Финансовый рынок предлагает на данный момент широкий выбор кредитных продуктов. Заёмщик волен выбирать то, что угодно именно ему в его конкретной ситуации. Мы в свою очередь, еслу взять в долг требуется небольшую сумму, рекомендуем оформить экспресс займ на карту онлайн. Преимущества данного вида микрозайма состоит не только в скорости его получения, но и в просто оформления и доступности его через сеть интернет - онлайн.
Thursday, January 23, 2020

เจาะแผนโรดโชว์ ‘นโยบายการลงทุน ปี 63’ ดึงนักธุรกิจจาก จีน ฮ่องกง เกาหลี เน้นเจาะรายประเทศ เข้าถึงระดับมณฑล

ตามติดภารกิจดึงดูดนักลงทุน เร่งเดินสายดึงดูดการลงทุน 12 อุตสาหกรรมเป้าหมาย เจาะรายประเทศ รายมณฑลมากขึ้น

แก้ “น้ำแล้ง” พื้นที่ EEC แบบอัจฉริยะด้วยหลัก 3R + IoT เปลี่ยน “น้ำเสีย” เป็น “น้ำดี”

ระยอง เป็น 1 ใน 3 จังหวัดที่เป็นเป้าหมายของการพัฒนาตามนโยบายเขตการพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ดังนั้นเพื่อสร้างความมั่นคงในการใช้ทรัพยากรน้ำในพื้นที่จึงถือเป็นปัจจัยสำคัญยิ่งต่อผลสำเร็จตามเป้าหมายของการพัฒนาเชิงพื้นที่ด้านต่างๆ ในพื้นที่ EEC

เกาะประเด็น ‘ธนโฮลดิ้ง’ กรณีเมืองการบิน ศาลปกครองสูงสุดเคาะ ให้ร่วมประมูลได้!

สรุปประเด็น 'กลุ่มกิจการค้าร่วมบริษัท ธนโฮลดิ้ง จำกัด' เรื่องยื่นซองประมูล ‘โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก’ แต่กลับถูกตัดสิทธิ์เพราะช้าไป 9 นาที นำมาสู่การฟ้องร้องภาครัฐ และในที่สุด ศาลปกครองสูงสุดเคาะให้คดีพลิก!

‘ฉะเชิงเทรา’ สมาร์ทซิตี้คู่แฝดกรุงเทพฯ สู่ศูนย์ราชการระดับประเทศ

ฉะเชิงเทรา ทางผ่านของของรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ–ระยอง ถูกวางเป้าหมายให้เป็นเมืองใหม่คู่แฝดกรุงเทพฯ

ถอดรหัสการจัดการ ขยะอุตสาหกรรม & ขยะพลาสติก ด้วยงานวิจัยและโมเดล Zero Plastic Waste ครบวงจร

เรียนรู้วิธีจัดการกับ ขยะพลาสติก ขยะอุตสาหกรรม ด้วยการตั้งเป้าไปสู่สังคม Zero Plastic Waste ครบวงจร ของต้นแบบธุรกิจในอีอีซี

เปิดตัว ‘ศูนย์พัฒนาและรับรองทักษะดิจิทัลสากล’ ICDL-ATC ขานรับ EEC Model ตอบโจทย์ Reskill-Upskill บุคลากรดิจิทัลไทย

ตามติดภารกิจเริ่มต้นปี 2563 เปิดตัว 'ศูนย์พัฒนาและรับรองทักษะดิจิทัลสากล ICDL-ATC' หนึ่งในต้นแบบการเรียนการสอนแบบ EEC Model

ยกระดับคุณภาพชีวิตชาวระยอง เดินหน้าพัฒนา มาบตาพุด สู่ ‘เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ’ ระดับสูงสุด แห่งแรกในไทย

อัปเดตการพัฒนา มาบตาพุด สู่ เมืองน่าอยู่ คู่อุตสาหกรรม ตามเกณฑ์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เขตพัฒนาพิเศษ EEC ความก้าวหน้าและการพัฒนาที่จับต้องได้ในกระแสความขัดแย้งทางการเมือง

เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ที่รัฐกำลังดำเนินโครงการอยู่นี้ หากพิจารณาถึงประโยชน์ในภายภาคหน้าและภาพโครงการที่จะเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ช่วยสร้างความยั่งยืนให้ประเทศได้ แต่กลับมีคนบางกลุ่มบางพวกต่อต้านความก้าวหน้าของประเทศ

รู้รอบเรื่อง Robotics ต้องให้ผู้เรียนฝึกคิดและเสริมสร้างทักษะในสถานประกอบการ

หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (Robotics and Automation) เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่ไทยกำลังเร่งพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะในระดับสูง ซึ่งองค์กรและสถานศึกษามากมายให้ความสำคัญ เช่น สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) ที่จัดตั้งหลักสูตร Bachelor of Engineering Program in Robotics and Automation Engineering เมื่อไม่กี่ปีมานี้

กลั่นทะเลเป็นน้ำจืด เมืองไทยก็ทำได้ หนึ่งในแผนบริหารจัดการน้ำภาคตะวันออก

แม้ประเทศไทยจะยังมีน้ำเหลือกินเหลือใช้ แต่ปัญหาโลกร้อน ภัยแล้งที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง เทคโนโลยีการกลั่นน้ำทะเลเป็นน้ำจืดเริ่มได้รับการพูดถึงมากขึ้น

MOST POPULAR

Hot News

SHARES
SHARES