Monday, May 20, 2019

Tag: เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

อีอีซีเนื้อหอม 3 ชาติหนุนเอกชนลงทุนเปิดประตูสู่อาเซียน

อีอีซี เป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่ที่นักลงทุนต่างชาติหมายตาเข้ามาปักธง โดยใช่ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา มีผู้แทนภาครัฐจาก 3 ประเทศแสดงความสนใจสนับสนุนภาคเอกชนให้เข้ามาลงทุน

ดร.จอห์น ดี คาร์ซาดา กูรูผู้สร้างเมืองการบินระดับโลก ชี้ ‘สนามบินอู่ตะเภา Aerotropolis แห่งอีอีซี’ กุญแจดอกสำคัญ ขับเคลื่อนการพัฒนาทุกด้านในอีอีซี

ฟังมุมมอง ดร.จอห์น ดี คาร์ซาดา กูรูผู้มีประสบการณ์ร่วมสร้างเมืองอากาศยานระดับโลก ชี้สนามบินอู่ตะเภามีศักยภาพพัฒนาให้เป็น เมืองอากาศยานระดับโลก

‘เกาะสีชัง’ เขตเศรษฐกิจกลางทะเล ‘ฮับ’ โลจิสติกส์แห่งอินโดจีน

ติดตามความคืบหน้าล่าสุด เมื่อ ม.บูรพา จับมือกับ พาณิชย์นาวี ม.เกษตร (ศรีราชา) ลงพื้นที่เกาะสีชัง เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการฟื้นฟูเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

EEC : ความมุ่งมั่นของประเทศที่ไปด้วยกันได้กับ ‘ความปรารถนาของคนในท้องถิ่น’

EEC เป็นพื้นที่เป้าหมายที่ภาครัฐมุ่งใช้เพื่อยกระดับเศรษฐกิจประเทศให้พ้น 'กับดักรายได้ปานกลาง' ดังนั้น ไม่ว่าจะดำเนินการใดๆ ต้องให้ 'คนในท้องถิ่น' มีส่วนร่วม

CAEC ลมใต้ปีก หนุน EEC ช่วยสร้างความเข้าใจ ท้องถิ่นและชาวบ้านได้อะไรจาก EEC

การทำงานในฐานะสื่อกลาง ไปทำความเข้าใจกับชาวบ้านในท้องถิ่น เป็นอีกหน้าที่หนึ่งที่คณะทำงาน CAEC ทุกคน ภาคภูมิใจ การทำงานนี้มีผลดีอย่างไรต่อการขับเคลื่อนโครงการ EEC

MOST POPULAR

Hot News