Friday, January 18, 2019

Alternative หรือ Disruptive เมื่อสื่อบันเทิงเดินมาถึงทางแยก (ตอนที่ 3)

ราวปี พ.ศ. 2548 การสร้าง IMAX เป็นความแปลกใหม่ที่ทำให้คนไทยได้ชมภาพยนตร์บนจอซูเปอร์ยักษ์ ต่อมาก็มี 4D Cinema ให้ดู คุณคิดว่าดีต่ออุตสาหกรรมภาพยนตร์หรือไม่?

ปลดแอก “เสื้อผ้าหน้าผม” กรณีศึกษา “กรุงเทพคริสเตียน”

แคมเปญของ “กรุงเทพคริสเตียน” ที่ริเริ่มให้นักเรียนแต่งชุด Private มาโรงเรียน ผมเคยเขียนไว้ว่า เสื้อผ้าหน้าผม ไม่เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแม้แต่น้อย

MOST POPULAR

Hot News