Friday, May 24, 2019

Tag: การกำหนดราคา

ตีความ ‘ราคาที่เป็นธรรม’ ในแบบของนักปรัชญาและบาทหลวง ‘แอควินสกี้’

การสร้างความเชื่อมั่นให้แก่สังคม ผู้ประกอบธุรกิจ และคู่แข่งขัน จะทำให้เกิดกฎเกณฑ์ - หลักการอ้างอิง เช่น ราคาที่เป็นธรรม เพื่อกำหนดพฤติกรรมและผลที่ตามมา

แผนที่ที่กำหนดขึ้นเองและการดำรงอยู่ของ ‘รัฐอุกกาบาต’

'รัฐอุกกาบาต' เป็นปรากฏการณ์ของรัฐที่กำหนด 'แผนที่' ตามกายภาพของตนเอง โดยมองตนเองเป็นศูนย์กลางของดุลยภาพอำนาจภายในประเทศ และไม่ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของยุคมหาอำนาจหลายขั้ว 

MOST POPULAR

Hot News