Friday, May 24, 2019

Tag: ลดพลาสติก

ชี้ความเป็นไปได้ สร้าง ‘ระยอง’ เป็นเมืองต้นแบบ ‘เศรษฐกิจหมุนเวียน’ ในเขตพื้นที่อีอีซี

การใช้โมเดล เศรษฐกิจหมุนเวียน ให้เกิดขึ้นในไทย เป็นอีกหนึ่งยุทธศาสตร์ที่ไทย กำลังขับเคลื่อนให้ไปถึงให้ได้ และระยอง เป็นจังหวัดหนึ่งในอีอีซี ที่จะเป็นต้นแบบ

ยืดอก พกถุง ผ้า เพื่อสิ่งแวดล้อม พลาสติก ถ้านำมันมาใช้ซ้ำไม่ได้ ก็อย่าใช้มันซะเลย

ขยะพลาสติกกำลังถูกตั้งข้อรังเกียจอย่างรุนแรงจากกระแสโลกาภิวัตน์ ถึงขั้นมีการรณรงค์ประกาศสงครามกับมลภาวะพลาสติกในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน ปีนี้ ภายใต้แนวคิด “สู้มลภาวะพลาสติก...ถ้านำมันมาใช้ซ้ำไม่ได้ ก็อย่าใช้มันซะเลย”

MOST POPULAR

Hot News