Sunday, February 17, 2019

ทำความรู้จัก “EDFR” ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน ที่คิดค้นโดยนักวิชาการไทยคนเก่ง

เผยนักวิชาการไทยคนเก่งที่เป็น "ผู้สร้างทฤษฎี" และคิด “ชุดสร้างเครื่องมือวิจัย” ได้ในคนคนเดียวกัน พร้อมด้วยคำอธิบายระเบียบวิธีวิจัย "EDFR" น่ารู้

ทำไม การศึกษาฟินแลนด์ ทำน้อยแต่ได้มาก ? คำตอบพร้อมใช้ ปฏิรูปการศึกษาไทยให้เดินถูกทาง

การศึกษาฟินแลนด์ ทำน้อยแต่ได้มาก จริงหรือ แล้วการปฏิรูปการศึกษาของฟินแลนด์ก่อให้เกิดผลดีต่อระบบการศึกษาของประเทศอย่างไร

‘YouTube Kids’ แพลตฟอร์มวิดีโอที่แตกไลน์จาก YouTube เด็กจะได้ดูเฉพาะสิ่งที่ผู้ปกครองอนุญาต

แอปพลิเคชัน 'YouTube Kids' เข้ามาเปิดตัวในเมืองไทย เจาะกลุ่มผู้ชมที่เป็นครอบครัว มีจุดเด่นคือ ผู้ปกครองสามารถตั้งค่าให้บุตรหลานดูวิดีโอที่เหมาะสมกับช่วงวัยได้

อยากเป็นคนคุณภาพของศตวรรษที่ 21 ต้องปรับตัวด้วย ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

แนะวิธีการเสริมสร้าง ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21ที่ทุกคนต้องตระหนักเพื่อเติมเต็มความสามารถ ศักยภาพ และเพื่อความอยู่รอดในศตวรรษที่21 ที่กำลังจะมาถึง

IQ ใช้วัดระดับเชาวน์ปัญญามานานกว่าร้อยปี นี่ยุค 4.0 ต้องวัดกันที่ ‘DQ’ แล้ว

IQ เป็นหลักในการวัดระดับเชาวน์ปัญญาของผู้คนบนโลกใบนี้มานานกว่า 113 ปี ซึ่งนอกจาก IQ แล้ว ยังมีการประดิษฐ์ตัวชี้วัด หรือ Q ใหม่ๆ เพิ่มขึ้นอีกหลายอย่าง

ความจริงเบื้องหลังความสำเร็จ การศึกษา ประเทศเกาหลีใต้ ต้นแบบจัดการศึกษา ที่ดีที่สุดในโลก

ค้นหาความจริงที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของการจัด การศึกษา ประเทศเกาหลีใต้ ต้นแบบอันดับหนึ่งของการ ปฏิรูปการศึกษา ที่ทรงประสิทธิภาพที่สุดในโลก

ผู้รู้…มีอยู่มากมาย ทำไมทั้งโลกเปลี่ยนไป แต่การศึกษาไทยไม่เปลี่ยนแปลง?

โลกเปลี่ยนสู่ศตวรรษที่ 21 การศึกษา-การเรียนรู้สามารถสนองตอบความพึงพอใจผู้เรียนได้แบบไร้พรมแดน เคลื่อนสู่โลกที่ 'ไม่ต้องการใบปริญญา' แต่การปรับตัวของระบบการศึกษาไทยเป็นไปอย่างยากลำบาก เหตุเพราะสนิมเกิดแต่เนื้อในตน!

การสร้าง ‘นิสัยที่ดี’ คือต้นธารของการศึกษาที่ไม่แพง

นิสัย คือ กลไกขับเคลื่อนชีวิตคนทั้งชีวิต ซื่งแยกเป็น นิสัยที่ดี กับ นิสัยที่ไม่ดี นิสัยที่ก่อให้เกิดความสำเร็จ กับนิสัยที่ทำให้ชีวิตล้มเหลว

Blended Learning ชั่วโมงนี้ดีที่สุด เหมาะสุดสำหรับผู้เรียนและผู้สอนในยุคดิจิทัล

หลักใหญ่ใจความของ Blended Learning คือการค้นหาประสิทธิภาพของเครื่องมือที่จะเข้ามาช่วยเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยต้องคำนึงถึง ความเสมอภาคทางการศึกษา ด้วย

‘กลุ่มพันธมิตรอาชีวศึกษาระบบรางจีน-อาเซียน’ ในเมืองหลิ่วโจว มุ่งปั้นคนเก่งระบบรางเพื่ออนาคต

สถาบันการศึกษา ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนของจีนและอาเซียน ร่วมกันจัดตั้ง 'กลุ่มพันธมิตรอาชีวศึกษาระบบรางจีน-อาเซียน' ณ เมืองหลิ่วโจว เขตการปกครองตนเองกว่างซี เพื่อผลิตบุคลากรเข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคต

MOST POPULAR

Hot News