Финансовый рынок предлагает на данный момент широкий выбор кредитных продуктов. Заёмщик волен выбирать то, что угодно именно ему в его конкретной ситуации. Мы в свою очередь, еслу взять в долг требуется небольшую сумму, рекомендуем оформить экспресс займ на карту онлайн. Преимущества данного вида микрозайма состоит не только в скорости его получения, но и в просто оформления и доступности его через сеть интернет - онлайн.
Wednesday, April 8, 2020

เปลี่ยน น้ำเสีย เป็นต้นทุนสู้ ‘ภัยแล้ง 2563’ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม นำร่องในพื้นที่ EEC ชู ญี่ปุ่น-จีน-สิงคโปร์ เป็นต้นแบบ

ถ้าสามารถเปลี่ยนน้ำเสีย ให้เป็น ‘ต้นทุน’ หมุนเวียนมาใช้ใหม่อย่างมีประสิทธิภาพได้ ย่อมเป็นประโยชน์ต่อพื้นที่ EEC

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต-เศรษฐกิจครัวเรือน ได้จริงหรือ?

เมื่อพูดถึง “คุณภาพชีวิต” และ “เศรษฐกิจครัวเรือนเกษตร” ในกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมวันนี้นั้น คงต้องชี้ให้ครอบคลุมถึงเรื่องเศรษฐกิจซึ่งเป็นประเด็นที่มีความหมายต่อการปรับสร้างชีวิตความเป็นอยู่ ที่จะเปลี่ยนแปลงยกระดับให้ดีขึ้นในแบบที่เป็นไปได้และทำได้

ศรีราชา : Little Osaka กับเบื้องหลังอสังหาฯ ขาขึ้น

ศรีราชา เมืองที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น Little Osaka เพราะมีชาวญี่ปุ่นอาศัยอยู่กว่า 8,000 คน เป็นพื้นที่ที่น่าสนใจมากขึ้นในปีนี้ โดยเฉพาะในด้านอสังหาริมทรัพย์ เนื่องจากการเกิดขึ้นของ EEC และอีกหลายปัจจัยบวกที่น่ารู้

มากกว่าการแถลงแผนธุรกิจปี 2563 ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ชี้ทิศทางและโอกาสพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย ใน EEC

อัปเดต ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่ EEC จากงานแถลงแผนธุรกิจ ปี 2563 ของ ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป

ฝาแฝดสนามบิน ‘อู่ตะเภา – สุวรรณภูมิ’ คือ ‘ฮาเนดะ – นาริตะ’ แห่งมหานครโตเกียว

ถ้าดูการบริหารสนามบินในต่างประเทศ จะพบว่ามีบริษัทที่ดูแลแตกต่างกันไป โดยบทความนี้จะพาไปดู 'สนามบินในโตเกียว' ที่มีผู้ประกอบการหลักอยู่ 2 ราย

EEC บทนำของความก้าวหน้ายุคใหม่ กับความคืบหน้าของงานในปี 2562

ราว 4 ทศวรรษที่ผ่านมา โลกพัฒนาไปอย่างก้าวหน้า-รวดเร็ว-รุนแรง-ทรงพลัง! ประเทศไทยที่ล้าหลังด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีมานาน จึงต้องเร่งปรับสร้างความก้าวหน้าครั้งใหญ่ ดังที่มีการกำหนด เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ซึ่งมีหลายโครงการที่กำลังสร้างความเปลี่ยนแปลงให้ประเทศ โดยสามารถบอกความคืบหน้าของการดำเนินงานในปี 2562 ได้ดังนี้

‘ศุภชัย’ ยืนยัน ประมูลอู่ตะเภาเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติ

ศุภชัย เจียรวนนท์ กล่าวขอบคุณทีมงานที่ได้ร่วมกันทำงานและทุ่มเทอย่างเต็มที่ในการประมูลโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก ภายใต้บริษัท ธนโฮลดิ้ง จำกัด และพันธมิตร

เปิดตัว ‘EEC Automation Park’ ศูนย์พัฒนาบุคลากร หุ่นยนต์ & ระบบอัตโนมัติ ตอบโจทย์อุตฯเป้าหมาย ต้นแบบความร่วมมือ รัฐ-เอกชน-สถาบันการศึกษา

ภาคอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ มีความต้องการบุคลากรมาก EEC Automation Park จึงเกิดขึ้น เพื่อตอบโจทย์ภารกิจนี้

เจาะแผนโรดโชว์ ‘นโยบายการลงทุน ปี 63’ ดึงนักธุรกิจจาก จีน ฮ่องกง เกาหลี เน้นเจาะรายประเทศ เข้าถึงระดับมณฑล

ตามติดภารกิจดึงดูดนักลงทุน เร่งเดินสายดึงดูดการลงทุน 12 อุตสาหกรรมเป้าหมาย เจาะรายประเทศ รายมณฑลมากขึ้น

แก้ “น้ำแล้ง” พื้นที่ EEC แบบอัจฉริยะด้วยหลัก 3R + IoT เปลี่ยน “น้ำเสีย” เป็น “น้ำดี”

ระยอง เป็น 1 ใน 3 จังหวัดที่เป็นเป้าหมายของการพัฒนาตามนโยบายเขตการพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ดังนั้นเพื่อสร้างความมั่นคงในการใช้ทรัพยากรน้ำในพื้นที่จึงถือเป็นปัจจัยสำคัญยิ่งต่อผลสำเร็จตามเป้าหมายของการพัฒนาเชิงพื้นที่ด้านต่างๆ ในพื้นที่ EEC

MOST POPULAR

Hot News

SHARES
SHARES