Thursday, April 25, 2019

Tag: คุณภาพชีวิต

รับ ‘วันผู้สูงอายุแห่งชาติ’ ด้วยบทเรียนรับมือ ‘สังคมผู้สูงอายุ’ เปรียบเทียบ ไทย-ญี่ปุ่น-เกาหลี

ถอดบทเรียนแนวทางการบริหารจัดการสังคมผู้สูงอายุด้วยนวัตกรรมทางสังคม ซึ่งเป็นโมเดลที่หลายประเทศนำไปปรับใช้และได้ผลเป็นที่น่าพึงพอใจ

เทรนด์ของศตวรรษที่ 21 มลพิษหลบไป New S-Curve อุตสาหกรรมใหม่ กำลังมา

รัฐบาลปักหมุดชัดเจนว่าจะให้การส่งเสริมและสนับสนุนเฉพาะกลุ่ม อุตสาหกรรมใหม่ หรือ New S-Curve 10 กลุ่มเท่านั้น เพราะเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตสินค้า และที่สำคัญช่วยลดมลพิษ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ถึงเวลาคิด ‘แพลตฟอร์มการค้า’ เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ ‘พี่น้องชายแดนภาคใต้’

การพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องชายแดนภาคใต้นั้น ไม่จำเป็นต้องฝึกอาชีพอย่างที่เคยทำกัน แต่ควรคิดค้นแพลตฟอร์มเพาะพันธุ์การเติบโตเพื่อชีวิตความเป็นอยู่

MOST POPULAR

Hot News