Friday, June 21, 2019

Tag: (นิด้า

ผลสำรวจ ‘CEO Survey ปี 2562’ ชี้ชัด การท่องเที่ยว & การลงทุนใน EEC เป็นปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญทางเศรษฐกิจ

ฟังมุมมอง เหล่า CEO ที่เชื่อมั่นว่า ทิศทางเศรษฐกิจไทยในปี 2562 จะขยายตัว โดยมีปัจจัยด้านการท่องเที่ยวและการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจอีอีซี เป็นตัวชูโรง

MOST POPULAR

Hot News