Tuesday, June 18, 2019

Tag: หนัง VR

Alternative หรือ Disruptive เมื่อสื่อบันเทิงเดินมาถึงทางแยก (ตอนที่ 2)

นับจากภาพยนตร์เรื่องแรกของโลก La Sortie des ouvriers de I’usine Lumières ออกฉายปลายปี ค.ศ. 1895 ที่ปารีส วงการหนังก็มีพัฒนาการก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง

MOST POPULAR

Hot News