Friday, June 21, 2019

Tag: เมืองศูนย์กลางการบิน

ดร.จอห์น ดี คาร์ซาดา กูรูผู้สร้างเมืองการบินระดับโลก ชี้ ‘สนามบินอู่ตะเภา Aerotropolis แห่งอีอีซี’ กุญแจดอกสำคัญ ขับเคลื่อนการพัฒนาทุกด้านในอีอีซี

ฟังมุมมอง ดร.จอห์น ดี คาร์ซาดา กูรูผู้มีประสบการณ์ร่วมสร้างเมืองอากาศยานระดับโลก ชี้สนามบินอู่ตะเภามีศักยภาพพัฒนาให้เป็น เมืองอากาศยานระดับโลก

MOST POPULAR

Hot News