Sunday, September 22, 2019

ดราม่า ‘กระดุม 5 เม็ด’ การเมืองกับความจนที่ยังพูดวนๆ ในแบบเดิมๆ

บทความวิเคราะห์วาทกรรมเรื่อง “ที่ดิน” ที่มีการอภิปรายผ่านนัยของ "กระดุม 5 เม็ด" ว่าช่วยแก้ปัญหาความยากจนได้จริงหรือไม่ พร้อมคำอธิบาย

มองลอดแว่น กะเทาะ 6 แก่น ความเจริญและศิวิไลซ์ในจีน

ความเจริญของจีนมาทางไหน ความศิวิไลซ์เกิดขึ้นได้อย่างไร นี่คือแง่มุมที่ พี่ต้น - พัลลภ สามสี บรรณาธิการไทยซึ่งไปทำงานในจีนนานถึง 5 ปี เห็นและเล่าให้เราฟัง

5 ข้อสังเกตหลังจากฟัง ‘การแถลงนโยบายของรัฐบาล’

การแถลงนโยบายของภาครัฐ ครั้งล่าสุด มี 5 ประเด็นที่ผู้เขียนเห็นว่าน่าสนใจ โดยเกี่ยวกับการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐและการกำหนดนโยบายที่ยังมีช่องโหว่ในหลากหลายด้าน