Thursday, October 17, 2019

ปฏิปักษ์ทางการเมือง กับ ระบบราชการที่อ่อนล้า สองส่วนที่ฉุดรั้ง “ความก้าวหน้าใหม่”

วันนี้...หากได้พิจารณาสภาพความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของบ้านเมือง ที่พยายามยกระดับประเทศสู่ความก้าวหน้าใหม่ในด้านสังคม - เศรษฐกิจโดยรวม จะพบสภาพน่ากังวลหลายประการ

EEC – OSS ดึงเงินลงทุน 5 ปี 5 แสนล้าน

ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือกพอ. ครั้งที่ 9/2562 วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา เรื่องหนึ่งที่นักลงทุนจับตามองคือการพิจารณาโครงการ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จแบบครบวงจร (One Stop Service: EEC - OSS) เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี

ดันภารกิจ เร่งปั๊มบุคลากรไมซ์มืออาชีพ ขานรับ ธุรกิจไมซ์ MICE ภาคตะวันออก บูม

ภารกิจเร่งด่วน เพื่อรองรับการเติบโตของ ธุรกิจไมซ์ MICE คือ การผลิตบัณฑิตไมซ์ สร้างคนไมซ์คุณภาพรุ่นใหม่ก้าวสู่ธุรกิจด้านนี้