Tuesday, November 20, 2018

อยากเป็นคนคุณภาพของศตวรรษที่ 21 ต้องปรับตัวด้วย ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

แนะวิธีการเสริมสร้าง ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21ที่ทุกคนต้องตระหนักเพื่อเติมเต็มความสามารถ ศักยภาพ และเพื่อความอยู่รอดในศตวรรษที่21 ที่กำลังจะมาถึง

IQ ใช้วัดระดับเชาวน์ปัญญามานานกว่าร้อยปี นี่ยุค 4.0 ต้องวัดกันที่ ‘DQ’ แล้ว

IQ เป็นหลักในการวัดระดับเชาวน์ปัญญาของผู้คนบนโลกใบนี้มานานกว่า 113 ปี ซึ่งนอกจาก IQ แล้ว ยังมีการประดิษฐ์ตัวชี้วัด หรือ Q ใหม่ๆ เพิ่มขึ้นอีกหลายอย่าง

ความจริงเบื้องหลังความสำเร็จ การศึกษา ประเทศเกาหลีใต้ ต้นแบบจัดการศึกษา ที่ดีที่สุดในโลก

ค้นหาความจริงที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของการจัด การศึกษา ประเทศเกาหลีใต้ ต้นแบบอันดับหนึ่งของการ ปฏิรูปการศึกษา ที่ทรงประสิทธิภาพที่สุดในโลก

ผู้รู้…มีอยู่มากมาย ทำไมทั้งโลกเปลี่ยนไป แต่การศึกษาไทยไม่เปลี่ยนแปลง?

โลกเปลี่ยนสู่ศตวรรษที่ 21 การศึกษา-การเรียนรู้สามารถสนองตอบความพึงพอใจผู้เรียนได้แบบไร้พรมแดน เคลื่อนสู่โลกที่ 'ไม่ต้องการใบปริญญา' แต่การปรับตัวของระบบการศึกษาไทยเป็นไปอย่างยากลำบาก เหตุเพราะสนิมเกิดแต่เนื้อในตน!

การสร้าง ‘นิสัยที่ดี’ คือต้นธารของการศึกษาที่ไม่แพง

นิสัย คือ กลไกขับเคลื่อนชีวิตคนทั้งชีวิต ซื่งแยกเป็น นิสัยที่ดี กับ นิสัยที่ไม่ดี นิสัยที่ก่อให้เกิดความสำเร็จ กับนิสัยที่ทำให้ชีวิตล้มเหลว

Blended Learning ชั่วโมงนี้ดีที่สุด เหมาะสุดสำหรับผู้เรียนและผู้สอนในยุคดิจิทัล

หลักใหญ่ใจความของ Blended Learning คือการค้นหาประสิทธิภาพของเครื่องมือที่จะเข้ามาช่วยเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยต้องคำนึงถึง ความเสมอภาคทางการศึกษา ด้วย

‘กลุ่มพันธมิตรอาชีวศึกษาระบบรางจีน-อาเซียน’ ในเมืองหลิ่วโจว มุ่งปั้นคนเก่งระบบรางเพื่ออนาคต

สถาบันการศึกษา ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนของจีนและอาเซียน ร่วมกันจัดตั้ง 'กลุ่มพันธมิตรอาชีวศึกษาระบบรางจีน-อาเซียน' ณ เมืองหลิ่วโจว เขตการปกครองตนเองกว่างซี เพื่อผลิตบุคลากรเข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคต

AI Robot กับหน้าที่ช่วยสอนภาษา เด็กญี่ปุ่นโตมาจะต้องเก่งอังกฤษ!

รัฐบาลญี่ปุ่นปรับแผนการศึกษา หันมาให้ความสำคัญกับ 'ทักษะภาษาอังกฤษ' มากขึ้น และทุ่มงบหลายล้านเยนจัด AI Robot มาร่วมด้วยช่วยสอนเด็กประถม มัธยม

เหตุใด การศึกษาไทย จึงไม่ไปไหนเสียที ? คำถามที่ต้องร่วมกันหาทางออก

เหตุใด การศึกษาไทย จึงไม่ไปไหน เหมือนพายเรือที่วนอยู่ในอ่างน้ำนิ่ง ๆ ? รับฟังคำตอบจากมุมมองของผู้ที่ทำงานในแวดวงการศึกษาจริงๆ

Zombie-Based Learning : อีกหนึ่งรูปแบบการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับ Zombie-Based Learning ที่คิดขึ้นนั้น ได้ผูกโยงกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 หรือ 21st Century Skills นั่นก็คือการผสมผสานพื้นที่การเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนเข้าด้วยกัน

MOST POPULAR

Hot News