Tuesday, July 16, 2019

แนะวิธีเพิ่มศักยภาพตนเอง สร้าง ‘บัณฑิตพันธุ์ใหม่’ ให้เป็นที่ต้องการของทุกองค์กร

องค์กรส่วนใหญ่มีเกณฑ์ในการพิจารณารับ บัณฑิตพันธุ์ใหม่ เข้าทำงานอย่างไร มาอัปเดตกัน

พิชิตภารกิจยกระดับ ‘ครูอาชีวศึกษา’ รับธุรกิจก่อสร้างยุค 4.0 โต ตาม ‘เทรนด์ที่อยู่อาศัยยุคใหม่’

เดินหน้ายกระดับมาตรฐานการเรียนการสอนของ ครูอาชีวศึกษา ให้สอดคล้องกับ ‘เทรนด์ที่อยู่อาศัยยุคใหม่’ ที่เปลี่ยนแปลงไป

จะเปลี่ยน ‘ครู’ เป็นคนใหม่ ‘ครุศึกษา’ ก็ต้องต่างไปจากเดิม

หากติดตามข่าวในแวดวงการศึกษาจะเห็นว่า สถาบันการศึกษาหลายแห่งทยอยขยับปรับ - ปฏิรูประบบการเรียนการสอนให้เข้ากับยุคดิจิทัล วิชาชีพ ครู จึงต้องปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีสอนเช่นกัน แต่การปรับเปลี่ยนต้องย้อนกลับไปถึงต้นน้ำ นั่นคือ เริ่มปรับตั้งแต่การผลิตครูผู้สอน

เปิดโมเดล ห้องเรียนแห่งอนาคต นวัตกรรมจัดการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 เปลี่ยนเด็กไทยให้ก้าวไกลทันโลก

ร่วมตามติดภารกิจพัฒนาเด็กไทยให้ก้าวทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว กับแนวคิดการสร้าง ห้องเรียนแห่งอนาคต

8 ทักษะดิจิทัลที่เด็กรุ่นใหม่ต้องรู้ กับการเปิด ‘หลักสูตร DQ’ เครื่องมือพัฒนาทักษะและความฉลาดทางดิจิทัล โดยค่ายเอไอเอส

AIS โอเปอเรเตอร์ค่ายสีเขียวประกาศตัวว่า ให้ความสำคัญด้านการใช้งานโลกไซเบอร์และเป็นห่วงเด็กและเยาวชน จึงสร้างเครื่องมือช่วยดูแลและป้องกันทั้งมิติของ 'Educator - การส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะทางดิจิทัล' และ 'Protector - การป้องกันความเสี่ยงจากการใช้อินเทอร์เน็ต'

สร้าง ‘คนพันธุ์ดิจิทัล’ ต้องวางระบบการศึกษารับยุคดิจิทัลตั้งแต่ชั้นประถม

การประชุมคณะทำงานฯ ของกลุ่มสถาบันการศึกษาใน EEC ที่ร่วมสร้างบุคลากรและการศึกษาให้ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้ร่วมกำหนดกรอบการจัดการการศึกษายุคใหม่ ที่มุ่งเปลี่ยนการศึกษาเดิมๆ สู่การศึกษาที่ตอบโจทย์ความต้องการของสังคม โดยได้กำหนดทิศทางสำคัญให้แก่ 3 กลุ่มการศึกษา เริ่มตั้งแต่ระดับชั้นประถม

ความดี – ความงาม – ความจริง Waldorf กับการพัฒนาให้มนุษย์เข้าถึงสัจธรรม

การศึกษาแนว Waldorf เป็นปรัชญาการศึกษาของ Rudolf Steiner นักปรัชญาชาวออสเตรีย Waldorf มาจากชื่อโรงงานยาสูบ Waldorf Astoria ซึ่งเป็นสถานที่ก่อตั้งโรงเรียนแนว Waldorf แห่งแรกของโลก ที่เน้นให้เกิดความสมดุลในการเรียนรู้ ด้วยการกระทำ, ความรู้สึก และ ความคิด

ปั้นครู ‘หลักสูตรหุ่นยนต์ & เออาร์’ พันธุ์ใหม่ เร่งสปีดการผลิตกำลังคนตอบโจทย์ ‘อุตสาหกรรมสมัยใหม่’ ในพื้นที่นำร่อง 3 จังหวัดอีอีซี

ตามติดภารกิจ ปั้นครูพันธุ์ใหม่ ที่มีความรู้และทักษะในการสอนหลักสูตรแห่งอนาคตอย่าง หลักสูตรหุ่นยนต์ & เออาร์

DIAMONDS : ระบบวิเคราะห์การเรียนรู้และออกข้อสอบด้วย Data & AI ผู้ช่วยครูคนใหม่ในยุคดิจิทัล

ชวนไปรู้จัก DIAMONDS ระบบวิเคราะห์การเรียนรู้ของนักเรียน พร้อมสร้างข้อสอบตามตัวชี้วัด ช่วยลดภาระงานครูด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI)

Waldorf การศึกษาเพื่อความเป็นมนุษย์

การศึกษาแนว Waldorf เป็นปรัชญาการศึกษาของ Rudolf Steiner นักปรัชญาชาวออสเตรีย โดยมีหลักการ 4 ข้อ ที่ก่อให้เกิดการพัฒนาศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับชีวิตมนุษย์

MOST POPULAR

Hot News