Friday, March 22, 2019

ตามติดภารกิจยกระดับ ‘พยาบาลไทย’ สู่ ‘นักจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ’ รับสังคมสูงวัย & อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

ได้เวลาเพิ่มทักษะให้ 'พยาบาลไทย' สู่นักจัดการสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว ตอบสนองการพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร ในเขตพื้นที่อีอีซี

ตีความ ‘ราคาที่เป็นธรรม’ ในแบบของนักปรัชญาและบาทหลวง ‘แอควินสกี้’

การสร้างความเชื่อมั่นให้แก่สังคม ผู้ประกอบธุรกิจ และคู่แข่งขัน จะทำให้เกิดกฎเกณฑ์ - หลักการอ้างอิง เช่น ราคาที่เป็นธรรม เพื่อกำหนดพฤติกรรมและผลที่ตามมา

MOST POPULAR

Hot News