Monday, August 26, 2019

Tag: เขตเศรษฐกิจที่สำคัญของจีน

‘ชิงต่าว’ เมืองเบียร์ที่น่าศึกษา แต่รู้จักในฐานะ ‘ศูนย์โลจิสติกส์อัจฉริยะ’ แห่งอนาคตไว้จะยิ่งดี

รู้แค่ว่าเป็นเมืองเบียร์ก็จะน้อยไป ไปอัปเดตแผนพัฒนาเมือง 'ชิงต่าว' สู่การเป็น 'ศูนย์โลจิสติกส์อัจฉริยะ' ที่จะสร้างประโยชน์ทางการค้าให้สินค้าเกษตรได้อีกเพียบ

MOST POPULAR

Hot News