Monday, August 19, 2019

จะเปลี่ยน ‘ครู’ เป็นคนใหม่ ‘ครุศึกษา’ ก็ต้องต่างไปจากเดิม

หากติดตามข่าวในแวดวงการศึกษาจะเห็นว่า สถาบันการศึกษาหลายแห่งทยอยขยับปรับ - ปฏิรูประบบการเรียนการสอนให้เข้ากับยุคดิจิทัล วิชาชีพ ครู จึงต้องปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีสอนเช่นกัน แต่การปรับเปลี่ยนต้องย้อนกลับไปถึงต้นน้ำ นั่นคือ เริ่มปรับตั้งแต่การผลิตครูผู้สอน

เปิดโมเดล ห้องเรียนแห่งอนาคต นวัตกรรมจัดการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 เปลี่ยนเด็กไทยให้ก้าวไกลทันโลก

ร่วมตามติดภารกิจพัฒนาเด็กไทยให้ก้าวทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว กับแนวคิดการสร้าง ห้องเรียนแห่งอนาคต

8 ทักษะดิจิทัลที่เด็กรุ่นใหม่ต้องรู้ กับการเปิด ‘หลักสูตร DQ’ เครื่องมือพัฒนาทักษะและความฉลาดทางดิจิทัล โดยค่ายเอไอเอส

AIS โอเปอเรเตอร์ค่ายสีเขียวประกาศตัวว่า ให้ความสำคัญด้านการใช้งานโลกไซเบอร์และเป็นห่วงเด็กและเยาวชน จึงสร้างเครื่องมือช่วยดูแลและป้องกันทั้งมิติของ 'Educator - การส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะทางดิจิทัล' และ 'Protector - การป้องกันความเสี่ยงจากการใช้อินเทอร์เน็ต'

สร้าง ‘คนพันธุ์ดิจิทัล’ ต้องวางระบบการศึกษารับยุคดิจิทัลตั้งแต่ชั้นประถม

การประชุมคณะทำงานฯ ของกลุ่มสถาบันการศึกษาใน EEC ที่ร่วมสร้างบุคลากรและการศึกษาให้ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้ร่วมกำหนดกรอบการจัดการการศึกษายุคใหม่ ที่มุ่งเปลี่ยนการศึกษาเดิมๆ สู่การศึกษาที่ตอบโจทย์ความต้องการของสังคม โดยได้กำหนดทิศทางสำคัญให้แก่ 3 กลุ่มการศึกษา เริ่มตั้งแต่ระดับชั้นประถม

ความดี – ความงาม – ความจริง Waldorf กับการพัฒนาให้มนุษย์เข้าถึงสัจธรรม

การศึกษาแนว Waldorf เป็นปรัชญาการศึกษาของ Rudolf Steiner นักปรัชญาชาวออสเตรีย Waldorf มาจากชื่อโรงงานยาสูบ Waldorf Astoria ซึ่งเป็นสถานที่ก่อตั้งโรงเรียนแนว Waldorf แห่งแรกของโลก ที่เน้นให้เกิดความสมดุลในการเรียนรู้ ด้วยการกระทำ, ความรู้สึก และ ความคิด

ปั้นครู ‘หลักสูตรหุ่นยนต์ & เออาร์’ พันธุ์ใหม่ เร่งสปีดการผลิตกำลังคนตอบโจทย์ ‘อุตสาหกรรมสมัยใหม่’ ในพื้นที่นำร่อง 3 จังหวัดอีอีซี

ตามติดภารกิจ ปั้นครูพันธุ์ใหม่ ที่มีความรู้และทักษะในการสอนหลักสูตรแห่งอนาคตอย่าง หลักสูตรหุ่นยนต์ & เออาร์

DIAMONDS : ระบบวิเคราะห์การเรียนรู้และออกข้อสอบด้วย Data & AI ผู้ช่วยครูคนใหม่ในยุคดิจิทัล

ชวนไปรู้จัก DIAMONDS ระบบวิเคราะห์การเรียนรู้ของนักเรียน พร้อมสร้างข้อสอบตามตัวชี้วัด ช่วยลดภาระงานครูด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI)

Waldorf การศึกษาเพื่อความเป็นมนุษย์

การศึกษาแนว Waldorf เป็นปรัชญาการศึกษาของ Rudolf Steiner นักปรัชญาชาวออสเตรีย โดยมีหลักการ 4 ข้อ ที่ก่อให้เกิดการพัฒนาศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับชีวิตมนุษย์

การศึกษา “ฟินแลนด์” หลบไป “สิงคโปร์” อันดับหนึ่ง “ตัวจริง”

การศึกษา “สิงคโปร์” ยึดหลัก Teach Less Learn More มานานหลายสิบปีแล้ว ส่วนยุทธศาสตร์การจัดการเรียนการสอนก็เน้นให้เด็กมี Critical Thinking และให้เรียนนอกกรอบ

วิเคราะห์หาสาเหตุ การศึกษา “จีน” แซงหน้า “อเมริกา” ได้อย่างไร

บทวิเคราะห์จาก Newsweek เกี่ยวกับการศึกษา “จีน” ว่าก้าวหน้านำ "อเมริกา" และเป็น “จ่าฝูง” ของทุกรายวิชาที่ PISA ประเมินได้อย่างไร

MOST POPULAR

Hot News