Sunday, September 22, 2019

‘รถยนต์ไฟฟ้า EV Car’ นวัตกรรมแห่งโอกาส ยกระดับ ‘ธุรกิจน้ำมัน’ ให้ก้าวไปอีกขั้น

มีโอกาสอะไรที่บริษัทน้ำมันสามารถขยายการลงทุนไปในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับรถยนต์ไฟฟ้าได้บ้าง ไปอัปเดตกัน

ใครช่างคิด ประดิษฐ์ “นาโน” (ตอนจบ)

ภาพยนตร์เรื่อง Infinity เล่าถึงชีวประวัติของ “ริชาร์ด  ฟายน์แมน” ตั้งแต่เล็กยันถึงก่อนหน้าที่จะได้รับรางวัลโนเบล โดยโฟกัสไปที่ชีวิตรักแบบเมโลดรามาของเขาเป็นหลัก

ใครช่างคิด ประดิษฐ์ “นาโน” (ตอนที่ 2)

QED (Quantum Electrodynamics) คือทฤษฎีที่สามารถนำมาใช้สำหรับอธิบายปรากฏการณ์ทางแม่เหล็ก และปรากฏการณ์ทางไฟฟ้าในระดับจิ๋วแจ๋วเจาะโลก ซึ่งประวัติศาสตร์ได้ให้การยอมรับว่ามีความแม่นยำสูงที่สุดในปัจจุบัน