Tuesday, November 20, 2018

ต้องเป็นเจ้าของเทคโนโลยีเท่านั้น EECi กับ ภารกิจเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร 100 เท่า

ภารกิจของ EECi คือการปลดแอกความเหลื่อมล้ำนั้น ซึ่งจะเป็นจุดพลิกโฉมการผลิตสินค้าเกษตรของไทย เพราะ 1 ใน 6 ของอุตสาหกรรมเป้าหมายใน EECi ก็คือ อุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ นั่นเอง

ลบภาพ ‘คนจบอาชีวะ’ เงินเดือนน้อย ธุรกิจ 182 แห่ง ฟันธง คนจบสายอาชีพ เจิดจรัส รับเงินเดือนเพิ่มแน่นอน

อัปเดตผลสำรวจ ชี้ คนจบอาชีวะ ระดับ ปวช.-ปวส.สาขาพาณิชย์-เทคนิค กลายเป็นดาวรุ่ง มาแรง และได้รับอัตราค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

แง่คิด – มุมมอง – ข้อเท็จจริง ในการพัฒนา EEC เมกะโปรเจกต์เปลี่ยนประเทศ!!!

การพัฒนาที่สร้างการเปลี่ยนผ่านระดับเมกะโปรเจกต์ เป็นเรื่องที่สาธารณชนจะให้ความสนใจ โดยเฉพาะการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ในประเทศที่มีขีดจำกัดด้านความรู้ การศึกษา การมีส่วนร่วม ในช่วงเวลาของการปรับตัวให้เท่าทันโลก!