Финансовый рынок предлагает на данный момент широкий выбор кредитных продуктов. Заёмщик волен выбирать то, что угодно именно ему в его конкретной ситуации. Мы в свою очередь, еслу взять в долг требуется небольшую сумму, рекомендуем оформить экспресс займ на карту онлайн. Преимущества данного вида микрозайма состоит не только в скорости его получения, но и в просто оформления и доступности его через сеть интернет - онлайн.
Friday, April 10, 2020

Tag: ปฏิรูปการศึกษาไทย

หยุดความสูญเปล่าของการศึกษา…สร้างคุณค่าใหม่ด้วย​ Global Standard

บทความที่อธิบายถึงการพัฒนาบุคลากรและการศึกษาตามแนวทาง 'EEC Model Type A' ที่จะมาหยุดความสูญเปล่าจากการจัดการศึกษาแบบเดิมๆ และสร้างคุณค่าใหม่ อาชีพใหม่ ซึ่งเป็นที่ต้องการในระดับ Global Standard

ไทป์ A เจ๋งกว่าเกรด A แนวทางการศึกษายุคใหม่

โมเดลการศึกษาไทยกำลัง ‘เข้ม’ และ ‘ข้น’ เนื่องจากการปรับตัวของหลายสถาบัน เพื่อหลีกหนีทฤษฎีแบบเดิมก้าวเข้าสู่การแข่งขันยุคใหม่

EEC HDC พลิกขั้วการศึกษาไทย เด็กอาชีวะจบใหม่เงินเดือนแซงหน้าปริญญา

ระบบการศึกษาไทยถูกวิจารณ์ว่าขาดประสิทธิภาพ การผลิต ‘คน’ สวนทางกับความต้องการ ‘แรงงาน’ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา มีงานสัมมนาโครงการประเมินความต้องการกำลังคนของอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) (ระยะที่ 1) เพื่อแก้ปัญหาบัณฑิตตกงานกว่า 4.5 แสนคน

การศึกษายุคใหม่ อย่างน้อยต้องปรับสร้างการจัดการใหม่ 3 เรื่องสำคัญ เพื่อพ้นจากความล่มสลาย!

โลกวันนี้ ผู้เรียนต้องการ 'โค้ช - ผู้ชี้แนะ' มากกว่า 'ครู' การศึกษาแบบเดิมๆ จึงต้องปรับสู่ 'การศึกษายุคใหม่' โดยต้องมีการจัดการ 3 เรื่องสำคัญ เพื่อพาประเทศพ้นจากความล่มสลายและก้าวทันโลก!

จาก ‘STEM สู่ STEAM’ เจาะแผนปั้นมัธยมศึกษาต้นแบบ ความหวังใหม่สร้างเยาวชนคุณภาพป้อนภาคอุตสาหกรรมไทย

อัปเดตแนวคิดและต้นแบบการสร้างทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ให้เยาวชนไทย จาก ‘STEM สู่ STEAM’

2 ทศวรรษ ศตวรรษที่ 21 ผ่าตัดการศึกษาไทย ด้วยแนวคิดใหม่ EEC HDC

โลกได้เข้าสู่ “ศตวรรษที่ 21” มาเป็นปีที่ 19 ย่างเข้าปีที่ 20 หรือ 2 ทศวรรษแล้ว และ “ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21” คือเป้าหมายสำคัญของการจัดการศึกษาและการเรียนรู้

หนึ่งในราชภัฏเตรียมเชื่อม ‘คอร์สออนไลน์’ พาเด็กไทยในต่างจังหวัด เข้าถึงการศึกษาระดับโลก

คนในแวดวงการศึกษาจะได้ยินคำบ่นบ่อย ว่า เด็กน้อยลง เด็กคุณภาพแย่ลง แต่ละสถานศึกษาจึงต้องปรับตัวให้เหมาะกับยุคจิทัล เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งหนึ่งมีแนวคิดที่น่าสนใจเกี่ยวกับ คอร์สออนไลน์ เราจึงนำมาบอกต่อ

ไกด์ไลน์ 10 โซลูชันส์ ที่ ‘ภาคการศึกษา’ ต้องทำเพื่อพลิกโฉมการเรียนรู้

แก่นแกนที่เป็นสภาวะของระบบนิเวศทางสังคมยุคใหม่ ซึ่งนำพาให้ 'การศึกษา' เข้าสู่โซนนิ่งของการถูก disruption มี 5 ประเด็นสำคัญ นำมาสู่ 10 เรื่องที่คนในแวดวงการศึกษายุค 4.0 ต้องรู้ ต้องเข้าใจ และต้องทำ

3 ปัญหาเก่า + 2 ความท้าทายใหม่ ชี้ชะตา ‘นโยบายการศึกษาไทย’ ไปต่ออย่างไร หลังเลือกตั้ง 2562

แม้ว่าเวทีเสวนา 'ชวนพรรคร่วมคิด พลิกห้องเรียน เปลี่ยนไทยทันโลก' จะจัดขึ้นไปตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคม 2...

‘มิติใหม่การศึกษาไทย ในศตวรรษที่ 21’ เส้นชัยหลังเลือกตั้ง ที่ฝากความหวังไว้กับ 7 พรรคการเมือง ว่าที่รัฐบาลใหม่

ถอดมุมคิด 7 พรรคการเมือง เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาไทย มิติใหม่ของการศึกษาไทย ในศตวรรษที่ 21 อย่างที่คาดหวังหรือไม่ รับรู้กันผ่านเวทีเสวนานี้

MOST POPULAR

Hot News

SHARES
SHARES