Monday, August 19, 2019

Tag: ภาวะผู้นำ

Player-Manager ฟุตบอลอังกฤษ ต้นแบบ Demonstration Leadership ภาวะผู้นำทำให้ดู (ตอนจบ)

จากทฤษฎี Learning by Doing หรือ “การเรียนรู้โดยให้ลงมือกระทำ” ของ John Dewey นักปรัชญาการศึกษาในยุค 1950 ซึ่งเป็นแนวคิดที่ล้ำสมัยมากว่า 70 ปี โดย Learning by Doing คือลักษณะการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดประสบการณ์จริงจากการลงมือทำโครงการใดโครงการหนึ่งระหว่างเรียน แทนที่จะให้ท่องตำรา อ่านหนังสือ หรือทำแบบฝึกหัดบนกระดาษ

Player-Manager ฟุตบอลอังกฤษ ต้นแบบ Demonstration Leadership ภาวะผู้นำทำให้ดู (ตอนแรก)

ศาสตร์ด้าน 'ภาวะผู้นำ' มีหลากรูปแบบ แต่หากมองจากแวดวงการศึกษาไปยังวงการกีฬา จะพบว่าแนวคิดของ John Dewey มาปรับใช้อย่างมากมาย ทั้งโดยไม่ได้ตั้งใจและที่ตั้งใจ

Robotics Leadership ภาวะผู้นำตัวใหม่ ยุค A.I. ครองโลก (ตอนจบ)

คำว่า Robot ปรากฏขึ้นครั้งแรกบนโลก จากบทละครชุด Rossum's Universal Robots หรือ R.U.R. ผลงานการประพันธ์ของ Karel Čapek นักเขียนชาวเชโกสโลวาเกีย เมื่อปี ค.ศ. 1920

Robotics Leadership ภาวะผู้นำตัวใหม่ ยุค A.I. ครองโลก (ตอนแรก)

คำว่า Robot ปรากฏขึ้นครั้งแรกบนโลก จากบทละครชุด Rossum's Universal Robots หรือ R.U.R. ผลงานการประพันธ์ของ Karel Čapek นักเขียนชาวเชโกสโลวาเกีย เมื่อปี ค.ศ. 1920

Professor Dr. Barbara Kellerman ผู้อาสาล้มทฤษฎี “ภาวะผู้นำ”

Professor Dr. Barbara Kellerman ศาสตราจารย์ด้านภาวะผู้นำแห่งมหาวิทยาลัย Harvard เจ้าของตำราวิชาการด้าน “ภาวะผู้นำ” ซึ่งเป็นที่ฮือฮาในแวดวงนักวิชาการระดับโลกเกือบ 20 เล่ม

ผู้นำที่ดีต้องเป็นอย่างไร? ในมุมมองของ จัสติน ทรูโด

ท่ามกลางสถานการณ์ความเป็นไปของโลกใบนี้ที่เต็มไปด้วยการแบ่งฝักแบ่งฝ่าย ในฐานะผู้นำประเทศ จัสติน ทรูโด แสดงวิสัยทัศน์ไว้ว่า ผู้นำที่ดีในสายตาของเขาเป็นอย่างไร

Design Thinking สุดยอดเคล็ดลับสร้างแบรนด์ Nike, Google, Apple ให้ผงาด

ผู้นำองค์กรสามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องหรืออนาคตที่ไม่สามารถคาดการณ์ เพื่อนำพาบริษัทไปให้ถึงเป้าหมายได้ด้วยคอนเซ็ปต์ Design Thinking

MOST POPULAR

Hot News