Monday, July 22, 2019

Tag: ยุทธศาสตร์ชาติ

Made in China 2025 (MIC 2025) กับการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยปี 2019 ความเชื่อมโยงในรูปของโอกาสทางการค้าที่มากขึ้น

ยุทธศาสตร์ Made in China 2025 (MIC 2025) ของจีน เอื้อต่อเหล่าผู้ประกอบการ นักลงทุน นักธุรกิจ ไทย อย่างไรบ้าง ต้องไปดูกัน

มทร.ธัญบุรี อีกหนึ่งฟันเฟืองเติมเต็มภารกิจ ‘พัฒนากำลังคน’ ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ

รับฟังภารกิจที่ขอนิยามว่าเป็นการ “เติมเต็ม” การ ‘พัฒนากำลังคน’ ของ มทร.ธัญบุรี

ดร.ชิต เหล่าวัฒนา : กูรูวงการ Robotics ที่ร่วมวางยุทธศาสตร์การผลิต ‘คนที่ใช่’ ให้มาร่วมเปลี่ยนประเทศ

บทสัมภาษณ์ 'ดร.ชิต เหล่าวัฒนา' ผู้รอบรู้ด้านวิทยาการหุ่นยนต์ กับบทบาทการวางกลยุทธ์ในฐานะ 'ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการพัฒนาการศึกษาบุคลากรและเทคโนโลยี' ของ EEC

MOST POPULAR

Hot News