Sunday, June 7, 2020

Tag: ตัวต่อเลโก้

LEGO 5.0 เมื่อ “ของเล่น” ยกระดับสู่ “วัฒนธรรม” (ตอนพิเศษ)

LEGO Serious Play เป็นโครงการที่ LEGO คิดค้นขึ้น เพื่อใช้ LEGO แก้ปัญหาภายในองค์กรเอง โดยมีโจทย์หลักคือ ดึงศักยภาพของพนักงาน LEGO ออกมาให้ได้มากที่สุด

LEGO 5.0 เมื่อ “ของเล่น” ยกระดับสู่ “วัฒนธรรม” (ตอนจบ)

ตอนสุดท้ายของ Series ขนาดยาว LEGO 5.0 ของเล่นจากเดนมาร์กที่มีแฟนคลับทั่วโลก กับบทสรุปจุดแข็งของแบรนด์ที่มีการยกระดับสินค้าและเข้ากับวัฒนธรรมร่วมสมัย

LEGO 5.0 เมื่อ “ของเล่น” ยกระดับสู่ “วัฒนธรรม” (ตอนที่ 9)

การเปิดศูนย์ LEGO Certified Shop ที่สยาม พารากอน ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจาก LEGO Group ที่เดนมาร์ก โดยมี 'LEGO Architecture' อวดโฉมวืถีไทยผ่านตัวต่อด้วย

MOST POPULAR

Hot News

SHARES
SHARES