Wednesday, November 20, 2019

สาเหตุที่ Fed & มาตรการทางภาษี ไม่สามารถใช้แก้ปัญหาเศรษฐกิจถดถอยได้

ไม่ว่าความผันผวนในตลาดการเงินจะเป็นอย่างไร มักมีการเชื่อมโยงความอยู่รอดกับ ธนาคารกลางสหรัฐ หรือ Fed แต่ตอนนี้ลำพังแค่ FED ไม่สามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้

ทำไมต้องเป็น ‘กาลิมันตันตะวันออก’ เมืองหลวงใหม่ ประเทศอินโดนีเซีย แทน ‘จาการ์ตา’

ทำไม อินโดนีเชีย ถึงตัดสินใจประกาศ “ย้ายเมืองหลวง” มายังจังหวัดกาลิมันตันตะวันออก หาคำตอบได้จากบทความนี้

หมดเวลา ‘ประชานิยม’ ถ้าอยากให้เศรษฐกิจฟื้นตัวได้ รัฐต้องพูดความจริง

บทความวิเคราะห์แนวทางแก้ปัญหาเศรษฐกิจของภาครัฐ พร้อมคำแนะนำ เช่น การพูดแบบรายงานข้อเท็จจริงต่อสังคม น่าจะทำให้คนไทยมีความพร้อมในการเตรียมตัวที่ดีกว่าการฝืนสร้างแนวทางประชานิยม หรือมาตรการต้านวงจรเศรษฐกิจที่กำลังถดถอย
SHARES
SHARES