Monday, July 22, 2019

Tag: คุณภาพชีวิต

Top 10 เมืองที่ดีที่สุดในโลก ด้านคุณภาพชีวิตและมาตรฐานการครองชีพ

ทุกปี Mercer Human Resource Consulting บริษัทวิจัยคุณภาพชีวิตพลเมืองทั่วโลก จะประกาศผลการจัดอันดับเมืองในแง่ของ 'มาตรฐานการครองชีพ' ไว้อย่างน่าสนใจ และปี 2019 ผู้เขียนก็นำ 10 อันดับ พร้อมบทวิเคราะห์ของแต่ละเมืองมาฝาก

World Happiness Report 2019 : ผลประโยชน์ของชาติคือ ความสุขของประชาชน

จากการสอบถามชีวิตความเป็นอยู่ว่า มีความสุขแค่ไหนจากระดับ 0 ถึง 10 ประชาชนในชาติมหาอำนาจ ประเทศในกลุ่มพัฒนาแล้ว ไม่ติดอันดับ 10 แรกที่มีความสุขที่สุดในโลก โดยประเทศที่ติดอันดับต้นๆ นั้น น่าสนใจว่าเหตุใดจึงเป็นประเทศที่อยู่ใน 'ทวีปยุโรป' ซะส่วนใหญ่

รับ ‘วันผู้สูงอายุแห่งชาติ’ ด้วยบทเรียนรับมือ ‘สังคมผู้สูงอายุ’ เปรียบเทียบ ไทย-ญี่ปุ่น-เกาหลี

ถอดบทเรียนแนวทางการบริหารจัดการสังคมผู้สูงอายุด้วยนวัตกรรมทางสังคม ซึ่งเป็นโมเดลที่หลายประเทศนำไปปรับใช้และได้ผลเป็นที่น่าพึงพอใจ

เทรนด์ของศตวรรษที่ 21 มลพิษหลบไป New S-Curve อุตสาหกรรมใหม่ กำลังมา

รัฐบาลปักหมุดชัดเจนว่าจะให้การส่งเสริมและสนับสนุนเฉพาะกลุ่ม อุตสาหกรรมใหม่ หรือ New S-Curve 10 กลุ่มเท่านั้น เพราะเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตสินค้า และที่สำคัญช่วยลดมลพิษ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ถึงเวลาคิด ‘แพลตฟอร์มการค้า’ เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ ‘พี่น้องชายแดนภาคใต้’

การพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องชายแดนภาคใต้นั้น ไม่จำเป็นต้องฝึกอาชีพอย่างที่เคยทำกัน แต่ควรคิดค้นแพลตฟอร์มเพาะพันธุ์การเติบโตเพื่อชีวิตความเป็นอยู่

MOST POPULAR

Hot News