Sunday, September 22, 2019

‘ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21’ อะไร ? ที่เยาวชนอาเซียน อยากเรียนรู้มากที่สุด ฟังคำตอบพร้อมต่อยอดสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต

เยาวชนของศตวรรษที่ 21 อยากจะเรียนรู้ ทักษะที่จำเป็นในด้านใดมากที่สุด รายงานผลสำรวจระดับภูมิภาคอาเซียนฉบับนี้ มีคำตอบ

2 ทศวรรษ ศตวรรษที่ 21 ผ่าตัดการศึกษาไทย ด้วยแนวคิดใหม่ EEC HDC

โลกได้เข้าสู่ “ศตวรรษที่ 21” มาเป็นปีที่ 19 ย่างเข้าปีที่ 20 หรือ 2 ทศวรรษแล้ว และ “ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21” คือเป้าหมายสำคัญของการจัดการศึกษาและการเรียนรู้

‘ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ’ ทักษะแห่งอนาคต ติดปีกเด็กอาชีวะให้เป็นเจ้าของกิจการได้ดังใจฝัน

สร้างว่าที่ผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจ ต้องติดตั้ง 'ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ' ให้แก่คนรุ่นใหม่ที่มีไลฟ์สไตล์เปลี่ยนไป โดยไม่ได้มุ่งมั่นกับการหางานประจำ แต่ต้องการเป็นนายตัวเอง

แผนงานที่ ‘เน็ตฟลิกซ์’ จะพัฒนาทักษะดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์ในอาเซียน

เน็ตฟลิกซ์ ได้ลงนามในข้อตกลงร่วมกับคณะทำงานด้านดิจิทัล อาเซียนของสภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและรัฐบาลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พัฒนาขีดความสามารถและทักษะด้านดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์ และเตรียมพร้อมสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4

เหนือกว่า KM คือ DIKW กรณีศึกษา Operation Avalanche

Danny Wallace (2007) เจ้าของทฤษฎี DIKW Pyramid ได้กล่าวถึงความแตกต่างระหว่าง D (Data) I (Information) K (Knowledge) และ W (Wisdom) เอาไว้ว่า Data หรือข้อมูลที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วไป เมื่อนำมาจัดเก็บอย่างเป็นระบบจะกลายเป็น Information หรือสารสนเทศ

วิธีสังเกต ลูกคุณเป็น “เด็กปัญญาเลิศ” (Gifted Child) ตอนจบ

National Association for Gifted and Talented จัดงานมอบรางวัลสำหรับบุคคลและองค์กรผู้สนับสนุนและส่งเสริมเยาวชนผู้มีความสามารถพิเศษ (Gifted Child) เป็นประจำทุกปี แต่รางวัลเหล่านี้ คุณอาจไม่เคยรู้

ครูโรงเรียนวัดใหม่กระทุ่มล้ม ปรับวิธีสอนใหม่ทั้งหมด ตามแนวคิด SLC : School as Learning Community จากญี่ปุ่น

ทำความเข้าใจแนวคิดที่เริ่มต้นในญี่ปุ่น SLC : School as Learning Community หรือ โรงเรียนในฐานะชุมชนแห่งการเรียนรู้ พร้อมกรณีศึกษาของโรงเรียนในไทยที่นำแนวคิดนี้ไปใช้และได้เป็นต้นแบบของการศึกษาดูงาน

วิธีสังเกต ลูกคุณเป็น “เด็กปัญญาเลิศ” (Gifted Child) ตอนที่ 4

บทความภาคต่อเกี่ยวกับ เด็กปัญญาเลิศ (Gifted Child) มาถึงตอนที่ 4 ผู้อ่านจะได้รู้ว่า แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ของกระบวนการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้สำหรับเยาวชนผู้มีความสามารถพิเศษ มีแนวทางการดำเนินงานอย่างไร

วิธีสังเกต ลูกคุณเป็น “เด็กปัญญาเลิศ” (Gifted Child) ตอนที่ 3

เด็กอัจฉริยะต้องได้รับการพัฒนาที่แตกต่างจากเด็กทั่วไป มีหลักสูตรเฉพาะ ต้องสร้างบรรยากาศ สิ่งแวดล้อมให้ยั่วยุท้าทายความสามารถให้เด็กได้พัฒนาเต็มศักยภาพ เพื่อให้มีคุณธรรมจริยธรรม มีความฉลาดทางอารมณ์ มีความคมทางปัญญา

วิธีสังเกต ลูกคุณเป็น “เด็กปัญญาเลิศ” (Gifted Child) ตอนที่ 2

เด็กปัญญาเลิศ (Gifted Child) มักมีพฤติกรรมต่างจากเด็กทั่วไปที่อยู่ในวัยเดียวกันอย่างเห็นได้ชัด บทความนี้จะเผยพฤติกรรมทั่วไปของเด็กปัญญาเลิศ ตามแนวคิดของ Susan Pass

MOST POPULAR

Hot News