Sunday, January 20, 2019

Tag: การขยายตัวทางเศรษฐกิจ

ข้อโต้แย้งคือ ตัวประกันทางการค้า ที่มีผลต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจโดยตรง

หลังปีใหม่ หลายคนคาดหวังชีวิตความเป็นอยู่ของตนเองว่าจะดีขึ้น ควบคู่กับการดูชะตาราศีของตนเอง ซึ่งก็สร้างความเชื่อมั่นได้ในระดับหนึ่ง แต่ปัญหาที่ต้องเจอคือ เงินในกระเป๋ายังแฟบอยู่ เมื่อไหร่จะตุง?

MOST POPULAR

Hot News