Финансовый рынок предлагает на данный момент широкий выбор кредитных продуктов. Заёмщик волен выбирать то, что угодно именно ему в его конкретной ситуации. Мы в свою очередь, еслу взять в долг требуется небольшую сумму, рекомендуем оформить экспресс займ на карту онлайн. Преимущества данного вида микрозайма состоит не только в скорости его получения, но и в просто оформления и доступности его через сеть интернет - онлайн.
Wednesday, April 8, 2020

Non-Cognitive Skills แนวคิดใหม่ในการบริหารการศึกษา (ตอนแรก)

การศึกษาค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับ Non-Cognitive Skills ในการบริหารทางการศึกษาเป็นสิ่งท้าทาย หรือถือได้ว่า Non-Cognitive Skills สามารถเป็นตัวแปรใหม่ในการบริหารทางการศึกษา

แก้กับดักวุฒิการศึกษา ต้องทรานสฟอร์มอาชีวะ 2.0 สู่ “อาชีวะ 4.0”

ระหยะหลัง วิทยาลัยเทคนิคจำนวนมากเปิดหลักสูตรด้านบริการ บางแห่งเปิดหลักสูตรปริญญาตรี บ้างเพื่อดึงผู้เรียน บ้างเพื่อยกระดับสถาบัน ในฐานะที่ผู้เขียนได้ทำวิจัยเกี่ยวกับอาชีวศึกษาและมองเห็นปัญหาในหลากหลายแง่มุม จึงนำเสนอแนวคิดที่จะแยกการศึกษาระหว่างอาชีวะ 2.0 กับอาชีวะ 4.0 ออกจากัน เพื่อพัฒนาบนเส้นทางที่แตกต่างและตอบโจทย์ยุคดิจิทัล

เส้นทางสู่ ‘วันแห่งความสำเร็จ’ Congratulation Day ต้องเริ่มต้นด้วย ‘การลงมือทำ’ ตั้งแต่วัยเรียน

การตระเตรียมความพร้อมให้เด็กปฐมวัย เพื่อเริ่มต้นบนเส้นทางสู่วันแห่งความสำเร็จที่เหมาะสม ต้องทำอย่างไร

ปรับสร้าง ‘แรงงานแห่งอนาคต’ ในมุมมอง 2 กูรูภาคอุตสาหกรรม ‘IQ ไม่สำคัญเท่า EQ & ประสบการณ์’

ฮาวทูปรับกระบวนการศึกษา สร้าง ‘แรงงานแห่งอนาคต’ ขับเคลื่อนประเทศไทยในทุกมิติ จากมุมมองของ 2 กูรูภาคอุตสาหกรรม

ธุรกิจ “วิทยานิพนธ์” “หลุมดำ” อุดมศึกษา

ในโลกนี้ คงมีประเทศไทยที่เดียวกระมัง ที่มี “การว่าจ้างทำวิทยานิพนธ์" ลองค้น Google คำว่า “รับจ้างทำวิทยานิพนธ์” คลิกปุ๊บ “ผลการค้นหาประมาณ 600,000 รายการ” ก็จะปรากฏที่หน้าจอของท่านปั๊บ และเรื่องนี้ไม่ควรถูกเพิกเฉย!

พนักงานที่มีความรู้และทักษะ คือ “ทรัพย์สิน” (Human Asset) ไม่ใช่ “ต้นทุน”

จากผู้เรียนที่มีคุณภาพ สู่พนักงานที่มีความรู้และทักษะ เขาเหล่านี้คือ “ทรัพย์สิน” ไม่ใช่ “ต้นทุน” แต่จะสร้างบุคคลคุณภาพได้ ต้องย้อนมองการศึกษาไทยเสียใหม่

ร่วมหาทางออกให้เด็กไทย ฮาวทูฝึกฝน ทักษะภาษาต่างประเทศ ให้เป๊ะและปังกว่าเดิม

มาช่วยระดมสมอง หาแนวทางสร้างเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ ซึ่งเป็นจุดอ่อนของเด็กไทยแทบทุกยุค ทุกสมัย

นับถอยหลัง เปิดตัว ‘ศูนย์เครือข่ายฯโลจิสติกส์ ดิจิทัล’ มทร.ตะวันออก เติมเต็มทุกมิติผลิตบุคลากรโลจิสติกส์สมัยใหม่ ตอบโจทย์ EEC

ตามติดภารกิจก่อตั้ง ศูนย์เครือข่าย โลจิสติกส์ดิจิทัล แห่งอีอีซีและภาคตะวันออก ที่ มทร.ตะวันออก

เปิดตัว ‘ศูนย์บริการเทคโนโลยีไออาร์พีซี’ ต่อยอดสู่แหล่งบ่มเพาะบุคลากร ตอบโจทย์การพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ทำความรู็จักแหล่งบ่มเพาะบุคลากรภาคอุตสาหกรรมในรูปแบบของการ Reskill & Upskill ศูนย์บริการเทคโนโลยีไออาร์พีซี

สะท้อน ดัชนีความเชื่อมั่นครูไทย ปี 2562 พบ ‘ความเป็นผู้นำ’ เพิ่ม แต่ ‘ทักษะด้านเทคโนโลยี & ภาษา’ ยังขาด พร้อมแนะแนวทางพัฒนาทักษะครูไทยแห่งศตวรรษที่ 21

เผยผลโพล “ดัชนีความเชื่อมั่นครูไทย” ปี 2562 โดยประเด็นที่ได้คะแนนสูงสุดจาก 10 อันดับดัชนีความเชื่อมั่นครูไทย คือ 'การเรียนรู้และพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ' พร้อมกันนี้ ในบทความยังแนะแนวทางพัฒนาทักษะครูแห่งศตวรรษที่ 21 เอาไว้ด้วย

MOST POPULAR

Hot News

SHARES
SHARES