Saturday, June 6, 2020

Tag: ปัญหาทางเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจจะโตอย่างไร เมื่อเราสูญเสียความสามารถในการแข่งขันให้จีนและเวียดนาม

บทความขนาดยาวโดย ศิวะ หงษ์นภา คนไทยที่มีความเชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์เศรษฐกิจ การทำวิจัยแบบลงลึก ซึ่งมาเผยมุมมองอย่างรอบด้านที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจประเทศไทย และแม้ว่าเราจะสูญเสียความสามารถในการแข่งขันให้จีนและเวียดนาม แต่ยังมีแสงสว่างนำทางและโอกาสให้เราก้าวไปข้างหน้าและเติบโตต่อได้

New Year’s Resolution : 3 สิ่งที่ควรทำเมื่อเริ่มปีใหม่

ช่วงปลายปี ฝรั่งมักจะชอบทำ New Year's Resolution คือ การวางแผนว่าจะทำอะไรบ้างในปีใหม่ ซึ่งในฐานะนักลงทุน ก็จะชวนทบทวนผลลัพธ์จากการลงทุนและเรื่องอื่นๆ รวมเป็น 3 ข้อ พร้อมคำแนะนำ

ชะตากรรมด้านภาษี-แรงงาน-ผู้สูงอายุในญี่ปุ่น สะท้อนภาพอนาคตเมืองไทย

การเพิ่มความเข้มข้นของสงครามภาษีระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนและการเติบโตของความตึงเครียดทางการค้าระหว่างโตเกียวและโซล เป็นปัจจัยสำคัญในการลดการผลิตภาคอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นลงอย่างมาก

จับสัญญาณทางเศรษฐกิจว่าไม่ค่อยจะดีจาก พันธบัตรรัฐบาลเยอรมัน

วิเคราะห์เว็บไซต์ Investbrothers.ru จากที่มีการรายงานว่า เศรษฐกิจยุโรปส่งสัญญาณว่าไม่น่าจะดี เพราะพันธบัตรรัฐบาลเยอรมันอายุ 30 ปี มีอัตราผลตอบแทนติดลบ นักลงทุนจึงไม่สามารถคาดหวังผลกำไรใดๆ ได้ และเรื่องนี้อาจจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลก

สาเหตุที่ Fed & มาตรการทางภาษี ไม่สามารถใช้แก้ปัญหาเศรษฐกิจถดถอยได้

ไม่ว่าความผันผวนในตลาดการเงินจะเป็นอย่างไร มักมีการเชื่อมโยงความอยู่รอดกับ ธนาคารกลางสหรัฐ หรือ Fed แต่ตอนนี้ลำพังแค่ FED ไม่สามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้

หมดเวลา ‘ประชานิยม’ ถ้าอยากให้เศรษฐกิจฟื้นตัวได้ รัฐต้องพูดความจริง

บทความวิเคราะห์แนวทางแก้ปัญหาเศรษฐกิจของภาครัฐ พร้อมคำแนะนำ เช่น การพูดแบบรายงานข้อเท็จจริงต่อสังคม น่าจะทำให้คนไทยมีความพร้อมในการเตรียมตัวที่ดีกว่าการฝืนสร้างแนวทางประชานิยม หรือมาตรการต้านวงจรเศรษฐกิจที่กำลังถดถอย

จีนเลือกวิธี ‘ลดดอกเบี้ย – เพิ่มปริมาณสินเชื่อ’ ในระบบธนาคาร เพื่อกระตุ้นอุปสงค์ภายในประเทศ

จีน 'ลดดอกเบี้ย' โดยมีเป้าหมายที่จะเป็นแหล่งเงินทุนอันมั่นคงสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก (TMLF) ซึ่งมีเงื่อนไขในการให้สินเชื่อที่มีสิทธิพิเศษมากคือ ให้กู้เงินได้นานถึง 3 ปี และการชำระดอกเบี้ยครั้งแรกจะครบกำหนดภายใน 1 ปี นับเป็นกลไกทางการเงินที่จีนผ่อนคลายลงมาก

อะไรบ้างที่เป็นอุปสรรคของ ‘ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ’ ที่ส่งผลต่อปัญหาปากท้องของประชาชน

เผยอุปสรรคของการพัฒนาประเทศในหลายๆ รัฐ ซึ่งนอกจากเรื่อง 'วิสัยทัศน์' จะมีผลต่อ 'ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ' ยังมีเรื่องการ 'คัดเลือกคน - คัดเลือกฝ่าย' เข้ามาบริหารจัดการประเทศ ฯลฯ

ต้นตอที่ทำให้ ‘เศรษฐกิจโลก’ อยู่ท่ามกลางระบบกาแล็กซี่โลกเก่ากับโลกใหม่

บทสรุปที่เห็นได้ชัดเจนในปี 2561 คือ รัฐศูนย์กลาง รัฐอิสระ และรัฐดาวเทียม ลดการพึ่งพาศูนย์กลางเก่าของเศรษฐกิจโลก และยังทำตามคำแนะนำของ IMF มานานกว่า 20 ปี

MOST POPULAR

Hot News

SHARES
SHARES