Thursday, April 25, 2019

Tag: ความมั่นคงทางอาหาร

อัปเดตเทรนด์ ‘Cultured meat’ เนื้อสัตว์ที่ผลิตในห้องแล็บ อาหารแห่งอนาคตตอบโจทย์ ‘วิกฤตการขาดแคลนอาหารของโลก’

ความท้าทาย วิกฤต และโอกาสที่อุบัติขึ้นจากกระบวนการผลิต ‘Cultured meat’ มีอะไรบ้าง ไปอัปเดตกัน

เพื่อ ‘ความมั่นคงทางอาหาร’ รู้ไหมว่าสังคมโลกกำลังทำอะไรเพื่อ ‘อุตสาหกรรมอาหารและการเกษตร’ ?

บทความสรุปจาก 'งานสัมมนาธุรกิจเพื่อสังคมระดับนานาชาติด้านอาหารและเกษตรกรรมครั้งที่ 6' งานที่องค์กรทั่วโลกมุ่งสร้างความร่วมมือและผลักดันการใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมเพื่อสร้าง 'ความมั่นคงทางอาหาร (Food Security)' ให้แก่โลกของเรา

MOST POPULAR

Hot News