Sunday, February 17, 2019

ค่านิยมเปลี่ยน! เด็กรุ่นใหม่เลือกเรียน ‘อาชีวะ’ มากกว่าสายสามัญ

แม้การศึกษายุคนี้ ใบปริญญายังมีมนต์ขลัง เด็กจบมัธยมต้น 70-80% ยังเทให้ใจให้การศึกษาสายสามัญ แต่แนวโน้มของเด็กรุ่นใหม่ในภูมิภาคอีอีซีกลับสนใจเรียนสายอาชีพหรืออาชีวะมากขึ้นเรื่อยๆ จนมีสัดส่วนใกล้เคียงกับการเรียนสายสามัญ

เร่งสปีด…ไฮสปีด ส่งเงื่อนไข ให้นายกกดปุ่ม…บทบาทที่ผู้นำต้องตัดสินใจ!!

โครงการรถไฟความเร็วสูง อย่างที่ทุกคนทราบว่าเป็นรูปแบบของโครงการการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน พูดง่ายๆ คือ การมาทำธุรกิจร่วมกัน ถ้ากำไรก็แบ่งกำไรด้วยกัน แต่ถ้าเกิดเสี่ยงอะไรขึ้นมา ก็ต้องรับความเสี่ยงร่วมกัน

ผังเมือง ‘อีอีซี’ ภารกิจ ‘เข็นครกขึ้นภูเขา’

บรรยากาศการประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนผังการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ ผังเมืองอีอีซี (ฉะเชิงเทรา-ชลบุรี-ระยอง) เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา เต็มไปด้วยสีสันแห่งความคิดเห็นอย่างยิ่ง