Friday, January 18, 2019

‘จัดการน้ำ’ ผ่าน ‘บอร์ดเกม’ การเรียนรู้แนวใหม่ เด็กหรือผู้ใหญ่ก็โหลดไปเล่นได้

สรุปแนวคิดจากผู้ชนะการประกวดออกแบบ 'บอร์ดเกม' ในโครงการของขวัญจากพ่อ (Gifts from Dad) ปีที่ 2 ในหัวข้อ 'จัดการน้ำเพื่อชีวิต คิดอย่างสร้างสรรค์' พร้อมทั้งแนะนำเครื่องมือที่ส่งเสริมการเรียนรู้แนวใหม่

เปิดตัวนวัตกรรมต้อนรับวันเด็ก ‘AI คัดกรองเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้’ ฝีมืออาจารย์วิศวกรรม มธ.

แนะนำนวัตกรรมต้อนรับวันเด็กปีนี้ ที่นำเสนอทางออกของปัญหาความบกพร่องทางการเรียนรู้ของเด็ก โดยการนำ AI มาสร้างโปรแกรม ‘AI คัดกรองเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้’ ฝีมือนักวิจัยไทย

Alternative หรือ Disruptive เมื่อสื่อบันเทิงเดินมาถึงทางแยก (ตอนจบ)

ปลายยุคทศวรรษ 1990 มีภาพยนตร์ 2 เรื่องที่สร้างความฮือฮาในหมู่คอหนัง คือ Sliding Doors และ Run Lola Run เพราะผ่ากฎเกณฑ์การเล่าเรื่องที่ฮอลลีวูดเคยทำมา