Thursday, April 25, 2019

Tag: สกพอ.

ผังเมือง ‘อีอีซี’ ภารกิจ ‘เข็นครกขึ้นภูเขา’

บรรยากาศการประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนผังการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ ผังเมืองอีอีซี (ฉะเชิงเทรา-ชลบุรี-ระยอง) เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา เต็มไปด้วยสีสันแห่งความคิดเห็นอย่างยิ่ง

สกพอ. เคลียร์ทุกข้อสงสัย ‘ศรีสุวรรณ’ นำชาวบางปะกง บุก ‘อีอีซี’ ต้านนิคมอุตสาหกรรม

สกพอ.เคลียร์ทุกข้อสงสัย 'ศรีสุวรรณ' นำชาวบางปะกง บุก 'อีอีซี' ต้านนิคมอุตสาหกรรม

จาก ‘อีสเทิร์นซีบอร์ด-อีอีซี’ 30 ปีแห่งการรอคอยของ ‘ดร.เสนาะ อูนากูล’

อุตสาหกรรมใน 'อีสเทิร์นซีบอร์ด' จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่ได้หากขาด ‘คน’ แนวคิดนี้นำไปสู่การจัดตั้ง ม.บูรพา ต่อมาจึงปัดฝุ่นอีสเทิร์นซีบอร์ด ก่อเกิดเป็น EEC

เลขาธิการ EEC ย้ำ ถึงรัฐบาลเปลี่ยน โครงการ EEC ยังเดินหน้าแบบไร้รอยต่อ

มาฟังคำตอบ ไขข้อข้องใจว่า หากหลังการเลือกตั้ง แล้วรัฐบาลเปลี่ยน โครงการ EEC จะยังคงเดินหน้าต่อไปได้หรือไม่?

ผ่าผังเมือง ‘อีอีซี’ ในมุมมอง ‘มณฑล สุดประเสริฐ’ สมาร์ทซิตี้…ไม่ใช่แค่ไฮเทค

ผังเมืองรวมฉบับใหม่ใน 3 จังหวัดภาคตะวันออก ฉะเชิงเทรา ระยอง ชลบุรี หรือ ผังเมืองอีอีซี ที่กำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้ ถือเป็นผังเมืองรวมฉบับที่สมบูรณ์แบบที่สุดของเมืองไทย

MOST POPULAR

Hot News