Monday, August 19, 2019

‘The $1-a-week school’ โครงการดีๆ ของ Mark Zuckerberg และ Bill Gates

ทำความรู้จัก The $1-a-week school หรือ 'โรงเรียน 1 ดอลลาร์' โครงการจัดตั้งสถานศึกษาเอกชน โดยการสนับสนุนของ Mark Zuckerberg เจ้าของ Facebook และ Bill Gates เจ้าของ Microsoft

จับสังเกต…เทรนด์องค์กรใหญ่หันมาเปิดคอร์สออนไลน์บนแพลตฟอร์ม SkillLane

SkillLane แพลตฟอร์มคอร์สออนไลน์ที่มุ่งให้คนไทยได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะใหม่ ล่าสุดได้เปิดรับ เอสซีจี เข้าร่วมเปิดคอร์สออนไลน์ สะท้อนว่าองค์กรใหญ่ก็ต้องการเพิ่มทักษะใหม่ให้บุคลากรของตน

วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม ‘Transform’ หลักสูตรสารสนเทศ มุ่งผลิต ‘กำลังคนดิจิทัล’ ตอบโจทย์ Demand Driven ในอีอีซี

อัปเดตภารกิจ วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม สถาบันอาชีวศึกษาในพื้นที่โครงการอีอีซี กำลังสำคัญผลิตกำลังคนวิชาชีพดิจิทัล ป้อนอีอีซี

วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี (IRPCT) วิทยาลัยชุมชนแห่งอีอีซี จับมือภาคเอกชนมอบทุนการศึกษาเพิ่ม ปั้นกำลังคนเทคโนโลยีป้อนภาคอุตสาหกรรม

‘วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี (IRPCT)’ สถาบันการศึกษาในพื้นที่อีอีซี เป็นวิทยาลัยเอกชน ที่ตั้งใจผลิตกำลังคน ช่างเทคโนโลยีขั้นสูง

อยากให้เด็กไทยเก่ง Coding เริ่มได้แล้วผ่านแพลตฟอร์ม CodingThailand.org

DE และ DEPA ร่วมเปิดตัว CodingThailand.org ห้องเรียนออนไลน์ด้าน coding เพื่อกระตุ้นให้เด็กไทยในยุคดิจิทัลสนใจใฝ่รู้วิทยาการคอมพิวเตอร์

วิทยาลัยเทคนิคตราด ต้นแบบพัฒนาไอทีขับเคลื่อนวิทยาลัยอาชีวศึกษาไทย

การใช้ชีวิตของคนในยุคนี้ เชื่อว่ามีน้อยคนนักที่จะปฏิเสธไม่ยุ่งเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศยุคใหม่ได้อย่างสิ้นเชิง นั่นเป็นเพราะความจริงข้อหนึ่งที่ต้องยอมรับว่า เจ้าเทคโนโลยีสารสนเทศเหล่านี้ทำให้เราใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้น และสามารถนำมาใช้เป็นตัวช่วยบริหารจัดการในเรื่องต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นระเบียบมากขึ้นด้วย

เปิดโมเดล ‘เพาะพันธุ์ปัญญา’ ขบวนการปฏิวัติ ‘ครูไทย’ สร้างบรรยากาศห้องเรียนใหม่ ด้วยกระบวนการวิจัยและพัฒนา

การศึกษาไทยตอนนี้ ครูได้สอนนักเรียนอย่างเหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงในยุคนี้หรือยัง โครงการ เพาะพันธุ์ปัญญา มีคำตอบ

วิธีสังเกต ลูกคุณเป็น “เด็กปัญญาเลิศ” (Gifted Child) ตอนที่ 4

บทความภาคต่อเกี่ยวกับ เด็กปัญญาเลิศ (Gifted Child) มาถึงตอนที่ 4 ผู้อ่านจะได้รู้ว่า แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ของกระบวนการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้สำหรับเยาวชนผู้มีความสามารถพิเศษ มีแนวทางการดำเนินงานอย่างไร

Thinking Fast and Slow เปิดงานวิจัยกว่าสิบปีของ Daniel Kahneman เกี่ยวกับกระบวนการทำงานของสมอง

แค่ได้ยินชื่อหนังสือ ก็พลันทำให้เกิดความสงสัยและอยากรู้แล้วว่า หนังสือ Thinking Fast and Slow ที่ว่ากันว่าเป็นหนังสือที่สามารถอธิบายกระบวนการทำงานของสมองมนุษย์ได้อย่างละเอียดและเข้าใจง่ายที่สุดเล่มหนึ่งนั้น จะมีวิธีอธิบายเรื่องยากๆแบบนี้ให้เข้าใจง่ายได้อย่างไร โดยเนื้อหาในเล่มสรุปมาจากการรวบรวมผลการศึกษาวิจัยตลอด 40 ปี ของ Daniel Kahneman นักจิตวิทยาที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ ที่ตั้งใจถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องนี้สู่ผู้อ่านด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย มีตัวอย่างทำให้เห็นภาพชัดเจน

‘กลุ่มพันธมิตรอาชีวศึกษาระบบรางจีน-อาเซียน’ ในเมืองหลิ่วโจว มุ่งปั้นคนเก่งระบบรางเพื่ออนาคต

สถาบันการศึกษา ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนของจีนและอาเซียน ร่วมกันจัดตั้ง 'กลุ่มพันธมิตรอาชีวศึกษาระบบรางจีน-อาเซียน' ณ เมืองหลิ่วโจว เขตการปกครองตนเองกว่างซี เพื่อผลิตบุคลากรเข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคต

MOST POPULAR

Hot News