Friday, August 23, 2019

Tag: ผังเมือง

สัมภาษณ์พิเศษ ทัศนีย์ เกียรติภัทราภรณ์ รองเลขาธิการ EEC เรื่อง ‘ผังเมืองอีอีซี’ Master Plan ฉบับแรกของเมืองไทยกับรอยต่างทางความคิด

นางสาวทัศนีย์ เกียรติภัทราภรณ์ รองเลขาธิการสายงานพัฒนาพื้นที่และชุมชน สกพอ. เปิดโอกาสให้สื่อมวลชนสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับ ‘ผังเมืองอีอีซี’ Master Plan ฉบับแรกของเมืองไทย

3 ทางเลือกของนักลงทุนข้ามชาติ ไทย-เวียดนาม หรือ อินเดีย

แม้ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐอเมริกา จะประกาศผ่านเวทีประชุมกลุ่มผู้นำประเทศ G20 ยุติการขึ้นภาษีสินค้านำเข้าล็อตใหม่จากจีนแต่ดูเหมือนว่ากระแสเทรดวอร์จะไม่จบลงง่ายๆ

เปิดใจฟัง ‘ผังเมืองใหม่ จ.ฉะเชิงเทรา’ จากมุมมองภาคประชาชน จุดประเด็นพัฒนาพื้นที่ริมน้ำ สู่ความยั่งยืน

อัปเดตการรับฟังความคิดเห็นผังเมืองใหม่ จ.ฉะเชิงเทรา เรื่องแนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดินในจังหวัด และที่ดินริมฝั่งแม่น้ำบางปะกง

ผังเมือง ‘อีอีซี’ ภารกิจ ‘เข็นครกขึ้นภูเขา’

บรรยากาศการประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนผังการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ ผังเมืองอีอีซี (ฉะเชิงเทรา-ชลบุรี-ระยอง) เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา เต็มไปด้วยสีสันแห่งความคิดเห็นอย่างยิ่ง

ผ่าผังเมือง ‘อีอีซี’ ในมุมมอง ‘มณฑล สุดประเสริฐ’ สมาร์ทซิตี้…ไม่ใช่แค่ไฮเทค

ผังเมืองรวมฉบับใหม่ใน 3 จังหวัดภาคตะวันออก ฉะเชิงเทรา ระยอง ชลบุรี หรือ ผังเมืองอีอีซี ที่กำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้ ถือเป็นผังเมืองรวมฉบับที่สมบูรณ์แบบที่สุดของเมืองไทย

‘ผังเมืองอีอีซี’ โมเดลบริหารจัดการเมืองรูปแบบใหม่ พื้นที่ไหน?…ห้ามแตะ!

หากเป็นไปตามกรอบเวลา 'ผังเมืองใหม่ในอีอีซี' จะแล้วเสร็จในช่วงไตรมาส 2 ก่อนนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (ครม.) และประกาศใช้ภายในเดือนสิงหาคม 2562 เพื่อเป็นต้นแบบนำไปประยุกต์ใช้กับเมืองในพื้นที่อื่นๆ ต่อไป

ผ่าร่างผังเมืองรวมกรุงเทพฯ ปี 2563 เปลี่ยนโฉมเมืองกรุงให้เป็น ‘กรุงเทพฯ สมาร์ทซิตี้’

เจาะแผนผังเมืองรวมใหม่ที่จะมาใช้แทนผังเมืองเก่า ซึ่งคาดว่าจะยกร่างเสร็จในปี 2563 ว่าจะใช้ในการเนรมิต ‘กรุงเทพฯสมาร์ทซิตี้’ ในแง่ใดบ้าง

MOST POPULAR

Hot News