Wednesday, June 3, 2020

Tag: เกษตรกร

ดราม่า ‘กระดุม 5 เม็ด’ การเมืองกับความจนที่ยังพูดวนๆ ในแบบเดิมๆ

บทความวิเคราะห์วาทกรรมเรื่อง “ที่ดิน” ที่มีการอภิปรายผ่านนัยของ "กระดุม 5 เม็ด" ว่าช่วยแก้ปัญหาความยากจนได้จริงหรือไม่ พร้อมคำอธิบาย

ทำไม ‘ราคาสินค้าเกษตร’ จึงมีปัญหาตลอด แล้วจะแก้ปัญหานี้ได้อย่างไร?

บทความวิเคราะห์การดำเนินงานและความผิดพลาดของภาครัฐซึ่งทำให้ ราคาสินค้าเกษตร กลายเป็นปัญหาเรื้อรัง ส่งผลให้เกษตรกรไทยทำมากได้น้อย และขาดความสามารถด้านการแข่งขันในตลาด โดยเฉพาะเมื่อเปิดตลาดการค้าเสรีและจีนเข้ามาทำตลาดในประเทศไทย

ถอดบทเรียนจากผู้รู้ ‘ฉู่ สือเจี้ยน’ บิดาผู้ยกระดับ ‘ส้มเช้งจีน’ ด้วยนวัตกรรม มันสมองและสองมือ

ชวนมาเรียนรู้ร่วมกันจากผู้รู้ ‘ฉู่ สือเจี้ยน’ เจ้าของฉายา “ราชาส้มเช้งของจีน” ต้นแบบผู้ประกอบการเกษตรผู้แก้ปัญหาภาคการเกษตรด้วยนวัตกรรม

MOST POPULAR

Hot News

SHARES
SHARES