Thursday, October 17, 2019

“เด็กเกิดน้อย” และ “ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่” กระทบ “ธุรกิจการศึกษา”

นับตั้งแต่เข้าสู่ศตวรรษที่ 21 (ค.ศ. 2000 หรือ พ.ศ. 2543) เป็นต้นมา ถือได้ว่าแวดวงการศึกษาของไทยมีควา...

Innovation Management ติดปีกสถานศึกษาสู่ยุค 5.0

ในยุคของ “การศึกษาในศตวรรษที่ 21” ที่ต้องอาศัย “ทักษะ” หลากหลายด้านในการบริหารจัดการ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ “นักบริหารการศึกษาในศตวรรษที่ 21” จะต้องศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับ “นวัตกรรม” และ “เทคโนโลยี” ใหม่ๆ สำหรับนำมาปรับประยุกต์ใช้กับการบริหารการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ต่อไป

‘ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21’ อะไร ? ที่เยาวชนอาเซียน อยากเรียนรู้มากที่สุด ฟังคำตอบพร้อมต่อยอดสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต

เยาวชนของศตวรรษที่ 21 อยากจะเรียนรู้ ทักษะที่จำเป็นในด้านใดมากที่สุด รายงานผลสำรวจระดับภูมิภาคอาเซียนฉบับนี้ มีคำตอบ

2 ทศวรรษ ศตวรรษที่ 21 ผ่าตัดการศึกษาไทย ด้วยแนวคิดใหม่ EEC HDC

โลกได้เข้าสู่ “ศตวรรษที่ 21” มาเป็นปีที่ 19 ย่างเข้าปีที่ 20 หรือ 2 ทศวรรษแล้ว และ “ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21” คือเป้าหมายสำคัญของการจัดการศึกษาและการเรียนรู้

‘ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ’ ทักษะแห่งอนาคต ติดปีกเด็กอาชีวะให้เป็นเจ้าของกิจการได้ดังใจฝัน

สร้างว่าที่ผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจ ต้องติดตั้ง 'ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ' ให้แก่คนรุ่นใหม่ที่มีไลฟ์สไตล์เปลี่ยนไป โดยไม่ได้มุ่งมั่นกับการหางานประจำ แต่ต้องการเป็นนายตัวเอง

แผนงานที่ ‘เน็ตฟลิกซ์’ จะพัฒนาทักษะดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์ในอาเซียน

เน็ตฟลิกซ์ ได้ลงนามในข้อตกลงร่วมกับคณะทำงานด้านดิจิทัล อาเซียนของสภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและรัฐบาลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พัฒนาขีดความสามารถและทักษะด้านดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์ และเตรียมพร้อมสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4

เหนือกว่า KM คือ DIKW กรณีศึกษา Operation Avalanche

Danny Wallace (2007) เจ้าของทฤษฎี DIKW Pyramid ได้กล่าวถึงความแตกต่างระหว่าง D (Data) I (Information) K (Knowledge) และ W (Wisdom) เอาไว้ว่า Data หรือข้อมูลที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วไป เมื่อนำมาจัดเก็บอย่างเป็นระบบจะกลายเป็น Information หรือสารสนเทศ

วิธีสังเกต ลูกคุณเป็น “เด็กปัญญาเลิศ” (Gifted Child) ตอนจบ

National Association for Gifted and Talented จัดงานมอบรางวัลสำหรับบุคคลและองค์กรผู้สนับสนุนและส่งเสริมเยาวชนผู้มีความสามารถพิเศษ (Gifted Child) เป็นประจำทุกปี แต่รางวัลเหล่านี้ คุณอาจไม่เคยรู้

ครูโรงเรียนวัดใหม่กระทุ่มล้ม ปรับวิธีสอนใหม่ทั้งหมด ตามแนวคิด SLC : School as Learning Community จากญี่ปุ่น

ทำความเข้าใจแนวคิดที่เริ่มต้นในญี่ปุ่น SLC : School as Learning Community หรือ โรงเรียนในฐานะชุมชนแห่งการเรียนรู้ พร้อมกรณีศึกษาของโรงเรียนในไทยที่นำแนวคิดนี้ไปใช้และได้เป็นต้นแบบของการศึกษาดูงาน

วิธีสังเกต ลูกคุณเป็น “เด็กปัญญาเลิศ” (Gifted Child) ตอนที่ 4

บทความภาคต่อเกี่ยวกับ เด็กปัญญาเลิศ (Gifted Child) มาถึงตอนที่ 4 ผู้อ่านจะได้รู้ว่า แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ของกระบวนการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้สำหรับเยาวชนผู้มีความสามารถพิเศษ มีแนวทางการดำเนินงานอย่างไร

MOST POPULAR

Hot News