Sunday, February 17, 2019

“ปฏิรูปการศึกษา” โจทย์ใหญ่ยุติภาวะสูญเสียทางเศรษฐกิจ

เป็นความท้าทายอย่างยิ่งสำหรับรัฐบาลในการปฏิรูปการศึกษา เพื่อลดภาวะสูญเสียทางเศรษฐกิจ จากการลงทุนทางการศึกษาที่สูญเปล่า ให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศสู่ยุค 4.0 โดยเฉพาะการสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ ป้อน EEC ที่จะมาพลิกฟื้นประเทศไทย

เวทีโลกส่งสัญญาณ ”ปฏิวัติยกเครื่องการศึกษา” ปลดแอกความจำเจแบบเก่า ติดอาวุธปัญญาชุดใหม่

ที่นี่ประเทศไทย แวดวงการศึกษายังติดหล่มจมปลักและดักดานอยู่กับเรื่องคาวฉาวโฉ่..ครูตุ๋ยเด็ก...เด็กตุ๋ยครู เรื่อยไปจนถึงเรื่องครูขายเกรดควบขายตรง กระทั่งเรื่องราวสวยใส และสร้างสรรค์ด้านการศึกษา กลายเป็นประเด็น ”หลบใน” ยากยิ่งนักที่จะไขว่คว้าสัมผัสจับต้องได้....

มศว จุดประกายอุดมศึกษาไทย จัดสัมมนา “อุดมศึกษา อุดมปัญญา สร้างงานวิจัยพัฒนาไทย”

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) เปิดทำการเรียนการสอนเพื่อผลิตบุคลากรทางการศึกษาของประเทศมานานกว่า 69 ปี โดยรากเหง้าของมหาวิทยาลัยฯ เป็นวิทยาลัยฝึกหัดครูชั้นสูง และยกระดับเป็นวิทยาลัยจัดการศึกษา กระทั่งเป็น มศว. ในปัจจุบัน ในช่วงเวลาแรกเริ่มจะมุ่งยังการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งเนื้อหาการเรียนการสอนที่เป็นมิติหลัก คือ ด้านการอุดมศึกษา และจะแบ่งการจัดการศึกษาให้นิสิตออกเป็นหลายระดับตั้งแต่การศึกษาในระดับ ปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาอาชีวศึกษา จนมาถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษา

เปิดเทรนด์การเรียนรู้ใหม่ โดนใจคนวัยดิจิทัล

การเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ นับเป็นส่วนผสมที่ลงตัวของการหยิบเอาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมาพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ให้ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ สร้างการเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดดในที่สุด ดังนั้น การศึกษา ปรากฎการณ์การเรียนรู้ออนไลน์ที่โดนใจคนรุ่นใหม่ยุคนี้ จึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจ เพราะผลลัพธ์ที่ได้จากการศึกษา วิจัย ในเรื่องนี้ย่อมสามารถนำมาประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างรูปแบบการเรียนรู้แบบใหม่ที่สามารถเข้าถึงคนรุ่นใหม่ และขับเคลื่อนให้ทุกองคาพยพก้าวไปพร้อมๆกับการเรียนรู้ในแนวทางที่คนทั่วโลกให้ความเชื่อมั่นและเชื่อถือ ซึ่งที่สุดแล้ว คนที่ได้ประโยชน์ที่สุด นั่นคือ กลุ่มเยาวชนที่จะเป็นกำลังสำคัญของการพัฒนาประเทศชาติต่อไปนั่นเอง

ครูต้องเป็น “โค้ช”…อ่านเด็กให้ทะลุปรุโปร่ง

Problem • ครู ลุ่มหลงกับการสอนนักเรียนแบบสูตรสำเร็จ • พ่อแม่-ผู้ปกครอง ประจบเอาใจบุตรหลาน แต่มักจ้องจับผิดครู --- Solution • ครู ต้องเปลี่ยนบทบาทจากผู้สอน เป็นผู้ให้คำแนะนำ ฝึกนักเรียนให้มีทักษะในการคิด-วิเคราะห์ • พ่อแม่-ผู้ปกครอง ต้องร่วมมือกับครูในการพัฒนาคุณภาพบุตรหลาน

วิทยาลัยเทคนิคตราด ต้นแบบพัฒนาไอทีขับเคลื่อนวิทยาลัยอาชีวศึกษาไทย

การใช้ชีวิตของคนในยุคนี้ เชื่อว่ามีน้อยคนนักที่จะปฏิเสธไม่ยุ่งเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศยุคใหม่ได้อย่างสิ้นเชิง นั่นเป็นเพราะความจริงข้อหนึ่งที่ต้องยอมรับว่า เจ้าเทคโนโลยีสารสนเทศเหล่านี้ทำให้เราใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้น และสามารถนำมาใช้เป็นตัวช่วยบริหารจัดการในเรื่องต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นระเบียบมากขึ้นด้วย

“หนังสือวิเศษ สังคมศึกษา” ปฏิวัติวงการหนังสือเรียนไทยด้วย Infographic

ภาพที่ทุกคนคุ้นเคยเมื่อพูดถึงหนังสือเรียน คือ รูปลักษณ์ของหน้าปกที่ผ่านมากี่สิบปีก็ยังคงความร่วมสมัย นี่ยังไม่นับการวางเนื้อหาในเล่มที่แต่ละหน้าอัดแน่นไปด้วยตัวอักษรฟร้อนท์ที่สื่อถึงความเป็นไทย ซึ่งทั้งหมดนี้ทำให้หนังสือเรียนไทยดูไม่ทันสมัยเหมือนหนังสือเรียนของนานาอารยประเทศ

ทีแคส มหันตภัยป่วนการศึกษาไทย

นักเรียนมัธยมปลาย และพ่อแม่ผู้ปกครองนักเรียนที่ต้องเข้ากระบวนการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในปี 2561 นี้ น่าจะเป็นกลุ่มคนที่เคราะห์ร้ายที่สุดในประเทศไทย ด้วยความที่ถูกยัดเยียดให้เป็นเหมือน ”หนูทดลอง” ระบบ ”ทีแคส”

Zombie-Based Learning : อีกหนึ่งรูปแบบการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับ Zombie-Based Learning ที่คิดขึ้นนั้น ได้ผูกโยงกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 หรือ 21st Century Skills นั่นก็คือการผสมผสานพื้นที่การเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนเข้าด้วยกัน

ส่อง ทักษะแรงงานแห่งอนาคต ที่ทุกองค์กรปรารถนา

กลุ่มคนรุ่นใหม่ หรือ Millennials (อายุตั้งแต่ 18-34 ปี) ซึ่งเป็นกลุ่มที่คาดหมายว่าจะมี ทักษะแรงงานแห่งอนาคต กำลังจะเข้ามามีบทบาทในการบริหารงาน และแม้แต่อาชีพที่มีอยู่ในปัจจุบันก็กำลังจะประสบกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งคาดว่าร้อยละ 50 ของอาชีพที่มีอยู่ในปัจจุบัน จะหายไปใน 10 ปี นับจากนี้

MOST POPULAR

Hot News