Sunday, September 22, 2019

Tag: ศตวรรษที่ 21

สังคมไทยเสียประโยชน์ เพราะเจอแรงต้านการพัฒนาของคนบางกลุ่ม!!!

เราจะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้ประเทศไม่ได้ หากไม่เดินหน้าทำสิ่งใหม่ๆ แต่เมื่อมีโครงการ EEC เกิดขึ้น กลับมีคนบางกลุ่มขัดขวาง ต่อต้าน ซึ่งไม่เกิดผลดีต่อเด็กไทยที่จะเป็นอนาคตของชาติ และคนไทยทั้งหมดทั้งมวล

EEC HDC Wokshop ร่วมกับบุคลากรภาคการศึกษาในพื้นที่ ชี้ ‘หลักการ Demand Driven’ ช่วยการศึกษาไทยรอด

เข้าใจ ‘หลักการ Demand Driven’ ที่ทาง ECC HDC เชื่อมั่นและนำเสนอให้กับภาคการศึกษาไทยใช้ในการปรับเปลี่ยนไปในทิศทางเดียวกัน

6 ข้อสรุปที่ต้องรู้ จากกระแส ‘อุตสาหกรรม 4.0’ เพื่อรู้เท่าทันและเพิ่มโอกาสอยู่รอด

การปฏิวัติอุตสาหกรรมซึ่งผ่านมาแล้ว 3 ครั้ง จนถึงตอนนี้...โลกศตวรรษที่ 21 เปลี่ยนค่อนโลกเป็นยุค 'อุตสาหกรรม 4.0' มีอะไรมากมายที่ต้องเผชิญ แล้วเราปรับตัวเพื่อก้าวให้ทัน 'ความเปลี่ยนแปลงอันความท้าทาย' แล้วหรือยัง?

เทรนด์ของศตวรรษที่ 21 มลพิษหลบไป New S-Curve อุตสาหกรรมใหม่ กำลังมา

รัฐบาลปักหมุดชัดเจนว่าจะให้การส่งเสริมและสนับสนุนเฉพาะกลุ่ม อุตสาหกรรมใหม่ หรือ New S-Curve 10 กลุ่มเท่านั้น เพราะเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตสินค้า และที่สำคัญช่วยลดมลพิษ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

MOST POPULAR

Hot News