Friday, March 22, 2019

หรือภาพจำ ‘รถไฟไทย’ ทำให้เรามองข้าม ‘รถไฟความเร็วสูง’?

ประเทศไทยกำลังจะมี 'รถไฟความเร็วสูง' ที่สมบูรณ์แบบหลายเส้นทาง ทั้งเส้นที่เชื่อมต่อ 3 สนามบินพื้นที่ EEC เชื่อมต่อกรุงเทพสู่เมืองหลักในภาคอีสาน เหนือ และใต้ น่าเสียดายอยู่บ้างก็ตรงที่ภาพลักษณ์ของ 'รถไฟไทย' ไม่ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจประโยชน์ของระบบรางให้แก่สังคมสาธารณะนัก!

หากการเลือกตั้งครั้งนี้มีการเล่นนอกกติกา อาจสะเทือน #ภูมิรัฐศาสตร์ และอาจถูกลงโทษผ่าน ‘แฮชแท็ก’

หากผลการเลือกตั้ง 2562 ออกมาไม่สุจริตหรือพรรคใดๆ ถูกคุกคาม อาจเกิดปัญหาหลังเลือกตั้งอย่างที่กัมพูชาเผชิญอยู่ และอาจมี 'แฮชแท็ก' เป็นภัยคุกคามตามมา

น่าจะมีความผิดพลาดบางประการที่ทำให้ ‘เศรษฐกิจ’ ของเราเติบโตช้า

รัฐอุกกาบาต มีตำแหน่งที่ตั้งของตนเองทางภูมิเศรษฐกิจระดับเทพ เป็นที่ยอมรับของนานาชาติ ในขณะที่ตำแหน่งด้านภูมิรัฐศาสตร์นั้นไม่ได้อยู่ในฐานะรัฐดาวเทียมฐานวัตถุดิบธรรมชาติเลย