหว และคืบหน้า หลังจาก “วงการวิชาการด้านการคิด” ได้เดินทางมาถึง “กระบวนการคิดขั้นสูง”

Analog vs Digital ยุคของความพลิกผันที่กระทบ ‘การงาน – การศึกษา’ นำมาสู่แผนพัฒนาโดย EEC HDC

สรุปประเด็นชวนคิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนจากโลกใบเก่าไปสู่โลกใบใหม่ หรือจาก Analog ไปสู่ Digital อย่างรวดเร็วยิ่ง และทุกคนสามารถสัมผัสได้ในชีวิตประจำวัน

มทร.ธัญบุรี อีกหนึ่งฟันเฟืองเติมเต็มภารกิจ ‘พัฒนากำลังคน’ ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ

รับฟังภารกิจที่ขอนิยามว่าเป็นการ “เติมเต็ม” การ ‘พัฒนากำลังคน’ ของ มทร.ธัญบุรี

ดร.ชิต เหล่าวัฒนา : กูรูวงการ Robotics ที่ร่วมวางยุทธศาสตร์การผลิต ‘คนที่ใช่’ ให้มาร่วมเปลี่ยนประเทศ

บทสัมภาษณ์ 'ดร.ชิต เหล่าวัฒนา' ผู้รอบรู้ด้านวิทยาการหุ่นยนต์ กับบทบาทการวางกลยุทธ์ในฐานะ 'ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการพัฒนาการศึกษาบุคลากรและเทคโนโลยี' ของ EEC

3 ปัญหาเก่า + 2 ความท้าทายใหม่ ชี้ชะตา ‘นโยบายการศึกษาไทย’ ไปต่ออย่างไร หลังเลือกตั้ง 2562

แม้ว่าเวทีเสวนา 'ชวนพรรคร่วมคิด พลิกห้องเรียน เปลี่ยนไทยทันโลก' จะจัดขึ้นไปตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคม 2...

MOST POPULAR

Hot News