Sunday, February 17, 2019

ส่อง ‘ทักษะการทำงานในโลกธุรกิจยุคดิจิทัล’ ที่มนุษย์เงินเดือนในอนาคตต้องมี

ฟังมุมมองจากคณาจารย์ผู้คร่ำหวอดอยู่ในวงการผลิตบุคลากรด้านบริหารธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ มาพูดถึง ทักษะการทำงานที่จำเป็นในโลกธุรกิจยุคดิจิทัล

‘ครู’ จะทำอย่างไรในโลกยุค ‘หักศอก’ และนักศึกษาก็ไม่เชื่อว่า หลักสูตรการศึกษาจะตอบโจทย์ชีวิต โดย ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์

บทความสำหรับ 'ครูยุคใหม่' โดย ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ จากงานสัมมนา 'ครูไทยในอนาคตเพื่อการสอนสถาปัตย์อย่างสร้างสรรค์' ซึ่งจัดขึ้นโดยนักศึกษา สจล.

‘มิติใหม่การศึกษาไทย ในศตวรรษที่ 21’ เส้นชัยหลังเลือกตั้ง ที่ฝากความหวังไว้กับ 7 พรรคการเมือง ว่าที่รัฐบาลใหม่

ถอดมุมคิด 7 พรรคการเมือง เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาไทย มิติใหม่ของการศึกษาไทย ในศตวรรษที่ 21 อย่างที่คาดหวังหรือไม่ รับรู้กันผ่านเวทีเสวนานี้

กระบวนทัศน์ e-Education ที่น่าศึกษา กับแนวทางการจัดการศึกษาของไทย

ตาม “แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 3) ของประเทศไทย พ.ศ. 2557-2561” จะเห็นความเป็นไปได้ที่ภาครัฐจะริเริ่มโครงการ e-Education ในอนาคต

การศึกษาไทย รออะไรจากรัฐบาลใหม่? คำถามที่รอคอยคำตอบจาก ‘ว่าที่รัฐบาลชุดใหม่’

การเลือกตั้งที่จะถึงนี้ ประเด็นเรื่อง การปฏิรูปการศึกษา ยังเป็นประเด็นฮอต ที่อยู่ในนโยบายการศึกษาของทุกพรรคการเมืองที่เข้าชิงชัย เพื่อตอบคำถาม การศึกษาไทย รออะไรจากรัฐบาลใหม่

อยู่เป็น! ด้วยวิชา ‘รู้เท่าทันสื่อ’ บทเรียนช่วยทุกชีวิตรอดจากเงื้อมมือ สื่อไม่สร้างสรรค์ ในยุคโซเชียลมีเดียครองเมือง

ยุคนี้ บทเรียนเรื่องการรู้เท่าทันสื่อ ทวีความสำคัญไม่น้อยในฐานะเกราะป้องกันตนเองและคนรอบข้างจากการเสพสื่อ

มาถูกทางแล้ว! Cambridge – Berkeley – Stanford จับมือ ภาครัฐ-เอกชนไทย ยกระดับนวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมถึงถ่ายทอดองค์ความรู้ (Tech Transfer) สู่คนไทย

Digital Disruption ไม่ได้ส่งผลต่อภาคธุรกิจ เศรษฐกิจเท่านั้น แต่ภาคการศึกษาก็ได้รับผลกระทบด้วย ทปอ. จึงจับมือกับเอกชนจัด Tech Transfer จากอังกฤษมาเมืองไทย

จาก Business Intelligence สู่ ‘Education Intelligence’ : แพลตฟอร์มใหม่ในแวดวงการศึกษา

ท่านผู้อ่านลองแทนภาพของ BI หรือ Business Intelligence ด้วย EI หรือ Education Intelligence ก็จะได้เป็นแนวคิดของ EI แปลไทยเป็นไทยก็คือ BI ใช้ในการจัดการธุรกิจ ส่วน EI ใช้ในการบริหารการศึกษานั่นเองครับ

‘การศึกษา’ ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ที่มุ่งผลิตบุคลากรป้อน ‘10 S-curve’ ดีต่อประเทศจริงหรือ?

การสอนที่พึ่งพาครูและตำรายุคเก่ากำลังถูกเบียดขับด้วย 'เทคโนโลยีดิจิทัล' แสดงว่า โลกแวดล้อมส่งสัญญาณชัดแล้วว่า 'การศึกษา' ต้องปรับตัวไปกับ 'โลกดิจิทัล' และที่สำคัญต้องสอดคล้องกับ '10-S-curve'

‘การศึกษาอาชีวะ’ ในเยอรมนี ญี่ปุ่น จีน ไทย มีผลต่อบทบาทการสร้างชาติ สร้างความก้าวหน้ายุคใหม่อย่างไร

'การศึกษา' เป็นหลักสำคัญในการพัฒนาสติปัญญาและศักยภาพบุคลากรของผู้คนในชาติ ที่มีผลต่อการขับเคลื่อนประเทศให้เจริญก้าวหน้า มั่นคง และยั่งยืน 'อาชีวศึกษา' ก็สำคัญไม่แพ้กัน และหากจัดระบบได้ดี ความก้าวหน้าก็จะชัดเจนตามทิศทางที่แต่ละประเทศกำหนด

MOST POPULAR

Hot News