Tuesday, August 20, 2019

Tag: กรมโยธาธิการและผังเมือง

เปิดใจฟัง ‘ผังเมืองใหม่ จ.ฉะเชิงเทรา’ จากมุมมองภาคประชาชน จุดประเด็นพัฒนาพื้นที่ริมน้ำ สู่ความยั่งยืน

อัปเดตการรับฟังความคิดเห็นผังเมืองใหม่ จ.ฉะเชิงเทรา เรื่องแนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดินในจังหวัด และที่ดินริมฝั่งแม่น้ำบางปะกง

ผังเมือง ‘อีอีซี’ ภารกิจ ‘เข็นครกขึ้นภูเขา’

บรรยากาศการประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนผังการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ ผังเมืองอีอีซี (ฉะเชิงเทรา-ชลบุรี-ระยอง) เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา เต็มไปด้วยสีสันแห่งความคิดเห็นอย่างยิ่ง

ผ่าผังเมือง ‘อีอีซี’ ในมุมมอง ‘มณฑล สุดประเสริฐ’ สมาร์ทซิตี้…ไม่ใช่แค่ไฮเทค

ผังเมืองรวมฉบับใหม่ใน 3 จังหวัดภาคตะวันออก ฉะเชิงเทรา ระยอง ชลบุรี หรือ ผังเมืองอีอีซี ที่กำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้ ถือเป็นผังเมืองรวมฉบับที่สมบูรณ์แบบที่สุดของเมืองไทย

บัญญัติ 8 ประการ ‘ผังเมืองอีอีซี’ ชีวิตน่าอิจฉาระดับ ‘ท็อปไฟว์’

ผังเมืองรวมฉบับใหม่ใน 3 จังหวัดภาคตะวันออก ฉะเชิงเทรา ระยอง ชลบุรี ที่กำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้ (คาดว่าจะประกาศใช้ได้ในเดือนสิงหาคม 2562) ถือเป็นผังเมืองรวมฉบับที่สมบูรณ์แบบที่สุดของเมืองไทย ชนิดที่คนในเมืองหลวงเห็นแล้วยังต้องอิจฉา

‘ผังเมืองอีอีซี’ โมเดลบริหารจัดการเมืองรูปแบบใหม่ พื้นที่ไหน?…ห้ามแตะ!

หากเป็นไปตามกรอบเวลา 'ผังเมืองใหม่ในอีอีซี' จะแล้วเสร็จในช่วงไตรมาส 2 ก่อนนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (ครม.) และประกาศใช้ภายในเดือนสิงหาคม 2562 เพื่อเป็นต้นแบบนำไปประยุกต์ใช้กับเมืองในพื้นที่อื่นๆ ต่อไป

MOST POPULAR

Hot News