Sunday, February 17, 2019

ส่อง “วิชาการมีชีวิตดี” วิชาที่ฮิตที่สุด ปีการศึกษา 2018 ม.เยล

เป็นปรากฎการณ์ที่สร้างความแปลกใจให้ผู้บริหาร บุคลากรผู้สอน ของมหาวิทยาลัยเยล ประเทศสหรัฐอเมริกา ไม่น้อย ที่จู่ๆ จะมียอดนักศึกษาแห่มาลงทะเบียนเรียนในวิชา Psychology and the Good Life หรือ วิชาจิตวิทยาและการมีชีวิตที่ดี เพิ่มขึ้นจาก 300 คน เป็น 1,200 คน แค่ภายใน 3 วันแรกของการเปิดให้ลงทะเบียน

IQ ใช้วัดระดับเชาวน์ปัญญามานานกว่าร้อยปี นี่ยุค 4.0 ต้องวัดกันที่ ‘DQ’ แล้ว

IQ เป็นหลักในการวัดระดับเชาวน์ปัญญาของผู้คนบนโลกใบนี้มานานกว่า 113 ปี ซึ่งนอกจาก IQ แล้ว ยังมีการประดิษฐ์ตัวชี้วัด หรือ Q ใหม่ๆ เพิ่มขึ้นอีกหลายอย่าง

ติดอาวุธการศึกษาไทย ก่อนตกเวทีโลก

การพัฒนาประเทศวันนี้ยังเคว้งคว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของศักยภาพบุคคลากรเรื่องของการสร้างความรู้ นวัตกรรม...เรื่องของคุณภาพและความก้าวหน้าฯ ซึ่งเป็นผลพวงสำคัญจากระบบการศึกษาไทยที่ล้าสมัย ก้าวตามโลกไม่ทัน!

ถอดรหัสต้นแบบบริหารจัดการน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งอิสาน “อ่างเก็บน้ำห้วยคล้าย เมืองอุดร”

“ต้นเหตุของปัญหาการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดอุดรธานี แท้จริงแล้วไม่ได้อยู่ที่เราขาดแคลนน้ำ มีฝนตกน้อย เพราะจากสถิติในแต่ละปี จังหวัดอุดรฯ มีฝนตกลงมาไม่น้อยกว่า 2,000 กว่าล้านลูกบาศก์เมตร”

มาถูกทางแล้ว! Cambridge – Berkeley – Stanford จับมือ ภาครัฐ-เอกชนไทย ยกระดับนวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมถึงถ่ายทอดองค์ความรู้ (Tech Transfer) สู่คนไทย

Digital Disruption ไม่ได้ส่งผลต่อภาคธุรกิจ เศรษฐกิจเท่านั้น แต่ภาคการศึกษาก็ได้รับผลกระทบด้วย ทปอ. จึงจับมือกับเอกชนจัด Tech Transfer จากอังกฤษมาเมืองไทย

การศึกษาใหม่ ที่มุ่งเชื่อมท้องถิ่น เชื่อมโลก

ยิ่งนวัตกรรมและภาคการผลิตมีความซับซ้อน บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางยิ่งเป็นที่ต้องการในตลาด เราจึงต้องวางแผน การศึกษาใหม่ เพื่อเศรษฐกิจในโลกใบใหม่

วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม ‘Transform’ หลักสูตรสารสนเทศ มุ่งผลิต ‘กำลังคนดิจิทัล’ ตอบโจทย์ Demand Driven ในอีอีซี

อัปเดตภารกิจ วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม สถาบันอาชีวศึกษาในพื้นที่โครงการอีอีซี กำลังสำคัญผลิตกำลังคนวิชาชีพดิจิทัล ป้อนอีอีซี

‘ครู’ จะทำอย่างไรในโลกยุค ‘หักศอก’ และนักศึกษาก็ไม่เชื่อว่า หลักสูตรการศึกษาจะตอบโจทย์ชีวิต โดย ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์

บทความสำหรับ 'ครูยุคใหม่' โดย ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ จากงานสัมมนา 'ครูไทยในอนาคตเพื่อการสอนสถาปัตย์อย่างสร้างสรรค์' ซึ่งจัดขึ้นโดยนักศึกษา สจล.

เกรียนคีย์บอร์ด เปิดผลสำรวจ เด็กไทยเสี่ยงภัย Cyber Bullying สูงเกินค่าเฉลี่ยโลก

ในยุคดิจิทัลนี้ มีภัยในโลกออนไลน์เกิดขึ้นมากมายหลายรูปแบบ แต่หนึ่งในภัยออนไลน์ที่เป็นรูปธรรม และเป็นกระแสระดับโลกที่ทุกฝ่ายต้องเฝ้าระวัง คือ Cyber Bullying หรือการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ

‘จัดการน้ำ’ ผ่าน ‘บอร์ดเกม’ การเรียนรู้แนวใหม่ เด็กหรือผู้ใหญ่ก็โหลดไปเล่นได้

สรุปแนวคิดจากผู้ชนะการประกวดออกแบบ 'บอร์ดเกม' ในโครงการของขวัญจากพ่อ (Gifts from Dad) ปีที่ 2 ในหัวข้อ 'จัดการน้ำเพื่อชีวิต คิดอย่างสร้างสรรค์' พร้อมทั้งแนะนำเครื่องมือที่ส่งเสริมการเรียนรู้แนวใหม่

MOST POPULAR

Hot News