Tuesday, June 2, 2020

Tag: ดร.สุภาภรณ์ วัชรพฤกษาดี

เปิดเส้นทางสายงานวิจัย ‘ไวรัสติดต่อจากสัตว์สู่คน’ ของ ‘ดร.สุภาภรณ์ วัชรพฤกษาดี’ นักเทคนิคการแพทย์ไทย ผู้ค้นพบ ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ตัวจริง

ดร.สุภาภรณ์ วัชรพฤกษาดี ได้สร้างชื่อเสียงให้วงการแพทย์และวงการวิจัยไทย ในฐานะผู้ค้นพบไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ตัวจริง

MOST POPULAR

Hot News

SHARES
SHARES