Thursday, November 14, 2019

Tag: ฟาร์มดิจิทัล

ต้นแบบ ‘ฟาร์มดิจิทัล’ นวัตกรรมอัจฉริยะ เอาชนะทุกข้อจำกัดการทำเกษตรในประเทศ ‘สิงคโปร์’

การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสม มาใช้ในการวางระบบการบริหารจัดการการเกษตรของสิงคโปร์ จนสามารถสร้าง ฟาร์มดิจิทัล ซึ่งเป็นต้นแบบให้ประเทศอื่นได้

MOST POPULAR

Hot News

SHARES
SHARES