Sunday, February 17, 2019

Tag: ฉะเชิงเทรา

ผังเมือง ‘อีอีซี’ ภารกิจ ‘เข็นครกขึ้นภูเขา’

บรรยากาศการประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนผังการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ ผังเมืองอีอีซี (ฉะเชิงเทรา-ชลบุรี-ระยอง) เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา เต็มไปด้วยสีสันแห่งความคิดเห็นอย่างยิ่ง

จาก Smart Village สู่ Smart City ‘แปดริ้วโมเดล’ เมืองที่ใครก็อยากไปอยู่

ฉะเชิงเทรา 1 ใน 3 จังหวัดระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี ที่ถูกเลือกจาก คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ให้นำร่องพัฒนาเป็นเมืองอัจฉริยะ หรือ Smart city

ทหารยุติการขับเคลื่อนกิจกรรมบนพื้นฐานของความขัดแย้ง ยืนยัน! ไม่มีการใช้พื้นที่โยธะกาสร้างเมืองใหม่ใน อีอีซี

จากข่าวที่ก่อให้เกิดความสับสนต่อชาวบ้านในตำบลโยธะกา จังหวัดฉะเชิงเทรา ว่าจะมีการนำพื้นที่ 4,000 ไร่ ไปให้เอกชนเช่าทำเมืองใหม่ในอีอีซีนั้น...ไม่เป็นความจริง

ซีพี… กับกลุ่มเคลื่อนไหวที่ใช้ชาวโยธะกาปลุกกระแสต้าน!!!

เครือเจริญโภคภัณฑ์ หรือ ซีพี ได้รับรางวัลจาก UN ให้เป็นองค์กรธุรกิจสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน ถึงกระนั้น ก็ไม่วายที่จะต้องถูกคนบางกลุ่มพยายามสร้างความคิดลบๆ เรื่องที่ดิน 4,000 ไร่

ไขปริศนา ‘บางน้ำเปรี้ยว’ เมืองใหม่ในอีอีซี…ยังไม่มีการมอบพื้นที่ให้เอกชนรายใด?

ที่ดินราชพัสดุอยู่นอกเหนืออำนาจของอีอีซี ในการที่จะจัดสรรให้เอกชนรายใดเช่าเพื่อทำประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง หากอีอีซีต้องการที่ราชพัสดุดังกล่าวก็ต้องทำเรื่องขอใช้ แต่เมื่อเกิดประเด็นคำถามขึ้นมากมาย ก็ต้องตามหาคำตอบ

เครือข่าย CAEC แปดริ้วแนะ 6 แนวทางแก้ ปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ ในพื้นที่ EEC

ปัจจุบันพบว่ามีขยะพลาสติกและขยะอิเลคทรอนิคส์ ที่ส่งมาจากต่างประเทศเป็นจำนวนมาก ความสั่นสะเทือนอื่นๆ จากประชาชนที่ได้รับผลกระทบต่อตนเองและชุมชน และมีความฝังใจว่าโรงงานอุตสาหกรรมจะทำให้เกิดมลพิษไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่ง จนทำให้เกิดการรวมตัวกันต่อต้านโรงงานทุกประเภทที่จะมาก่อตั้งในพืนที่

MOST POPULAR

Hot News